<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1737480249889261&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to the main content.

Tunneäly projektijohtamisessa

Keskeiset työelämätaidot 2020 luvulta tulevaisuuteen

Tunneäly johtamisetyössä esimieskoulutus

Valmennuksen esittely

 

Organisaatioiden muuttuessa ja työelämän vaatimusten kasvaessa, nousee myös tunnetaitojen merkitys työelämässä entistä tärkeämpään rooliin. Sitä enemmän tunneälyä tarvitaan, mitä haastavammasta projektista, muutos- tai johtamistilanteesta on kyse. Ilman taitoa ymmärtää ihmisten tunnetiloja ja erilaisia vaikuttimia sekä suhtautumistapoja, ei projektinjohtotehtävissä enää pärjää. Olemme luoneet Tunneäly Projektinjohtamisessa -valmennuksen juuri tähän kasvavaan tarpeeseen.

Valmennus tuo osallistujille lisää syvyyttä ja näkemyksellisyyttä työhön perinteisten projektimallien ulkopuolelta. Opitaan tunnistamaan tunteiden roolin työelämässä ja saadaan myös lisää työkaluja itsensä johtamiseen ja erilaisten tunnetietoisuuden tekniikoiden käyttämiseen. Näiden ansiosta vastuullisesta tehtävästä tulee ihmisläheisempää, tunnistetaan hiljaiset signaalit paremmin, kommunukointi on luontevampaa ja projektitiimi voi paremmin. Se voi myös auttaa parantamaan suhteita ja hyvinvointia työpaikan ulkopuolella.

Tunneäly on myös yksi tärkeistä taidoista työn merkityksellisyyden ymmärtämisessä ja johtamisessa. Sen lisäksi, että jokaisen on hyvä itse tunnistaa mikä työssä on hänelle merkityksellistä, on projekteissa löydettävä ja johdettava yhteistä merkitystä.

Valmennus perustuu tunneälyyn sekä sosiaaliseen neurotieteeseen ja siinä kehitetään tärkeitä johtamistaitoja 2020-luvulta ja pitkälle tulevaisuuteen.

Christian-cutout-final-1
VALMENNUKSEN KULKU VALMENNUKSEN SISÄLTÖ

Step 1: Orientaatio (Online 30 min) Valmennuskokonaisuus alkaa johdantosessiolla, jossa tutustutaan aiheeseen ja annetaan ohjeet arviointia varten.

Step 2: Henkilöarviointi Ennen varsinaista valmennusta tehdään Genos Tunneäly johtamisessa arviointi, jossa sen lisäksi, että osallistuja vastaa kyselyyn, hän nimeää muita antamaan hänestä palautetta.

Step 3: Lähivalmennuspäivä Valmennuksessa saadaan tietoa tunnetaitojen tärkeydestä projektien johtamisessa ja opitaan sekä itsensä johtamista että muiden tunneälykästä johtamista projektien eri vaiheissa.

Step 4: Henkilökohtainen sparraus (Online 1 h) Henkilökohtaisen tunnin aikana osallistuja saa valmentajalta konkreettista neuvontaa oman kehitysohjelman räätälöintiin. 

 

"NYT ON HYVÄ TULOKULMA PROJEKTIJOHTAMISEN KEHITTÄMISEEN"

Tunneäly johtamisessa arviointi, josta digitaalinen ja/tai pdf muotoinen raportti.

Lähivalmennuspäivä

  1. Tunteet ja tunneäly tieteen näkökulmasta​
  2. Tunneälyn merkitys työelämässä​
  3. Omat arviointitulokset​
  4. Itsensä johtaminen, tekniikoita tunnetietoisuuden ja resilienssin kehittämiseen ​
  5. Muiden johtaminen, menetelmiä muiden tunneälykkääseen johtamiseen projektin elinkaaren aikana​
  6. Henkilökohtaisen kehityssuunnitelman laatiminen ja sparraus​

Digitaalinen työkirja, joka tukee muistiinpanojen tekemistä, oivallusten tallentamista ja kehityssuunnittelua.

Kehitysvinkkien työkirja, joka sisältää ideoita itsensä kehittämiseen tunneälyn kaikilla osaamisalueilla.

Keitä me olemme


Adeptus Partners
on työelämän tunneälyn yksi edelläkävijöistä Suomessa ja tunnettu erityisesti vaikuttavista ja mieleenpainuvista valmennuksistaan. Adeptus on Genos Internationalin edustaja Suomessa. Genos tarjoaa markkinoiden laajinta valikoimaa tunneälyn arviointeja ja valmennusohjelmia. Adeptus ja Genos auttavat ammattilaisia soveltamaan näitä työelämän keskeisiä tunneälytaitoja.

Kumura on Suomen suurin projektitoiminnan kehittämisen ja ICT-projektien johtamisen asiantuntijaorganisaatio. Asiakkaiden käytössä ovat valmentajiemme lisäksi myös Suomen kokeneimmat ICT-projektijohtajat, jotka auttavat asiakkaita ottamalla tarvittaessa jopa kokonaisvastuun käsillä olevasta projektista tai koko projektitoiminnastanne. Kumura otti kasvuloikan kesällä 2020, kun projektijohtamisen asiantuntijayritykset tamperelainen Pasaati, helsinkilänen Digioiva ja jyväskyläläinen Kumura yhdistivät voimansa.

Helmikuussa 2022 puolestaan yhdistimme voimamme Suomen Projekti-Instituutin kanssa. Paremmin Adapro-nimellä tunnetun Projekti-Instituutin ydinosaamista on projektiosaamisen ja -toiminnan kehittäminen. 1.1.2023 fuusioidumme ja jatkamme yhdessä Kumura Oy:n nimellä.

kumura-logo-green

 

genos_distributor

 

Pekka-cutout

 

Kysy lisää:

 

Henkilökuvat adeptus 300x300

Pekka Sinervo

Päävalmentaja
+358 40 830 1756
pekka.sinervo@adeptus.fi

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!