<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1737480249889261&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to the main content.

Tunneälyn kehittäminen myyntityössä

Silmät Adeptus

Menestyvät myyntiorganisaatiot panostavat tunnetaitojen kehittämiseen

Tutkimukset osoittavat selvästi, että ihmisten tunteiden ja heidän suoritustasonsa välillä on suora yhteys.  Tunneäly-valmennukset myyjien kehittämisessä on 2020-luvun kovin juttu!  Tutkimukset osoittava todeksi sen, että myyjien menestysvaikeudet eivät johdu tietojen tai taitojen puutteesta, vaan tunne ja asenne peräisistä ajattelun oikosuluista, jotka estävät myyjää saavuttamasta parastaan myynnin ammatissa. Tänä päivä myynti koskettaa niin laaja-alaisesti eri alojen ammattilaisia ja asiantuntijoita, että ei voida puhua vain perinteisestä myyntityöstä ja myyntivalmennuksesta. Tunnetaidot myyntityössä ja myynnin johtamisessa ovat tämän vuosi kymmenen trendi.

Useat yritykset Suomessa ovatkin alkaneet sisällyttämään tunnetaidot johtamis- ja myyntityö periaatteisiinsa. Hyviä esimerkkejä tällaisista organisaatioista ovat mm. Dna, Howden Finland, Cargotec, Roxtec Finland, Nooa Säästöpankki, Lyreco, DMG Mori Finland, Mediateko, Tibnor, BE Group, Skanska, Kumura, Enfuce, Gofore, Postnord ja Dachser Finland. Nämä yritykset ovat oivaltaneet tunnekulttuurin voiman bisneksessä ja henkilöstön työhyvinvoinnissa.

 
IMG_5030_1080p_2

Mitä on Tunneäly myyntityössä™ valmennus?

Tunneäly näkyy käytännössä tunnetaitoina ja nämä taidot ovat asioita, joita voi kehittää ihan yhtälailla kuin tietotaitojakin. Tunneäly myyntityössä™ valmennuksessa keskitytään juuri näihin myyntityön kannalta keskeisiin tunnetaitoihin ja myös siihen miten niiden avulla kehitetään myyntijohtamista, yhteistyötä, resilienssiä ja organisaation tunneilmapiiriä. Tunneilmapiiri vaikuttaa suoraan työhyvinvointiin, sitoutumisen ja suoritustasoon. Valmennuksiin sisältyy usein myös tunneälyarvioinnit, jolloin valmennus pystytään räätälöimään juuri jokaisen osallistujan henkilökohtaisi tarpeita vastaavaksi.

Tunneälyn kehittäminen tapahtuu käytännössä valmennusten kautta, jossa kehitetään tunnetaitoja, jotka ovat ”älykästä reagointia negatiivisiin tunteisiin eli tuottamattomiin tunteisiin ja tiettyjen kompetenssien hyödyntämistä, positiivisten tunteiden eli tuottavien tunteiden synnyttämiseksi itsessä ja muissa olemalla läsnä, empaattinen, aito, laajakatseinen, resilientti, ketterä ja valtuuttava käyttäytymisessään mahdollisimman usein”.

Valmennuksemme nojaavat laajasti tutkittuihin kansainvälisiin menetelmiin, jotka sovitamme ja sanoitamme suomalaisen myyntityön arkeen.

Training_Industry

 

Miksi tunneälyn kehittäminen on tärkeää myyntiorganisaatiolle juuri nyt?

On tärkeää pitää mielessä, että kaikkea ei voi eikä pidä automatisoida. Tekoälyn voimakas lisääntyminen tekee tunneälyn yhä tärkeämmäksi. Jos voit olla erinomainen motivaattori, johtaja tai kuuntelija, sinulla on tärkeä rooli, kun automaatio muuttaa alaasi. Näistä inhimillisistä ominaisuuksista tulee entistä arvokkaampia seuraavan vuosikymmenen aikana. Taidoista, kuten suostuttelusta, sosiaalisesta ymmärryksestä ja empatiasta, tulee erottavia, kun tekoäly ja koneoppiminen vievät muut tehtävät.

