<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1737480249889261&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to the main content.

Tunneilmapiirin kartoitus

Rakenna tunneilmapiiri, joka luo ympärilleen menestyjiä

Genos tunneilmapiirin kartoitus

Hyvä tunneilmapiiri on suorituskykyisen organisaation perusta.

Kaikilla on tunteita. Se on yksinkertainen tosiasia - osa ihmisyyttämme. Ja ymmärrämme tai ei, nämä tunteet vaikuttavat meihin joka päivä. Ne vaikuttavat myös ihmisiin ympärillämme, sekä työpaikalla että yksityiselämässämme. Organisaatiotasolla nämä tunteet vaikuttavat suorituskykyyn ja tuloksiin.

Tunneilmapiiri

Tunteiden ja suorituskyvyn välillä on suora yhteys

Tutkimusten mukaan ihmiset suorituskykyisissä organisaatioissa kokevat enemmän miellyttäviä tunteita ja vähemmän epämiellyttäviä tunteita kuin heikosti toimivissa organisaatioissa.

HPWs = High Performing Workplaces
LPWs = Low Performing Workplaces

Boedker, C. et al. (2011). Leadership, culture and management practices of high performing workplaces in Australia: The high performance workplace index

Tunneilmapiiri suorituskyky

Tunnekulttuuria ei usein hallita ollenkaan

Harvard Business Review on julkaissut tutkimuksen tunnekulttuurista, jossa todettiin, että

  ”Tunneilmapiiri vaikuttaa työntekijöiden tyytyväisyyteen, loppuun palamiseen, tiimityöhön, taloudelliseen tulokseen ja poissaoloihin.”

  "Positiiviset tunteet johtavat aina parempaan suorituskykyyn, laatuun ja asiakaspalveluun - negatiiviset tunteet johtavat yleensä negatiivisiin tuloksiin, mukaan lukien huonoon suorituskykyyn ja suureen vaihtuvuuteen.”

”Tunnekulttuuria hallitaan harvoin yhtä tarkoituksenmukaisesti kuin toimintakulttuuria - ja usein sitä ei hallita ollenkaan"

Tunneilmapiirin kartoitus

Tunneilmapiirin mittaus auttaa hallitsemaan tunnekulttuuria

Se, että tunnekulttuuria ei hallita johtuu yleensä siitä, että tunneilmapiiristä ei ole sellaista kuvaa, jonka pohjalta voitaisiin toimia ja myös siitä, että ei ole välineitä ja osaamista havaita, ymmärtää, ilmaista, hyödyntää ja hallita omia ja muiden tunteita, eli tunnetaitoja pitäisi kehittää.

Genos Tunneilmapiirin kartoitus on suunniteltu antamaan tietoa organisaation tunneilmapiirin nykytilasta ja kehittämistarpeista.

Tunneilmapiiri

 

Kysy lisää:

 

Adeptus henkilökuvat

Pekka Sinervo

Päävalmentaja
+358 40 830 1756
pekka.sinervo@adeptus.fi

Ota yhteyttä niin niin katsotaan miten voimme kartoittaa tunneilmapiirin teidänkin organisaatiossanne.