<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1737480249889261&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to the main content.

Hyvinvointi määritellään parhaiten  kokonaisuutena, joka sisältää henkisen, fyysisen, sosiaalisen ja ympäristöön liittyvän hyvinvoinnin. Tutkimukset osoittavat, että tämä kokonaisvaltainen hyvinvointi on tärkeää meille kaikille ja, että me kaikki voimme parantaa sitä tekemällä asioita, kaikilla näillä alueilla. Tunneäly auttaa meitä tekemään oikeita asioita.

Tutkimukset ovat myös osoittaneet, että hyvinvointimme on kuin sormenjäljet käsissämme. Olemme ainutlaatuisia, joten se, mikä ylläpitää ja parantaa hyvinvointiamme, on myös ainutlaatuista meille jokaiselle. Se mikä toimii yhdelle, ei aina toimi toiselle. Hyvinvointimme ylläpitäminen ja parantaminen perustuu tunneälyymme ja erityisesti emotionaaliseen itsetuntemukseemme. Sinulla sanotaan olevan hyvä hyvinvointitaso, jos tyypillisesti tunnet itsesi luottavaiseksi ja kykeneväksi, jos sinulla on positiiviset suhteet muihin ja koet sosiaalista tyytyväisyyttä, on fyysistä elinvoimaa sekä onnistumisen ja henkilökohtaisen täyttymyksen tunne elämässä. 

Se perustuu tunteisiin

Se, kuinka hyvin havaitsemme, ymmärrämme ja reagoimme tunteisiin itsessämme ja muissa, on siis hyvinvointimme keskiössä. Tunteiden tutkimus on osoittanut meille, että miellyttävät tunteet pyrkivät parantamaan otsalohkon toimintaa, jolla sosiaalipsykologi Barbara Fredricksonin mukaan on "laajentava ja rakentava" -vaikutus. Miellyttävät tunteet auttavat meitä ajattelemaan avoimemmin, luovemmin ja laajemmin. Miellyttävin tuntein olemme yleensä avoimempia uusille ideoille. Meillä on myös taipumus miettiä asioita syvällisemmin ja nähdä enemmän vaihtoehtoja. Miellyttävät tunteet lisäävät myös dopamiinitasoja, jotka ovat tärkeitä kiinnostuksen ja oppimisen kannalta. Kaikki tämä saa meidät voimaan paremmin.

Toisaalta epämiellyttävillä tunteilla on taipumus rajoittaa otsalohkon toimintaa, kaventaa ajatteluamme ja rajoittaa tapahtumien tulkintaa. Tämä taas vaikuttaa negatiivisesti hyvinvointiimme.

Vaikka tunteiden vaikutukset ovat ilmeisiä, kun koemme niitä tietoisesti, tunteet vaikuttavat jatkuvasti ja voimakkaasti päätöksiimme, käyttäytymiseen ja suorituskykyyn myös tiedostamatta. Yksi tunneaivojen tehtävä on tehdä hyvin nopeita, tiedostamattomia päätöksiä siitä, onko jokin tai joku turvallinen vai ei. Psykologi Joseph LeDoux kutsuu tätä automaattista, tiedostamatonta päätöksentekoa "vaaran ilmaisimeksi". Tunteet auttavat meitä arvioimaan maailmaa ja tekemään sekä tietoisia että tiedostamattomia päätöksiä tapahtumista ja niihin liittyvistä ihmisistä sen perusteella, mikä tuntuu turvalliselta, miellyttävältä, arvokkaalta, mukavalta, merkitykselliseltä, oikealta ja niin edelleen.

"Tunnetaitojen kehittäminen voi auttaa meitä elämään terveellisemmin, onnellisemmin ja pidempään."

Tunteiden tieteen taustaa vasten voimme alkaa täysin arvostaa tunneälyn arvoa ja sen roolia hyvinvoinnin edistämisessä. Tunneäly on määritelmän mukaan joukko taitoja, jotka auttavat meitä havaitsemaan, ymmärtämään ja reagoimaan tehokkaasti tunteisiin itsessämme ja muissa. Nämä taidot auttavat meitä toimimaan älykkäästi tunteiden kanssa ja tukevat siten päätösten, suhteiden ja suorituskyvyn laatua. Hyvinvointitutkimuksen mukaan tunneälyn tutkimus on osoittanut, että me voimme parantaa tunne-taitojamme ja että sen tekeminen voi auttaa meitä elämään terveellisemmin, onnellisemmin ja pidempään.

Tämän vuoden Tunneäly Summit tapahtuman yhtenä teemana on hyvinvointi

3

Tunnetko itsesi?

Tunnetko itsesi?

Itsetietoisuus on kriittistä työsuorituksen, tiimiyhteistyön ja johtamisen tehokkuuden kannalta, mutta siitä on selkeästi puutetta nykypäivän...

Psykologinen turvallisuus luodaan tunneälyn avulla

Psykologinen turvallisuus luodaan tunneälyn avulla

Psykologinen turvallisuus on tila, jossa tunnet yhteenkuuluvuutta, turvallisuutta oppia, turvallisuutta osallistua ja turvallisuutta haastaa...

Tunneälykkään johtamisen malli

Tunneälykkään johtamisen malli

Miten toimii tunneälykäs johtaja? Millaisia johtamisen tapoja ja menetelmiä hän osaa käyttää viedäkseen ihmisiä kohti tavoitteita suorituksiin...