World Economic Forum ennustaa Tunneälyn olevan kymmenen kärjessä, kun puhutaan tulevaisuuden välttämättömistä työelämätaidoista.

 

TopSkills

Syksyllä 2019 julkaistussa Capgemini Research Instituten tekemässä tunneäly tutkimuksessa tunnistettiin neljä pääasiallista tapaa, jolla organisaatioiden kannattaa lähteä kehittämään tunnetaitoja:

 1. Hyödyntämällä teknologiaa ja dataa tunnekulttuurin luomiseksi
 2.  Ottamalla tunnetaidot mukaan koko henkilöstön oppimisohjelmiin
 3.  Huomioimalla tunnetaidot aina palkitessa lahjakkuutta
 4.  Muokkaamalla rekrytointiprosessit huomioimaan tunnetaidot

 

Onko tunneälyn kehittäminen ratkaisevassa roolissa yrityksesi myynnin kasvun mahdollistajana? Varaa ilmainen Online tietoisku myynnin johtotiimillesi!!

Tutkimukset ovat osoittaneet, että peräti 23% myynnin paremmasta suorituksesta selittyy tunnetaidoilla. 

Adeptus Partners tarjoaa Suomen vaikuttavimmat tunneälyä kehittävät valmennusohjelmat niin johdolle kuin myynnille.

adeptus header (2)
Tunneälyn kehittäminen Genos Malli

Miten tunneäly valmennus näkyy yrityksen myyntituloksessa ja voiko sitä mitata?

Tunneäly näkyy käytännössä tunnetaitoina ja tunnetaitoiset ihmiset tulevat paremmin toimeen muiden kanssa ja ovat empaattisempia sekä myötätuntoisempia. 

Tunneälykkäät ihmiset eivät pelkästään tule hyvin toimeen muiden kanssa, vaan heillä on kyky myyjänä vaikuttaa asiakkaisiin rakentavalla tavalla yhteisten päämäärien hyväksi. He osaavat inspiroida, kuunnella, ymmärtää ja vaikuttaa positiivisesti niin asiakkaisiin kuin kolleegoihinsa.

 • Tunnetaitoisten myyntijohtajien alaiset ovat 24% tyytyväisempiä ja osoittavat vahvempaa sitoutumista työhönsä. Sitoutuneiden ihmisten suorituskyky on parempi ja heidän halukkuutensa ylimääräisiin ponnisteluihin on huomattavasti suurempi. 
 • Tunnetaitoiset myyjät myyvät enemmän ja myynnin suorituskyvystä 23% selittyy tunnetaidoilla. 
 • Tunnetaitavat myyjät "nousevat lentoon" muita nopeammin, he tekevät enemmän euroja ja sen lisäksi he eivät tarvitse niin paljon "perinteistä" valmennus- tai johtamistukea kuin vähemmän tunneälykkäät myyjät.

Kyllä! Tunnetaitojen vaikutusta voi mitata ja sitä mitataan jo tänä päivänä sekä organisaatiotasolla että henkilötasolla.

Nyt on hyvä tarkentaa, että kun puhut meidän kanssa Tunneälystä ja tunnetaidoista, niin meillä on aina liiketoiminnallinen näkökulma mukana, Business Minded! Tunneäly ei ole pehmeää huuhaata vaan varmin tapa varmistaa myyntitiimin menestys myös euroissa mitattuna. 

Ota yhteyttä, niin katsotaan yhdessä menetelmien ja tulosten kautta, mikä toimii parhaiten teidän tilanteessa.

