<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1737480249889261&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to the main content.

Pirkko Tavaila

Pirkko Tavaila auttaa johtajia, asiantuntijoita ja tiimejä menestymään kestävästi kovassakin paineessa. Asiakastyössä yhdistyvät vahva bisnesosaaminen sekä ihmisen kokonaisvaltaisuuden ymmärrys. Pirkko painottaa henkistä, fyysistä, sosiaalista ja emotionaalista kokonaiskyvykkyyttä menestyksen avaintekijöinä. Kehitys- ja muutosprosesseissa käsitellään tyypillisesti mm. tunneälykästä johtajuutta, vuorovaikutustaitoja, itsetuntemusta sekä inhimillistä päätöksentekoprosessia muutostilanteissa.

Miten rakennetaan psykologisesti turvallisempi työympäristö?

Kokemus on osoittanut ja tutkimukset ovat parinkymmenen vuoden ajan vahvistaneet, että psykologisesti turvallisessa ilmapiirissä tiimit ovat tuottavampia, sitoutuneempia ja innovatiivisempia. Turvallisesta ilmapiiristä nauttivan tiimin tunnistaa...