<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1737480249889261&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

tunnealykas-johtaja

Vaikuttaako toimiston ilmapiiri kireältä? Turhauttaako, kun tulosta ei synny ilman erillistä seurantaa, käskytystä ja uhkailua? Onko sinun vaikea ymmärtää mikä alaisiasi motivoi ja miten saat heidät kulkemaan haluttuun suuntaan?

On havaittu, että menestyvien johtajien ominaisuuksiin kuuluvat erityisesti kyky nähdä kokonaisuus ja yksityiskohdat yhtä aikaa selkeästi sekä taito viestiä asiat tunneälykkäästi. Johtamisen psykologiaa jo 20 vuotta tutkinut Gazing Performance Systems tiivistääkin asian näin: "The prime issue is control of attention."

 

Kun paine kasvaa, saattaa kontrolli vähentyä

Seurannan, mittaroinnin ja paineistuksen kiristäminen organisaatiossa kertoo yleensä johtajan oman kontrollin menettämisestä. Näin käy, kun arjen tekemiseltä puuttuu rakenne ja tiimi ympärillä alkaa alisuoriutumaan. Fokus katoaa vähitellen, kun ei ymmärretä mistä tekijöistä tuloksenteko koostuu.

Koska johtaja pelkää menettävänsä otteensa, kokee hän ainoaksi keinoksi lisätä enemmän vääntöä. Tämä taas aiheuttaa suurempaa vastarintaa, joka synnyttää negatiivisen kierteen.

 huono johtaminen - esimiestyön haasteet - huonon johtamisen piirteitä

 

Hyvät esimiestaidot rakentuvat luottamukseen ja kommunikointiin

Kun tilanne yrityksessä vaatii korjausliikkeitä, on johtajan hyvä kääntää katse peiliin ja myöntää ensimmäisenä omat kehityskohteensa. Ei voi olettaa, että tiimi ympärillä muuttuu, mutta pysyy itse samanlaisena.

Toimiva esimiestyö rakentuu luottamukseen, kommunikointiin ja ennen kaikkea yksilöiden vahvuuksien hyödyntämiseen. Tämän vastakohta on mikromanageeraus ja valvonta. Koska vahvuudet ovat ihmisillä erilaisia, on hyvä antaa alaisille riittävästi tilaa näyttää kuinka he tuloksen parhaiten tekevät. Tämä ei tarkoita, että johtajan tarvitsee luopua ohjausvallastaan: tavoitteet on määritelty ja kontrolli säilyy yhä, mutta huomio siirtyy vain tehtävien johtamisesta ihmisten johtamiseen.

Onkin tärkeää luoda yrityskulttuuri, jossa ihmisiä kannustetaan auttamaan, kehumaan ja kannustamaan toisiaan. Tämä säästää pitkässä juoksussa valtavasti esimiesten aikaa.

Pistä Twiitaten:

Johtamisessa tärkeintä on huomion kohdistaminen olennaiseen. #johtaminen #katsepalloon


Miten käsittelet alisuoriutumisen?

Miten alisuoriutumiseen tulisi suhtautua työntekijän kannalta? Yleinen virhe tehdään, kun alhaista suoritustasoa aletaan sietämään tai jopa sallimaan. On inhimillistä, että työteho vaihtelee päivittäin, mutta jos heikko työtahti on selkeästi toistuvaa, tulee esimiehen reagoida siihen välittömästi.

On tutkittu, että ihmisten käyttäytymismallit (niin hyvät kuin huonotkin) tarttuvat äärimmäisen helposti organisaatioissa. Muutamankin henkilön alisuoriutuminen voi siis vaikuttaa koko tiimin ilmapiiriin negatiivisesti. On paljon helpompaa korjata yhden henkilön toimintatapoja heti, kuin muuttaa koko joukkueen tapoja myöhemmin.

Yksittäisten henkilöiden alisuoriutumiseen ei kuitenkaan saa vastata siten, että koko joukkue joutuu rangaistavaksi. Esimerkiksi seurannan kiristäminen yhden alisuoriutujan takia tuntuu kohtuuttomalta niille, jotka ovat tehneet työnsä tunnollisesti.

