<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1737480249889261&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to the main content.

JOHTAJUUSVALMENNUS

Kirkasta yrityksesi suunta ja menestystekijät

Johtajuusvalmennus

Kohdista johtoryhmäsi huomio olennaiseen

Tämän päivän kova paine tuloksentekoon vaikeuttaa ihmisiä keskittymään olennaisiin asioihin. Yrityksen toimintatapojen ja painopisteiden muuttamisen tulisi perustua selkeään strategiaan ja sen noudattamiseen - ja tämä on Mindset Leadership™  -valmennuksen perusteena.

Johtajuusvalmennus

Kehity vaikuttavana johtajana

Mindset Leadership™ -johtamisjärjestelmä perustuu tieteellisesti todennettuihin psykologisiin tutkimuksiin ryhmädynamiikasta. Keskeinen ajatus on auttaa johtajaa ymmärtämään strategian kannalta tärkeimmät menestystekijät, niiden takana olevat keskeiset tehtävät sekä niihin tarvittavat henkilöresurssit.

Johtajuusvalmennus

Valmennuksen hyödyt:

Saat selkeän “kartan” omasta johtamisalueesta, jonka avulla tunnistat missä menee hyvin ja mikä osa-alue kaipaa muutoksia

 Saat myös kattavan valikoiman erilaisia työkaluja strategian jalkauttamiselle tehtäviksi, mittareiksi ja käytännön tekemiseksi.

 Johtoryhmäsi työskentely yhtenäistyy ja johtajien oma 'mindset' ryhtyy tukemaan strategisia tavoitteita

 Lopputuloksena tunnistat toimintasi nykytilan ja päämäärän ja saat selkeän kokonaiskuvan strategiastasi ja toimintamalleistasi

 Työkalut on helppo omaksua ja ottaa käyttöön

Valmennuksen hyödyt
pasi-monkare
"Valmennukset ovat tuoneet lisää työkaluja etenkin myyjien johtamiseen esimerkiksi siten, että johtamistilanteissa keskustelua ei päästetä ajautumaan epäolennaisiin asioihin, vaan keskitytään oleelliseen."
Pasi Mönkäre
Oy Lining Ab

 

Kysy lisää:

 

Adeptus henkilökuvat

Pekka Sinervo

Päävalmentaja
+358 40 830 1756
pekka.sinervo@adeptus.fi

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!