<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1737480249889261&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to the main content.

Lähijohtaja valmentajana

Keskeiset työelämätaidot 2020 luvulta tulevaisuuteen

Tunneäly johtamisetyössä esimieskoulutus

Valmentavaa johtamista

Miksi?

Muutos on tosiasia, ja monesti on sanottu, että johtamisessa on kyse muutoksen hallitsemisesta. Ammattimainen valmennus tukee pitkän aikavälin strategiaa työntekijöiden kasvavien jännitteiden ja epävarmuuden vähentämiseksi. Kehittyvä liiketoimintaympäristö asettaa haasteita johtajille kaikilla tasoilla.  Johtajien on ymmärrettävä, opastettava ja ohjattava ihmisiä enemmän kuin koskaan aikaisemmin, voidakseen tukea työntekijöiden hyvinvointia, tuottavuutta ja yrityskulttuuria.

Valmennuskeskustelut ovat kaikkien näiden johtamistoimien perusta. Monet johtajat voivat kamppailla näiden keskustelujen kanssa tai ymmärtää väärin valmentamisen roolin johtamisen välineenä.
Lähijohtaja valmentajana ohjelma on suunniteltu antamaan johtajille tietoa, työkaluja, tekniikoita ja puitteita, jotka helpottavat tehokasta valmentamista johtamisessa.

Valmennuksen esittely

Yritysmaailmassa tapahtuu asioita yhä nopeammin. Tämä vauhti asettaa haasteita kaikille johtajille. Tulosten saavuttaminen, ajan tasalla pysyminen ja valmiuksien kehittäminen on sekä yhä haastavampaa että yhä tärkeämpää. Nyt enemmän kuin koskaan esihenkilöiden on annettava palautetta, opastettava ja ohjattava ihmisiä tulosten saavuttamiseksi, suorituskyvyn hallitsemiseksi ja kehittämiseksi sekä tiimin jäsenten osallistamiseksi. Kaikki nämä johtamistoimet tapahtuvat valmennuskeskusteluissa. Monet esihenkilöt kamppailevat näiden keskustelujen kanssa tai ymmärtävät väärin valmennuksen roolin johtamisvälineenä.

Tämän valmennuksen ytimessä on kommunikaatioon perustuva henkilökohtainen vuorovaikutus. Monissa valmennustyöpajoissa käsitellään tehokkaan valmennuksen edellyttämiä työkaluja ja taitoja, mutta niissä ei puututa ihmisten väliseen dynamiikkaan. Tämä ohjelma on suunniteltu kehittämään taitoja tunnistaa mahdollisuuksia käydä merkityksellisiä valmennuskeskusteluja, jotka houkuttelevat, kehittävät ja ohjaavat muita esiintymään ja saavuttamaan. Ohjelma kehittää sekä valmennustaitoja että tunneälykästä johtamis-käyttäytymistä.

 

Valmennuksen hinta on 890 € + alv

Ajankohdat ja ilmoittautumiset verkkokauppamme kautta

VERKKOKAUPPAAN

Christian-cutout-final-1
VALMENNUKSEN KULKU VALMENNUKSEN SISÄLTÖ

Step 1: Johdanto (Online 30 min) Valmennuskokonaisuus alkaa johdantosessiolla, jossa tutustutaan aiheeseen ja annetaan ohjeet arviointia varten.

Step 2: Henkilöarviointi Ennen varsinaista valmennusta tehdään Genos Tunneäly johtamisessa arviointi, jossa sen lisäksi, että osallistuja vastaa kyselyyn, hän nimeää muita antamaan hänestä palautetta.

Step 3: Valmennus (Online 4 x 2 h tai 1 lähivalmennuspäivä) Valmennuksessa opitaan sekä valmennustaitoja että tunneälykästä johtamis-käyttäytymistä ja se on suunniteltu
kehittämään ajattelutapaa, jota tarvitaan rakentavien valmennuskeskustelujen pitämiseen
.

Step 4: Henkilökohtainen palautekeskustelu (Online 1 h) (Optio, tilataan erikseen) Henkilökohtaisen tunnin aikana saat valmentajaltasi konkreettista neuvontaa oman kehitysohjelmasi räätälöintiin. Tämä voidaan toteuttaa joko verkon yli tai puhelimitse.

 

LÄHIJOHTAJIEN ON VALMENNETTAVA ENEMMÄN KUIN KOSKAAN

Tunneäly johtamisessa arviointi, josta digitaalinen ja/tai pdf muotoinen raportti.

Neljä valmennusmoduulia

  1. Valmennuskeskustelun kehys. Katsotaan mistä hyvä valmennuskeskustelu syntyy ja miten toimiva vuoropuhelu saadaan aikaan.
  2. Tunneälyn merkityksen ymmärrys. Tutustutaan valmennuskokemuksen neurotieteeseen, tunneälykkäisiin  valmennustaitoihin ja tunneälykkään valmentajan ajattelutapaan..
  3. Tehokas valmennuskeskustelu.  Katsotaan luottamuksen roolia valmennuksessa, oivalluksen luomista ja tehokasta viestintää oivaltavaan valmennukseen.
  4. Erilaiset persoonat käytännössä. Opiskellaan mitä tietoisuus itsestä ja muista valmennuksessa merkitsee ja miten käyttäytymistyylit ja -mieltymykset otetaan huomioon.

Digitaalinen työkirja, joka tukee muistiinpanojen tekemistä, oivallusten tallentamista ja kehityssuunnittelua.

Kehitysvinkkien työkirja, joka sisältää ideoita itsensä kehittämiseen tunneälyn kaikilla osaamisalueilla.

Keitä me olemme


Adeptus Partners
on työelämän tunneälyn yksi edelläkävijöistä Suomessa ja tunnettu erityisesti vaikuttavista ja mieleenpainuvista valmennuksistaan.

Adeptus on Genos Internationalin edustaja Suomessa. Genoksen perusti Ben Palmer 2002 yhteistyössä Swinburnen yliopiston kanssa, tuomaan markkinoille ensimmäisen aidosti työelämään soveltuvan tunneälymallin. Nykyään Genos tarjoaa markkinoiden laajinta valikoimaa tunneälyn arviointeja ja valmennusohjelmia. Adeptus ja Genos auttavat ammattilaisia soveltamaan näitä työelämän keskeisiä tunneälytaitoja.

 

genos_distributor

 

Pekka-cutout

 

Kysy lisää:

 

Henkilökuvat adeptus 300x300

Pekka Sinervo

Päävalmentaja
+358 40 830 1756
pekka.sinervo@adeptus.fi

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!