<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1737480249889261&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to the main content.

2 minuutin luku

Tunneäly on johtamisen uusi musta

Tunneäly on johtamisen uusi musta

Tutkimusten mukaan, mitä vaativampi työ, muutos- tai johtamistilanne on kysymyksessä, sitä enemmän on merkitystä tunneälyllä eli tunnetaidoilla johtamistyössä.

Havaintojemme mukaan suomalaisessa johtamiskulttuurissa ei edelleenkään riittävässä määrin osata tai uskalleta siirtyä roolista henkilöksi tai tehtävän antajasta keskustelijaksi. Tilanne on suomalaisittain ristiriitainen, koska mm. World Economic Forum on listannut tunneälyn yhdeksi 2020-luvun merkittävimmiksi työelämän taidoista.

 

Tunneäly johtamistyössä korostuu 2020-luvulla

Koronavuonna 2020 empatia ja aitous ovat nousseet ominaisuuksiksi ja taidoiksi, joita johtajilta ja esihenkilöiltä halutaan. Automaation ja tekoälyn lisääntyessä tunnetaitavat johtajat nousevat arvoon arvaamattomaan. Seuraava suurempi trendi liiketoimintavalmennuksissa on johtajien ja johtoryhmien tunnetaitovalmennukset. Tämä trendi on jo lähtenyt liikkeelle.

Tunneälyn kehittäminen liiketoiminnassa

Pehmeä on uusi kova

Tässä ajassa, kun korona asettaa aivan uudenlaiset paineet johtamiselle ja esimiestyölle, tunnetaitavan johtamisen merkitys on tärkeä ymmärtää. Oman henkilöstön, asiakkaiden ja kumppaneiden huolet ja paineet moninkertaistuivat ja myös muuttuivat. Myös johtajan oma maailma muuttuu. Hyvänä esimerkkinä käy etäjohtamistaidot ja niiden kasvanut tarve. Miten pidän tiimini motivoituneena ja inspiroituneena etätyöaikana? Miten varmistan, että työntekijät kokevat arvostuksen tunnetta työssään vaikka ei olla puoleen vuoteen kohdattu nenätysten?

Pinnan alla olevat tunteet 

Piilotetut tai pinnan alla olevat tunteet vaikuttavat työpaikoilla asioiden sujumiseen, tuloksellisuuteen ja ilmapiiriin.

Minkälainen tunneilmapiiri sinun työpaikallasi vallitsee? Ahdistunut, stressaantunut, huolestunut, jopa epäoikeudenmukaisuuden ilmapiiri? Tiedät, että näistä tunteista on varsin vähän mitään positiivista hyötyä yritykselle.

 

Tunneäly johtamistyössä

Pinnan alla olevat tunteet vaikuttavat päätöksiimme, käyttäytymiseemme ja siten suoritukseemme. Arvostettu työntekijä on valmis panostamaan sen pienen ylimääräisen voiman työhönsä, mistä syntyy se “huippusuoritus”. (Genos Int./Adeptus)

 

Minkälainen on organisaatio, jossa koetaan enemmän positiivisia tuntemuksia? Näissä organisaatioissa henkilöstö kokee enemmän voimaantuneisuuden, rentouden ja arvostuksen tunteita. Positiivisessa tunneilmapiirissä ihmiset voivat hyvin ja ovat valmiita tekemään sen pienen ylimääräisen panostuksen työssään. Tämä erottaa menestyvät organisaatiot muista.

 

Johtajan keskeiset taidot 2020-luvulla

Minkälaisia taitoja johtajilta tänä päivä odotetaan ja halutaan? Tunneälykäs johtaja osaa lukea myös pinnan alla olevia tunteita ja uskaltaa auttaa alaisiaan näiden tunteiden käsittelyssä.  Tunneälyn kehittäminen on siksi liiketoiminnan suorituskyvyn ytimessä.

6 tunneälykkään johtajan piirrettä;

  1. Hän on itsetietoinen. Itsetietoisen johtajan on helppo olla läsnä. Läsnä olevan johtajan on helppo ymmärtää miten tunteet vaikuttavat suorituskykyyn.
  2. Hän on tietoinen muista. Hänen on helppo asettua toisen “asemaan”. Empaattinen johtaja saa ihmiset tuntemaan olevansa kuultuja ja arvostettuja.
  3. Hän on aito. Vilpittömän johtajan on helppoa antaa rehellistä, aitoa palautetta ja arvostusta ihmisille.
  4. Hän on laajakatseinen. Hän osaa yhdistää päätöksenteossaan tehokkaasti niin tunteita kuin faktaa. 
  5. Hän on hyvä itsensä johtaja. Hän kykenee tunnetaitavaan johtamiseen myös paineen alla. Hän reagoi tehokkaasti stressaaviin tilanteisiin ja energisoi muita käyttäytymisellään. Hän haluaa jatkuvasti kehittyä.
  6. Hän inspiroi muita suoritukseen. Hän haluaa vaikuttaa myönteisesti toisten tunteisiin ja näin hän luo positiivista työilmapiiriä.

Yllä mainitut ominaisuudet ovat joukko taitoja, tunnetaitoja, jotka auttavat meitä tulemaan paremmiksi johtajiksi. Tunnetaitava johtaja luo ympärilleen ja organisaatioon turvallisen ja inspiroivan ilmapiirin, jossa ihmiset ovat valmiita tekemään sen pienen ylimääräisen panostuksen menestyksen eteen.

Tunnetaitoja voi kehittää läpi elämän, kuten tietotaitojakin. Haluankin innostaa ja rohkaista sinua tutustumaan lisää aiheeseen.


Tunneäly ja liiketoiminnan kehittäminen? 

Adeptus Partners on koostanut napakan yhteenvedon tunnetaitojen merkityksestä liiketoiminnalle sekä mitä valmentaminen sekä sisältää että vaatii organisaatiolta. Tutustu!

LUE AIHEESTA LISÄÄ TÄSTÄ

Tunneäly myyntityössä - Myyntiesteet

Tunneäly myyntityössä - Myyntiesteet

Mistä myyjän suorituskyky syntyy digitalisaation aikakaudella? Jos sinulla on kuumetta, niin voidaanko suoraan päätellä, että sinulla on flunssa? Ei...

CRM on myyjän kirosana?

CRM on myyjän kirosana?

Miksi CRM:ssä eivät tiedot ole ajantasalla? Useassa yrityksessä on haasteena asiakastietojen ajantasaisuus. Pystytäänkö niiden kautta näkemään...