Hyvä esimies selvittää syyn heikon suoritustason takana ja auttaa henkilön takaisin radalle. Näitä syitä voi etsiä niin työstä kuin henkilökohtaisesta elämästä, mikäli henkilö on avoin puhumaan niistä. Jos työntekijä kaikesta avusta ja tuesta huolimatta alisuoriutuu tai vika on selkeästi asenteessa, uskaltaa vahva johtaja tehdä myös irtisanomispäätöksen.

 

Liiallinen määrä tavoitteita vie huomion pois päätehtävästä

Tavoitteet ovat työn tuottavuuden kannalta elintärkeitä. Niiden avulla voi ohjata joukkueen tehokkaasti kohti haluttua suuntaa, mutta yhtä helposti ne voivat johtaa harhaan mikäli tavoitteita ei ole huolella kirkastettu.

Kun johtajan kokonaiskuva organisaation tuloksenteosta katoaa ja mittareista tulee enemmän itseisarvo kuin työkalu, aletaan työntekijöiden energiaa ohjaamaan helposti epäolennaisiin asioihin. Tämän takia olisikin tärkeää, että johtamisesta vastaavat henkilöt kirkastavat säännöllisin väliajoin tärkeimmät tehtäväalueet ja tavoitteet, jotta ne tulevat selväksi myös muullekin joukkueelle. Muutoin ihmiset alkavat kärsimään tavoitehajonnasta.


Yhteenveto: Johtamisessa tarvitaan selkeitä rakenteita, tunnetaitoja ja luottamuksellinen ilmapiiri. Tavoitteet ohjaavat olennaisesti työntekijöiden tuloksentekoa, joten niitä ei saa olla liikaa eivätkä ne saa olla ristiriidassa keskenään. Alisuoriutuminen ei saa johtaa mikromanageeraukseen, vaan sen syyt tulee aina selvittää - eikä johtaja ole sen ulkopuolella.

Alla vielä kymmenen kohdan lista, jolla motivoit tiimiäsi tehokkaammin!

 

 

10 tapaa motivoida tiimiäsi tehokkaammin:

  • Muistuta työn merkityksestä. Kerro, kuinka tärkeää heidän työnsä on ja kuinka luotat heihin.
  • Viesti läpinäkyvästi. Viesti vaikeistakin asioista avoimesti, sillä informaation peittely tai salailu synnyttää juoruja ja kuppikuntia. Keskustelemalla rohkaiset avoimeen yrityskulttuuriin, jossa epäkohtia ei peitellä!
  • Oivalluta, rohkaise ja innosta. Vältä kiristämistä, painostamista tai käskyttämistä. Huumori ja kevyt ilmapiiri ovat tärkeitä tuottavuuden kannalta.
  • Säilytä tasapaino. Tarjoa riittävässä suhteessa vapautta, vastuuta ja haasteita. Tee luottamuksesi työntekijöihin näkyväksi ja vältä mikromanageerausta.
  • Aseta konkreettiset mittarit. Tarjoa sopiva määrä tavoitteita, joihin työntekijät voivat sitoutua. Pidä tavoitteet realistisina, selkeinä sekä yhdenmukaisina.
  • Anna tunnustusta. Luo organisaatioosi kehumisen kulttuuri. Muista itsekin antaa tunnustusta hyvin tehdystä työstä
  • Panosta ansaintamalliin. Luo palkitsemisjärjestelmä, joka motivoi tekemään tulosta. Oikeudenmukainen palkkiomalli tukee työntekijöiden henkilökohtaista elämää ja nostaa tiimin työmoraalia.
  • Auta henkilö takaisin radalle. Jos joku alisuoriutuu, selvitä syyt sen taustalla ja tarjoa apua. Saat tästä valtavan respectin!
  • Tunnista tunnedriverit. Selvitä alaistesi henkilökohtaiset motivaattorit ja linkitä ne heidän työnsä tavoitteisiin. Hyvä esimerkki tästä on Fonectan palkittu Pojopörssi-palkitsemisjärjestelmä.
  • Johda esimerkillä. Laita kädet saveen ja näytä kuinka tulos tehdään - muuten et voi vaatia sitä alaisiltasikaan!

 

bg-uutiskirje.png

Tilaa uutiskirjeemme

Tilaa kuukausittainen annos myyntivinkkejä sähköpostiisi toimitettuna!

Viimeisimmät kirjoitukset

Suosituimmat