<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1737480249889261&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to the main content.

1 minuutin luku

Myyntiesteet esittelyssä: Päättämättömyys (Yielder)

Myyntiesteet esittelyssä: Päättämättömyys (Yielder)

 Paattamaton-iso.jpg

Mukavan henkilön syndrooma

Myyjillä päättämättömyys tulee esiin itsevarmuuden puutteena, kun pitäisi aloittaa yhteydenotot asiakkaisiin. Päättämättömät myyjät pelkäävät leimautuvansa tunkeileviksi tai menettävänsä asiakkaan hyväksynnän. He haluavat olla asiakkaan kanssa kaikista asioista samaa mieltä.

Asiakaskontaktointi on päättäväistä työskentelyä, siksi kontaktointi ja päätösten kysyminen ovat hankalia päättämättömille myyjille. He ovat haluttomia olemaan tunkeilevia eivätkä halua häiritä asiakasta. He uhraavat mieluummin itsensä ja uransa. Kun emme halua häiritä muita ihmisiä, jäämme odottamaan loputtomiin sitä oikeaa ”hetkeä” tai ”tilannetta” soittaa tai avata keskustelu asiakkaiden kanssa.

New call-to-action


Alkuperä

Päättämättömyydelle on löydetty kaksi lähdettä: yleensä se on yhdistelmä perinnollisiä piirteitä ja aikaisempia kokemuksia. Myyjillä, joilla on personallisuuspiirteenä alhainen hallitsevuus, on havaittu vaikeuksia kontaktoida asiakkaita. Yleensä tilanne pahenee, kun tälle taipumukselle alttiit myyjät osallistuvat konsultatiivisen myynnin kursseille.

Yllättävää on, että päättämättömät myyjät saattavat ulospäin näyttää ylikorostuneen päättäväisiltä ja jotkut jopa yrittävät käyttäytyä aggressiivisesti. Tämä on usein teatteria, jolla todellisia tuntemuksia pyritään peittämään.

Ennuste

Vaikka päättämättömyyden perinnöllisyyden piirteen takia tästä taipumuksesta voi olla hankala opetella kokonaan pois, voidaan oikeanlaisella korjausohjelmalla nostaa asiakaskontaktoinnin määrää merkittävästi. Päättämättömät henkilöt ovat yleensä erittäin halukkaita noudattamaan ohjeita ja hyvin yhteistyökykyisiä.

Paras keino raivata omia Myyntiesteitä pois on tehdä oma Myyntiesteet-itsearviointi ja osallistua Myyntiesteet-valmennukseen; https://www.adeptus.fi/myyntiesteet-1pv

 

Tyypillisiä piirteitä:

 • Epäröi tuoda esille omia tarpeitaan ja halujaan
 • Odottaa jatkuvasti "oikeaa hetkeä" tehdä asiakaskontaktointia
 • Antavat helposti toisten usein kävellä ylitseen, helppo puhua ympäri
 • Hyväksyy nopeasti asiakkaan vastustuksen, vaikeus haastaa ja kysyä suoria kysymyksiä
 • Nauraa kohteliaasti toisten jutuille miellyttäkseen heitä
 • Pelkää kaupan päättämistä
 • Välttelee konflikteja
 • Ylikorostaa asiakassuhteen merkitystä myyntityössä
 • Ajattelee, että päättäväinen ja suora myyntityö on tunkeilevaa ja ammattitaidotonta
 • Ei pysty näyttämään suuttumusta tai vihaa, vaan kerää kaiken sisälleen
 • Pyrkii olemaan empaattinen ja itsevarma, mutta epäröi tuoda tätä esille

Tuntuuko sinusta siltä että muut ihmiset hyötyvät sinusta? Onko asiakaskontaktointi puhelimitse sinulle hankalaa? Päättämättömyys on yleisin myyntieste sekä euromääräisesti haitallisin. Moni päättämäton henkilö on löytänyt itselleen uuden vaihteen tunnistamalla itsestään tämän tunnepuolen oikosulun ja pystynyt raivaamaan sen vaikutuksia itseltään. 


Mitä ovat myyntiesteet?

Jopa 90 % myyjistä kärsivät niin kutsutuista itsensä markkinoinnin peloista eli Myyntiesteistä (engl. Sales Call Reluctance). Ne ovat suurin yksittäinen syy alisuoriutumiseen myyntityössä. Käyttäytymispsykologit ovat tutkineet näitä tunneperäisiä oikosulkuja useiden vuosikymmenien ajan ja kehittäneet niiden tunnistamiseen erityisen arviointityökalun sekä raivausohjelman.

New Call-to-action 

Tunneäly myyntityössä - Tavoitekirkkaus

Tunneäly myyntityössä - Tavoitekirkkaus

TAVOITEKIRKKAUS - AIVOT RAKASTAVAT SELKEYTTÄ Viikoittain, kun valmennuksissa kysyn, että onko sinulle selvää ja kirkasta, mitä sinulta tässä roolissa...

Tunneäly myyntityössä - Myyntiesteet

Tunneäly myyntityössä - Myyntiesteet

Mistä myyjän suorituskyky syntyy digitalisaation aikakaudella? Jos sinulla on kuumetta, niin voidaanko suoraan päätellä, että sinulla on flunssa? Ei...