<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1737480249889261&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

ansainta-pelko

Mikä estää motivoitunutta ja tietotaidoiltaan lahjakasta myyjää lähestymästä uutta asiakaskuntaa? Miksi prospektointi on niin monille meistä tunnetasolla vaikeaa? Kuinka esimies voi havaita ongelman hyvissä ajoin ja mitä asialle voi tehdä?

Jopa 80 % uusista myyjistä lopettavat ensimmäisenä vuotenaan yksinkertaisesti siitä syystä, että heillä ei ole riittävästi asiakaskäyntejä.

Vastoin yleistä uskomusta, myyntiaktiviteettien vähyys johtuu vain harvoin osaamisen tai motivaation puutteesta.

Valtaosa myyjistä kokee prospektoinnin emotionaalisella tasolla niin epämiellyttävänä, että päätyvät huomaamattaan välttelemään, siirtelemään tai pakoilemaan tilaisuuksia, jotka voisivat tuoda heille lisää asiakkaita.Kun myynti tuntuu tyrkyttämiseltä

Kukaan meistä ei halua tahallaan alisuoriutua. Eivät myöskään ne 80 %, jotka lopettavat ensimmäisenä vuotenaan. Kysymys kuuluu: miksi me käyttäydymme niin kuin käyttäydymme?

Yhdysvaltalaiset käyttäytymistieteen psykologit (Behavioral Sciences Research Press, Inc.) ovat tutkineet näitä kysymyksiä yli 30 vuoden ajan. 

Tutkimuksissaan he ovat havainneet, että proaktiivisen asiakashankinnan ongelmat liittyvät enemmän myyjän epämukavuuteen, kuin epäpätevyyteen.

Itseasiassa, jopa 91 % myyjistä kärsivät vähintään yhdestä myyntiin liittyvästä pelosta ja keskimäärin myyjä kantaa näitä pelkoja 5!

Määrittävätkö nämä pelot myyjän kyvyn onnistua?

Eivät, jos ongelman tunnistaa ja myöntää.

Kuka tahansa voi päästä eroon omista Myyntiesteistään kääntämällä katseen tiukasti peiliin. Jatka lukemista, mikäli haluat saada uutta tulokulmaa itsesi ja tiimisi kehittämiseen!


16 myyntipelkoa:

 

Miten tämä koskettaa sinua?

Jos olet myynnin esimies, olet luultavasti jo nähnyt ainakin pilkahduksen yllä mainituista Myyntiesteistä omassa joukkueessasi.

Tiimisi koostuu todennäköisesti huippuasiantuntijoista, joista osa vaikuttaa ikään kuin polkevan paikallaan. He tekevät jo "ok" tulosta, mutta tunnistat heissä paljon suurempaakin potentiaalia. Tuo potentiaali ei vain näytä konvertoituvan euroiksi.

Olet todennäköisesti kokeillut erilaisia koulutuksia, kehityskeskusteluita, fiiliksen kohotusta, kilpailuita ja varoituksia. Vaikutukset ovat voineet jäädä lyhytaikaisiksi ja koet, että keinovalikoima alkaa jo hiljalleen loppua.


Tekosyy vai oikea syy?

Ongelma ei ole siinä, etteikö alaisesi tiedä mitä pitäisi tehdä.
Ongelma ei ole siinäkään, etteikö myyjä haluaisi onnistua.

Syy ei-toivottavaan käyttäytymiseen löytyy usein niistä tiedostamattomista tunteista ja asenteista, jotka kumpuavat myyjän peloista. Asenne on enemmän "täytyy" kuin "haluan".

Näiden inhimillisten taipumustemme takia moni kaupallinen yhteistyö jää solmimatta. Usein vain siksi, että olemme jo etukäteen luoneet uhkakuvan erilaisista tilanteista, jotka voivat mennä pieleen. 


Kuinka suuri vaikutus tällä sitten on myyjän suorituskykyyn?

Kaikista suorimman vaikutuksen voit nähdä myyjän kontaktiherkkyydessä, sillä pelot rajoittavat kykyämme tuoda itseämme ja osaamistamme esiin.

