<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1737480249889261&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to the main content.

2 minuutin luku

Miten rakennetaan psykologisesti turvallisempi työympäristö?

Miten rakennetaan psykologisesti turvallisempi työympäristö?

Kokemus on osoittanut ja tutkimukset ovat parinkymmenen vuoden ajan vahvistaneet, että psykologisesti turvallisessa ilmapiirissä tiimit ovat tuottavampia, sitoutuneempia ja innovatiivisempia. Turvallisesta ilmapiiristä nauttivan tiimin tunnistaa siitä, että asioista puhutaan avoimesti. Virheet nostetaan esiin heti ja niistä opitaan yhdessä. Yhteinen kehitys tuottaa uusia onnistumisia ja tiimihenki vahvistuu.

Psykologinen turvallisuus tarkoittaa tiimin arjessa sitä, että jokainen yksilö uskaltaa avata suunsa ja olla aito oma itsensä ilman nolatuksi, rangaistuksi tai torjutuksi tulemisen pelkoa. Kyse on siis varmuuden tunteesta, joka suo rauhan keskittyä oikeisiin asioihin ja tuloksekkaaseen yhteistyöhön. Turvallinen ilmapiiri auttaa pitämään kollektiivisen viisauden täyskäytössä kovassakin paineessa. 

Varmistetaan, että kaikki uskaltavat avata suunsa

Hiljaisuus on ymmärrettävää, jos kokemus on osoittanut, että vaikenemalla pääsee helpommalla. Avoimuuteen kannustavaa ilmapiiriä rakennetaan niin, että ensinnäkin tunnistetaan ne tilanteet, joissa turvan tunne on läsnä sekä ne tilanteet, joista turvan tunne puuttuu. Ehkä tunnistat itsekin tilanteita, joissa vaikenit, vaikka olisi pitänyt puhua:

  • Tiesit ratkaisun ongelmaan, mutta pelkäsit avata suusi,
  • havaitsit, että esihenkilösi teki virhearvion, mutta vaikenit säästyäksesi ikäviltä kommenteilta,
  • jätit kysymättä tärkeän kysymyksen, koska pelkäsit, että sinua pidettäisiin yksinkertaisena
  • jouduit epäsuosioon, koska haastoit tavan, jolla ”asiat on aina tehty”.

Väärässä paikassa vaikeneminen kangistaa yhteistyötä, hidastaa tiimin tuloksentekoa ja saattaa aiheuttaa vaaratilanteita. On tärkeää, että koko tiimi sitoutuu puhumaan asioista ajoissa, asiallisesti ja ammattimaisesti. Tarvittaessa sovitaan, miten asiat ilmaistaan ja minkä sävyistä keskustelukulttuuria yhdessä rakennetaan.

Vahvistetaan sosiaalisia taitoja ja tunteiden sietokykyä

Työnilon ja tiimin menestyksen varmistamiseksi kannattaa ajoittain kysyä itseltään: ”Kykenenkö työskentelemään ammattimaisesti kaikkien työkavereideni kanssa myös silloin, kun he ovat asioista eri mieltä kuin minä?” Kirjavan ihmisjoukon yhteispeli edellyttää sosiaalisia taitoja sekä kykyä sietää omia ja toisten epämieluisia tunteita stressaavissa työtilanteissa.

Tunteet ovat läsnä työnteossa joka hetki ja monien tunteiden kokeminen on vaikeaa. Älykkäässä organisaatiossa tavoitellaan tilannetta, jossa kaikenlaiset menestyksen esteet taklataan sitä mukaa, kun ne nostavat päätään. Turvallisessa ilmapiirissä voi myöntää oman epätietoisuuden ja epävarmuuden tunteensa, jotta muut voivat auttaa. Nuorena ja kokemattomana on erityisen suuri riski kokea mitättömyyden ja ulkopuolisuuden tunteita. Turvallisessa ilmapiirissä hyväksytään erilaiset ammatillisen kehityksen vaiheet ja juhlitaan omia sekä toisten onnistumisia.

Vinkit jokaisen omaan kehitykseen

Millainen esihenkilö, kollega, ystävä, puoliso tai vanhempi haluat itse olla? Onko sinulla taito tuoda huoneeseen rentoa varmuuden tunnetta? Tässä viisi vinkkiä, joiden avulla muiden on helpompi olla aito oma itsensä ja kokea turvallisuuden tunnetta lähelläsi:

  1. Kerro avoimesti, ettet tiedä kaikkia vastauksia. Anna kaikkitietävästä kasvaa ei-tietävä.
  2. Myönnä, että pallo putoaa välillä ja tunnusta, että sinä pudotit sen. Osoita, että on ok kokeilla jotain uutta, vaikka välillä kokeilu menee metsään.
  3. Vie fokus mokan arvokkaaseen puoleen: Mitä virhe opetti? Mitä osataan jatkossa tehdä paremmin? Mikä on virheen arvo sitten, kun sen tarjoama oppi on muutettu rahaksi?
  4. Aktivoi muut mukaan päätöksentekoon. Kysy avoimia kysymyksiä: ”Mitä mieltä olet? Miten tämä sinusta olisi viisainta ratkaista?” Sitten kuuntele vastaus ja varmista, että ymmärsit oikein. Pyydä mielipiteet ohjaamatta tai rajoittamatta niitä ensin omilla mielipiteilläsi.
  5. Opi sanomaan, ettet tiedä vielä parasta ratkaisua, tai että jokin tärkeä seikka saattaa jäädä huomamatta, jollette yhdessä pohdi tilannetta eri tulokulmista.

Mitä tunneälykkäämmät yksilöt, sitä tuloksekkaampi tiimi! Otathan yhteyttä, jos haluat jutella aiheesta enemmän.  https://www.linkedin.com/in/pirkkotavaila/

 

3

 

Tunnetko itsesi?

Tunnetko itsesi?

Itsetietoisuus on kriittistä työsuorituksen, tiimiyhteistyön ja johtamisen tehokkuuden kannalta, mutta siitä on selkeästi puutetta nykypäivän...

Psykologinen turvallisuus luodaan tunneälyn avulla

Psykologinen turvallisuus luodaan tunneälyn avulla

Psykologinen turvallisuus on tila, jossa tunnet yhteenkuuluvuutta, turvallisuutta oppia, turvallisuutta osallistua ja turvallisuutta haastaa...

Tunneälykkään johtamisen malli

Tunneälykkään johtamisen malli

Miten toimii tunneälykäs johtaja? Millaisia johtamisen tapoja ja menetelmiä hän osaa käyttää viedäkseen ihmisiä kohti tavoitteita suorituksiin...