 

 

Henrik-round
"Pystyn näkemään sen numeerisesti. Meillä on tiettyjä segmenttejä, joissa kasvut ovat olleet kymmeniä prosentteja. Se mikä oli tärkeää, niin opin ymmärtämään millaisia nämä meidän ihmiset ovat. Kaikki ovat erilaisia ja kaikkien kanssa pitää kommunikoida eri tavalla."
Henrik Hermansson
Toimitusjohtaja | Roxtec Finland Oy
pasi-monkare-mv
"Näen, että valmennukset ovat tuoneet lisää työkaluja sekä jämäkkyyttä etenkin myyjien johtamiseen esimerkiksi siten, että johtamistilanteissa keskustelua ei päästetä ajautumaan epäolennaisiin asioihin, vaan keskitytään oleelliseen. "
Pasi Mönkäre
Toimitusjohtaja | Lining Oy
Harri-Helenius-round
"Tunneäly minun mielestäni vaikuttaa ihan kaikkeen. Se vaikuttaa myyjien ja asiakkaiden väliseen yhteistyöhön sekä myynnin esimiesten ja myyjien väliseen yhteistyöhön. Erityisesti se vaikuttaa koko yrityksen dynamiikkaan."
Harri Helenius
Toimitusjohtaja | Lyreco Finland Oy

Mitä ammattimainen tunneälyvalmennus sisältää?

Valmennus alkaa aina johdanto-osiolla, jolla varmistetaan että osallistujat tietävät mistä puhutaan ja mitä heiltä odotetaan. Kun turvallinen perusta valmentautumiselle on varmistettu suoritetaan tunneäly-arvioinnit kaikista osallistujista. Näin saadaan tietoa jokaisen lähtötasosta ja mahdollistetaan henkilökohtaisen kehityssuunnitelman rakentaminen. Varsinainen valmennus koostuu sitten, joko lähivalmennuksesta tai valmentajan vetämistä virtuaalisista oppimisistunnoista sekä välitehtävistä. Ammattimainen tunneälyvalmennus pohjautuu aina tutkittuihin menetelmiin.

Tunnetaitojen kehittäminen on aina henkilökohtaisesti vaikuttava muutos- ja oppimisprosessi. 

 • Oppimismoduuleja johtaa aina auktorisoitu valmentaja, joka varmistaa osallistujien jatkuvan sitoutumisen. Toteutus sanoitetaan ja räättälöidään aina asiakkaan tilanteen mukaisesti.

 • Moderni juuri uudistettu monioppimisympäristö (Blnd Academy) on koulutusympäristö, jossa perinteinen lähiopetus yhdistyy verkko-oppimiseen ja käytännön harjoitteisiin. Blnd-mallin avulla on mahdollista saada huomattavasti pysyvämpiä tuloksia aikaan kuin perinteisellä lähivalmennuksella.
 • Osallistujat eivät ole passiivisia, moduulit ovat kokemuksellisia ja käyttävät videokonferenssialustan ja oppimisympäristön kaikkia toimintoja varmistaakseen osallistujien vuorovaikutuksen. Tähän sisältyy ryhmätyö-huoneita, chatteja, kyselyjä, tauluja, osoittamista, korostamista, osallistujien keskustelua ja sanapilviä.

 • Näin etätyö aikana pienryhmätyöskentely virtuaaliryhmätyö-huoneissa vahvistaa osallistumista ja omaksumista.

Valmennus sisältää aina henkilökohtaisen osuuden. Varaa aika keskustelulle, niin kerromme lisää!

Diplomi

 
Tunneälyn kehittäminen

Fiksu myyntijohtaja ei luota rekrytoinnissa vain fiilikseen vaan arvioi myyjän tunnetaidot

Tunneälyn ja tunnetaitojen korrelaatio myyjän menestykselle myyntityössä on niin suuri, että tätä seikkaa ei kannata rekrytoinnissa ohittaa. Pelkkä Disc- tai työsoveltuvuusarviointi ei vielä anna riittävän hyvää kuvaa henkilön tunnetaidoista myyntityössä. Tämän vuoksi kannattaa kääntyä puoleemme, jos vastuullasi ja työpöydälläsi on myyjärekrytoinnit. Autamme sinua löytämään tilanteesi vaatiman parhaan Tunneäly arviointimeneltelmän.