Alla oleva graafi kuvaa tätä ilmiötä eräässä ruotsalaisessa yrityksessä:

Myyntiesteet-vs-kontaktit

*Influence of Sales Call Reluctance on Sales Contact Activity, Sweden. A study by: Confident Approach Ab.


"Entä sitten? Hyvä myyjä korvaa määrän laadulla, eikö niin?"

Suhtaudu varauksella, kun kuulet tällaisia sloganeita myyntikouluttajilta, konsulteilta tai modernin digimyynnin lähettiläiltä. Vaikka tehdään ammattimaista asiantuntijamyyntiä, ei määrän merkitystä voi väheksyä.

Myyjän kyky tuoda itseään ja omia tuotteitaan esille rohkeasti ja proaktiivisesti eri kanavissa on tutkitusti tärkein tekijä, joka erottaa huippumyyjät perusmyyjistä. 

Aivan kuten urheilussa, myös myynnissä huipputulos syntyy perustekemisestä ja riittävästä määrästä toistoja.

Olet varmasti kohdannut toimistolla istuvia asiantuntijoita, jotka aggressiivisesti odottavat asiakkaiden yhteydenottoa. Kuinka korkealla he ovat olleet myyntitilastoissa?

Myyntiesteiden vaikutus myyjän ansaintaan

Henkilökohtaisimman iskun voi nähdä suoraan myyjän tilipussissa. Kun henkilö ei ole sinut myymisen kanssa tunnetasolla, tämä näkyy ulospäin muun muassa päättämättömyytenä, puhelinkammona tai rikkinäisen roolin ylläpitämisenä.

Alla oleva tutkimus kuvaa näiden negatiivisten asenteiden korrelaatiota yhdysvaltalaisten automyyjien ansaintaan:

Myyntiesteet-vs-provisiot-automyynti2

*Earning What You're Worth; the Psychology of Sales Call Reluctance, ss. 381-382.


On edelleen syytä muistuttaa, että kukaan ei tahallaan toimi näin.

Tunteistamme kumpuavia ongelmia ei ole helppo myöntää, sillä kamppailemme usein asian kanssa sisäisesti yrittäen järkiperäistää tai selittää käytöstämme sellaiseksi "kuinka kaikki hyvät myyjät toimivat."

Alle on kuvattu toinen vastaavanlainen tutkimus vakuutusalalta, tällä kertaa pilkottuna käyttäytymistyypeittäin:

Myyntiesteet-vs-provisiot-vakuutusala

*Sales Call Reluctance and Productivity at an Insurance Company. Behavioral Sciences Research Press, Inc.

Lienee turvallista väittää, että Myyntiesteillä on merkittäviä seuraamuksia organisaatioiden tuloksentekoon ja myyjän hyvinvointiin.

Mitä asialle voi sitten tehdä? 

Onko temppukouluista apua?

Markkinoilla on tarjolla runsaasti erilaisia ihmelääkkeitä myyntitulosten parantamiseen: on verkkokursseja, self-help -kirjallisuutta, mielenhallinnan äänikirjoja, 60 sekunnin meditaatioita ja peilin edessä tehtäviä "positiivisuus"-harjoitteita.

Myynnin kirjallisuudessa törmää toistuvasti väittämiin, joiden mukaan myyjä voi päästä luurikammosta eroon opiskelemalla vain uusia puhelintekniikoita. "Se lisää itsevarmuutta."

Nämä ajatukset kuulostavat hyvältä paperilla, mutta todellisuudessa niillä ei ole minkäänlaista vaikutusta Myyntiesteisiin. 

Monet myynnin esimiehet päätyvät heittämään myyjän 'syvään päähän' siinä toivossa, että henkilö oppisi kohtaamaan ja käsittelemään luurikammon kaltaiset pelot heti.

Tällaiset militaristiset toimenpiteet voivat auttaa joissain ongelmissa, mutta Myyntiesteiden kannalta ne aiheuttavat enemmän tuhoa kuin hyötyä, syventäen pelkoja entisestään.

