<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1737480249889261&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to the main content.

Psykologinen turvallisuus

Yhteinen uskomus siitä, että tiimi on turvallinen ihmissuhderiskien ottamiseen

Valmennuksen esittely

Psykologinen turvallisuus on varmasti tuttu termi aika monelle tällä hetkellä. Varsinkin nyt suurten ja nopeiden muutosten keskellä innovaatiot ja tiimin motivaatio tehdä sitä pientä ylimääräistä ovat todella tärkeitä. Esimerkiksi koronaviruksen aiheuttamat muutokset liiketoiminnassa ovat vaatineet monilta yrityksiltä nopeita suunnanvaihdoksia. Ne onnistuvat parhaiten silloin, kun tiimiläiset ovat motivoituneita ja uskaltavat ehdottaa luovia, uudistumista edistäviä ideoita vapaasti. Tutkimukset näyttävät, että kun organisaation ilmapiiri tukee tiimiläisten psykologista turvallisuutta, tulokset paranevat ja tiimit tuottavat innovatiivisia ratkaisuja. Työyhteisön psykologisella turvallisuudella on myös selkeä yhteys parempaan tiedonjakamiseen, suoriutumiseen, työtyytyväisyyteen sekä oppimiseen (Frazier ym. 2016; Newman ym. 2017)

Psykologinen turvallisuus on tila, jossa tunnet yhteenkuuluvuutta, turvallisuutta oppia, turvallisuutta osallistua ja turvallisuutta haastaa vallitseva tilanne – kaikki pelkäämättä, että sinua nolottaa, sinut syrjäytetään tai sinua rangaistaan jollain tavalla. Ja tätä ei voida saavuttaa ilman tunneälyä, toteaa Timothy R. Clark kirjassaan The 4 Stages of Psychological Safety (2020).

Amy Edmondson(1999) määrittelee psykologisen turvallisuuden olevan ”tiimin jäsenten yhteinen usko siihen, että joukkue on turvallinen ihmisten väliseen riskinottoon”. Kun eri yhteyksissä pohditaan, miksi jotkut tiimit menestyvät muita paremmin, viitataan usein Googlen Aristotetle- tutkimukseen (Huhigg, 2016). Siinä havaittiin, että tärkein menestyneitä tiimejä yhdistävä selittävä tekijä oli psykologinen turvallisuus. Tiimien jäsenet kuuntelivat toisiaan ja uskalsivat näyttää tunteitaan ja kertoa tarpeistaan. Tutkimus nosti esiin myös sen, että ihminen haluaa mennä töihin kokonaisena omana itsenään, ei jättää yksityistä minäänsä kotiin ja vetää kasvoilleen työroolinaamaria.

Tämän tiimeille suunnitellun valmennusohjelman tavoitteena on luoda tiimille konkreettinen toimintasuunnitelma psykologisen turvallisuuden tilaan ja parempaan tuottavuuteen.

Valmennus on käytännönläheinen sekoitus tunteiden ja psykologisen turvallisuuden neurotiedettä, jossa opitaan luomaan psyykkistä turvallisuutta työpaikalla ja opetellaan hyödyllisiä tekniikoita ja menetelmiä tunneälytason rakentamiseen tavalla, jonka tiimisi ja työtoverisi huomaavat välittömästi.

Christian-cutout-final-1
VALMENNUKSEN KULKU VALMENNUKSEN SISÄLTÖ

Step 1: Tiimin tunneilmapiirin mittaus Ennen varsinaista valmennusta tehdään Genos Tunneilmapiirin mittaus.

Step 2: Workshop 1 Valmennuksen ensimmäisessä työpajassa keskitytään henkilökohtaisiin taitoihin, joita tarvitaan psykologisen turvallisuuden varmistamiseen.

Step 3: Välitehtävä Valmennuksen työpajojen välissä kartoitetaan oman tiimin tila.

Step 4: Workshop 2 Toisessa työpajassa tiimille laaditaan konkreettinen toimintasuunnitelma psykologisen turvallisuuden varmistamiseksi ja tuottavuuden optimoimiseksi.

TEHDÄÄN YHDESSÄ TOIMINTASUUNNITELMA TIIMILLE

Tiimin tunneilmapiirin mittaus, josta digitaalinen ja/tai pdf muotoinen raportti.

Neljä valmennusmoduulia

  1. Tunneäly, psykologisen turvallisuuden perusta. Mitä psykologinen turvallisuus on ja mihin se vaikuttaa. Tutustutaan tunteiden tieteeseen ja tunneälyyn.
  2. Tietoisuus tunteista, aitous ja empatia. Kehitetään henkilökohtaisia tunnetaitoja ja tehokkaita tapoja ilmaista tunteitaan ja vaikuttaa positiivisesti muiden tunteisiin.
  3. Psykologinen turvallisuus modernissa työyhteisössä. Katsotaan miltä näyttää nykyaikainen tiimi ja mitkä sen keskeiset haasteet ovat.
  4. Psykologinen turvallisuus omassa tiimissä. Tehdään yhdessä toimintasuunnitelma omalle tiimille.

Konkreettinen toimintasuunnitelma, joka sisältää toimenpiteet, vastuut ja aikataulut tiimin psykologisen turvallisuuden varmistamiseksi.

Ohjelma-2

Keitä me olemme


Adeptus Partners
on työelämän tunneälyn yksi edelläkävijöistä Suomessa ja tunnettu erityisesti vaikuttavista ja mieleenpainuvista valmennuksistaan.

Adeptus on Genos Internationalin edustaja Suomessa. Genoksen perusti Ben Palmer 2002 yhteistyössä Swinburnen yliopiston kanssa, tuomaan markkinoille ensimmäisen aidosti työelämään soveltuvan tunneälymallin. Nykyään Genos tarjoaa markkinoiden laajinta valikoimaa tunneälyn arviointeja ja valmennusohjelmia. Adeptus ja Genos auttavat ammattilaisia soveltamaan näitä työelämän keskeisiä tunneälytaitoja.

 

genos_distributor

 

Pekka-cutout

 

Kysy lisää:

 

Henkilökuvat adeptus 300x300

Pekka Sinervo

Päävalmentaja
+358 40 830 1756
pekka.sinervo@adeptus.fi

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!