<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1737480249889261&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to the main content.

OSTOPSYKOLOGIAA
MYYJILLE

Ymmärrä päätöksenteon vaiheita ja
kotiutat kaupat nopeammin sekä kasvatat kauppojesi arvoa !

Opi ymmärtämään asiakkaan ostomotiivit

Ostamisen vaiheet ovat aina asiakkaan päässä. Tämän takia myyjän on tärkeä aloittaa myyntitaitojen kehittäminen sen ymmärtämisestä, mitä asiakkaan mielessä tapahtuu ostosmatkan aikana!

Mindset Selling -valmennus pureutuu ostopäätöksen eri vaiheiden ymmärtämiseen ja niihin sopivien myyntistrategioiden soveltamiseen. Tämä tarkkaan tutkittu prosessi tapahtuu mielessämme aina saman kaavan mukaan, tosin eri vauhdilla riippuen tilanteista ja henkilöistä.

 

 

Miten valmennus eroaa perinteisistä myynnin temppukouluista?

Perinteiset myyntikoulutukset ovat usein kokoelma irrallisia myyntitekniikoita tai parhaita käytäntöjä, jotka perustuvat siihen miten myyjä havainnoi ja johtaa myyntiprosessia. Hyvistä opeista huolimatta asiakas ei kuitenkaan aina vastaa näihin tekniikoihin kuten toivomme. Myyjä voi kokea keskustelun menneen myyntiteknisesti oikein ja asiakas vaikutti kiinnostuneelta, mutta kauppoja ei silti synny.

Lähes aina ongelma johtuu siitä, että asiakas on ollut päätöksenteossaan eri vaiheessa kuin myyjä omassa myyntiprosessissaan. Näissä painetilanteissa myyjät eivät tarvitse lisää myyntitekniikoita, vaan ymmärryksen siitä miten ihmiset ostavat.

Ostopsykologia-valmennus eroaa muista myyntivalmennuksista kääntämällä katseen myymisestä ostamiseen. Se antaa myyjille tutkitun rakenteen siitä miten ihmiset muodostavat ostopäätöksen, ja antaa myyjälle etulyöntiaseman pärjätä haastavassa kilpailutilanteessa. Myyjä pysyy aina tilanteen herrana ja fokus pysyy arvon luomisessa.

Adeptus ostopsykologia

Yksinkertainen työkalu myyntisi arkeen
ja sen johtamiseen

Ostamisen vaiheisiin liittyvässä havainnoinnissa käytämme apuna karttaa, joka auttaa paikantamaan asiakkaan päätöksenteon vaiheen ja soveltamaan oikeaa myyntistrategiaa kussakin vaiheessa.

Malli on helppo liittää osaksi nykyistä CRM:nne ja myynnin seurantaa. Jos prosessia ei ole kuvattu, kartta soveltuu sellaisenaan kuvaamaan myyntiprosessia. Kartan käyttöä ja eri tilanteiden hallintaa helpottavat yksinkertaiset työkalut, jotka auttavat päivittäisten ongelmatilanteiden ratkaisemisessa.

Ostopsykologian valmennus

Pysyvää vaikutusta monioppimisympäristöllä

Muutos ei tapahdu yhdessä yössä. Blnd Academy -verkkokoulutusympäristöllä varmistamme, että vaikutukset ovat pysyviä ja uudet toimintamallit jäävät osaksi yrityksen arkea.

Valmennusjakson pituus vaihtelee 6-12 kuukauden välillä riippuen asiakkaan toiveista. Valmennus sisältää lähiopetusta, eCoachingia, verkko-oppimista ja myyntipalavereiden yhteydessä pidettäviä sparraussessioita. 

Päätöksentekokartta

Valmennuksen hyödyt:

Opit ymmärtämään myyntiin ja ostamiseen vaikuttavia psykologisia mekanismeja
Osaat havainnoida myyntiprosessia täysin uudella ja tieteellisesti osoitetulla tavalla - asiakkaan näkökulmasta
Saat konkreettisia työkaluja käytännön työhösi sekä oman kehittymisesi seurantaan
Kehityt uudelle tasolle arvopohjaisessa myynnissä ja nopeutat kauppojesi kotiutumisaikaa merkittävästi
Jorma-Hakonen
"Myyntitekninen koulutus on käyty jo loppuun. Mikon oppien kautta olemme oppineet ymmärtämään asiakkaan ostoprosessia paremmin."
Jorma Hakonen, CEO
Howden Finland Oy
 

Yleisimpiä kysymyksiä

 

Kysy lisää:

 

IMG_8262_bw

Mikko Parikka

Toimitusjohtaja
+358 40 902 2556
mikko.parikka@adeptus.fi

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!