Ennen lääkitystä on aina ensin tehtävä perusteellinen diagnoosi

Ennen kuin korjaaviin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä, on ensin tunnistettava ongelmien juurisyyt. Psykologit ovat kehittäneet tätä varten erityisen henkilöarvioinnin, joka pureutuu syvälle myyjän asenteisiin ja antaa ongelmille niiden oikean nimen.

Testi toimii kartan tavoin johtaen myyjää kohti oikeaa polkua ja antaen aseita epämiellyttävyyden tunteita vastaan prospektoinnissa.

Osa myyjistä ryhtyy seuraamaan tätä karttaa tunnollisesti ja alkaa kasvattamaan taloudellista ansaintaansa. Osa taas ei halua tai kykene hyväksymään tuloksiaan ja kyseenalaistavat mieluummin testin logiikan, eivätkä koskaan ota tarvittavia askeleita oman potentiaalinsa ulosmittaamiseksi.

New call-to-action

Ensimmäinen valinta myyjällä onkin joko hyväksyä oma testitulos tai kieltää se. Tämän jälkeen seuraa joukko muita valintoja, jotka oikein valittuna auttavat myyjää jaksamaan paremmin arjessa ja nauttimaan myyntityön hedelmistä. Asenne ei ole enää 'täytyy', vaan 'haluan'.


Voiko peloista päästä eroon?

Kun diagnoosi on selvillä ja myyjä itse on hyväksynyt tuloksen, voidaan Myyntiesteitä lähteä raivaamaan hyvinkin tehokkailla menetelmillä. Se, mitkä menetelmät sopivat juuri sinulle tai organisaatiollesi, riippuu täysin taudinkuvasta. Osa Myyntiesteistä on helpommin raivattavissa kuin toiset.

Olemme täällä Suomessa testanneet jo yli 4000 myyjää ja valmentaneet kymmenittäin eri alojen B2B-organisaatioita pääsemään eroon näistä tunnepuolen lukoista. Vaikka Suomessa on noin 20 % myyntiesteellisempää kansakuntaa kuin muualla maailmassa, ovat tulokset olleet pelkästään positiivisia ja myös erittäin pysyviä!

New call-to-action

 

Tulokset puhuvat puolestaan

Tyypillisesti myyjien aktiviteettitaso on kasvanut 2-3x jo ensimmäisen viikon aikana. Aiemmin tunnetasolla uhkaavaksi koetut asiakastilanteet eivät ole enää vaikuttaneet myyjään niin voimakkaasti. Jännitystä voi toki esiintyä edelleen, mutta se ei ole lamaannuttavaa eikä hallitse myyjän ajankäyttöä.

Kun myyntiin liittyvät pelot on tunnistettu ja käsitelty tehokkaasti oikeanlaisin menetelmin, ovat organisaatiot voineet ryhtyä täysin hyödyntämään niitä tietoja ja taitoja, joita heillä jo on.

 
Muutos henkilökohtaisella tasolla

Henkilöt itse kuvailevat myyntityön helpottuneen henkisellä tasolla ja vaikutus näkyy suoraan ihmisten hyvinvoinnissa. Hetkellisiä notkahduksiakin toki mahtuu mukaan, mutta mikäli myyjä pysyy kehitysohjelmassaan ja uskaltaa katsoa peiliin vastaisuudessakin, ovat vaikutukset pitkällä aikavälillä päätä huimaavat.

Ihan kaikki eivät tähän muutokseen lähde mukaan, mikä on valitettavaa. Ne jotka ovat päättäneet muuttua, ovat ottaneet kohtalon omiin käsiinsä ja ryhtyneet ansaitsemaan sen mikä heille kuuluu. Tällä hetkellä suurin osa näistä henkilöistä ovat organisaationsa tuottavimpia tuloksentekijöitä.

Katso mitä asiakkaamme kertovat menetelmästä:

New call-to-action
bg-uutiskirje.png

Tilaa uutiskirjeemme

Tilaa kuukausittainen annos myyntivinkkejä sähköpostiisi toimitettuna!

Viimeisimmät kirjoitukset

Suosituimmat