<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1737480249889261&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to the main content.

Tunneäly johtamistyössä -valmennukset

Lähijohtajakoulutus

Tunneäly johtamisetyössä esimieskoulutus

Tunneälytaidot kuuluvat jokaisen modernin johtajan työkalupakkiin

Johtaminen on pohjimmiltaan suorituksen helpottamista ja muiden motivointia tekemään asioita tehokkaasti ja vaikuttavasti. Tunneälytaidot ovat keskeisiä elementtejä johtajien pyrkimyksissä saavuttaa nämä tavoitteet.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että ihmiset suorittavat parhaiten, kun he tuntevat olevansa mukana mielekkäässä työssä, joka kehittää heitä ihmisinä ja kun he tuntevat, että heitä arvostetaan, heistä huolehditaan, heitä kuunnellaan ja kunnioitetaan, heille tiedotetaan ja heitä ymmärretään.

Tutkimukset ovat myös osoittaneet, että ihmiset usein suorittavat kaikkein huonointen, kun he kokevat tuottamattomia tunteita, kuten huolta, turhautumista, stressiä, riittämättömyyttä ja pelkoa.

Tunneäly johtamistyössä

Sitouta joukkueesi luomalla oikeanlainen tunneilmapiiri


Johtajille suunnatut Tunneäly-valmennukset
 ovat päivän mittaisia ohjelmia tunneälytaitojen merkityksen ymmärtämiseen ja kehittämiseen.

Valmennuksiin sisältyy aina 180◦- tai 360◦- tunneälyarviointi jokaisesta osallistujasta ja valmennuksiin sisältyvät työkirjat on räätälöity henkilöstä tehdyn arvioinnin tulosten perusteella.

Valmennusten tavoitteena on kehittää johtamista ja auttaa rakentamaan entistä positiivisempaa työympäristöä.

Tunneäly johtamistyössä

Valmennusohjelmat:

The Emotionally Intelligent Leader – Tunneälykäs johtaja

The Engaging Leader – Sitouttava johtaja

The Mindful Leader – Tietoinen johtaja

The Resilient Leader – Joustava johtaja

 

HUOM!

Nyt tarjolla myös 6 osainen virtuaalinen Johda tunneälyllä valmennusohjelma Lue lisää

Valmennusohjelmat

 

Kysy lisää:

 

Henkilökuvat adeptus 300x300

Pekka Sinervo

Päävalmentaja
+358 40 830 1756
pekka.sinervo@adeptus.fi

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!