Voimme myös valmentaa sinut hyödyntämään Tunneälyarviointeja johtamistyössä sekä rekrytointia varten.  Saat toki aina tukea ja apua Adeptuksen valmentjilta kun sitä haluat ja tietysti voit ostaa Tunneäly myyntityössä arviointipalvelut palveluna, kuten niin monet asiakkaistamme tekevät jo nyt. Olemme auttaneet asiakkaitamme yli 1000 myyjän rekrytoinnissa Tunneäly myyntityössä arviointimenetelmillä.

 lue lisää henkilöarvioinneistamme.

Minkälainen tunneälykäs myyjä sitten on? Myyjän keskeiset taidot 2020-luvulla?

Minkälaisia taitoja myyjältä tänä päivä odotetaan ja halutaan? Tunneälykäs myyjä osaa lukea myös pinnan alla olevia tunteita. Tunneäly korreloi myyjien menestykseen niin suoraan, että  Tunneälyn kehittäminen on siksi liiketoiminnan suorituskyvyn ytimessä.

6 tunneälykkään myyjän piirrettä;

 1. Hän on itsetietoinen. Itsetietoisen myyjän on helppo olla läsnä. Läsnä olevan johtajan on helppo ymmärtää miten tunteet vaikuttavat asiakkaan toimintaa ostopäätöstä tehtäessä.
 2. Hän on tietoinen muista. Hänen on helppo asettua toisen “asemaan”. Empaattinen myyjä saa asiakkaat tuntemaan olevansa kuultuja ja arvostettuja.
 3. Hän on aito. Vilpittömän myyjän on helppoa antauttua aitoon, rehelliseen ja tasavertaiseen dialogiin asiakkaan kanssa.
 4. Hän on laajakatseinen. Hän osaa yhdistää päätöksenteossaan hyvin niin tunteita kuin faktaa. 
 5. Hän on hyvä itsensä johtaja. Hän kykenee tunnetaitavaan myyntityöhön myös paineen alla. Hän reagoi tehokkaasti stressaaviin tilanteisiin ja energisoi muita käyttäytymisellään. Hän haluaa jatkuvasti kehittyä.
 6. Hän inspiroi muita suoritukseen. Hän haluaa vaikuttaa myönteisesti asiakkaiden ja kolleegoiden tunteisiin ja näin hän luo positiivista työilmapiiriä ympärilleen.

Genos_malliYllä mainitut ominaisuudet ovat joukko taitoja, tunnetaitoja, jotka auttavat meitä tulemaan paremmiksi myyjiksi. Tunnetaitava myyjä luo asiakkailleen turvallisen ja inspiroivan ilmapiirin, jossa asiakkaiden on helpompi tehdä päätöksiä. Hän saa asiakkaat sitoutumaan itseensä yli kaksi kertaa paremmin kuin muut.

Tunnetaitoja voi kehittää läpi elämän, kuten tietotaitojakin. Haluankin innostaa ja rohkaista sinua tutustumaan lisää aiheeseen ota yhteyttä, niin jutellaan lisää.

Laita viestiä, ota yhteyttä! Nyt on paras hetki tutustua Tunneäly myyntityössä valmennuksiin


Kun sinua kiinnostaa keskustelu, siitä mitä teidän myyntiorganisaatiossa kannattaisi tehdä, voit täyttää oheisen yhteydenpyyntölomakkeen, niin me otamme sinun yhteyttä sinulle sopivana ajankohtana tai vaikka heti pikimmiten.

Kun haluat todellista vaikuttavaa muutosvoimaa myyjien kehittämiseen Tunneäly myyntityössä on se tämän vuosikymmenen myynnin kehittämisen uusi musta. 

Tunne + Järki = Viisaus

charles-deluvio-Lks7vei-eAg-unsplash