<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1737480249889261&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Tietosuojalauseke

Adeptus Partners Oy on Euroopan yleisessä tietosuoja-asetuksessa  (EU) 2016/679 (GDPR) tarkoitettuna rekisterinpitäjänä sitoutunut suojaamaan ja käyttämään verkkopalvelunsa käyttäjien henkilötietoja tietosuojalain (1050/2018) ja sähköisen viestinnän tietosuojalain (917/2014) mukaisesti. Käyttäjät hyväksyvät tämän tietosuojalausekkeen lähettämällä tietonsa verkkosivuillamme olevan sähköisen lomakkeen kautta.

Saamme käyttäjistä kerättävät henkilötiedot palvelun käyttäjiltä itseltään verkkosivustollamme olevan yhteydenottopyyntö- / rekisteröitymislomakkeen täyttämisen yhteydessä tai myöhemmin asiakkuuden aikana. Käyttäjistä voidaan kerätä ja tallettaa henkilötietojen käsittelyn kannalta tarpeellisia tietoja, kuten etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja muut yhteystiedot sekä lähetetyn viestin sisältö.

Saamamme tiedot talletetaan asiakas- ja markkinointirekisteriimme, jossa olevia tietoja käytetään tapauskohtaisesti asiakassuhteen perustamiseen ja hoitoon, yhteydenottojen mahdollistamiseen, palveluiden tuottamista, toteuttamista ja liiketoiminnan kehittämistä varten sekä omaa suoramarkkinointiamme varten. Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille ilman käyttäjän antamaa suostumusta muihin tarkoituksiin kuin tietojen säilyttämistä ja / tai käyttäjän tilaamien palveluiden toteuttamista varten on tarpeen.

 

EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta (esim. käytetty selain, näytön resoluutio, käyttöjärjestelmä, IP-osoite jne.) verkkosivujemme ja -palveluidemme käyttöä (miten ja milloin palveluita käytetään) ja käyttömääriä koskevia tietoja evästeiden ("cookies") avulla sekä tilastoida ja analysoida näin saatuja tietoja verkkosivujemme ja palveluidemme käytettävyyden ja sisällön parantamiseksi. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka käyttäjän selain tallentaa tämän päätelaitteelle, eikä pelkästään sen avulla voida tunnistaa yksittäistä käyttäjää. Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö selaimensa asetuksia muuttamalla.

Henkilötietojen keräämisen, tallettamisen ja säilytyksen tekninen toteutus on ulkoistettu kolmannelle osapuolelle. Olemme sopimusjärjestelyin huolehtineet siitä, että henkilötietolainsäädännön mukaiset vaatimukset tietojen käsittelystä, säilytyksestä ja tietoturvasta täyttyvät asianmukaisesti. Teknisen toteuttajan oma tietosuojalauseke on luettavissa osoitteessa http://www.hubspot.com/privacy-policy/.

Henkilötietolain mukaiset tietojen tarkastuspyynnöt ja suoramarkkinointia koskevat kieltopyynnöt samoin kuin muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tiedustelut voi osoittaa Adeptus Partners Oy:n rekisteriasioista vastaavalle henkilölle:

Mikko Parikka
Hitsaajankatu 20
00810 HELSINKI
mikko.parikka@adeptus.fi

Kehitämme palveluitamme jatkuvasti,  joten pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta toimintamme tai lainsäädännön muutoksen niin vaatiessa ilmoittamalla siitä verkkosivuillamme.