<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1737480249889261&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Itsetietoisuus on kriittistä työsuorituksen, tiimiyhteistyön ja johtamisen tehokkuuden kannalta, mutta siitä on selkeästi puutetta nykypäivän työelämässä. Claire Hughes Johnson, Googlen entinen varatoimitusjohtaja, sanoo, että se on nro 1 työtaito, jota hän etsi ehdokkailta haastatteluja tehdessään.

Harvard Business Review -lehdessä julkaistussa, lähes viisi vuotta kestäneessä, tutkimuksessa havaittiin valtava kuilu ihmisten omien käsitysten ja muiden käsitysten välillä. Vaikka 95 % ihmisistä luulee olevansa itsetietoisia, vain 10–15 % todella on sitä tutkimuksen mukaan.

Toinen merkittävä havainto tutkimuksesta on, että melkein kaikki työskentelevät kollegoiden kanssa, joilla on alhainen itsetuntemus: 99 % ilmoitti työskentelevänsä vähintään yhden sellaisen henkilön kanssa, jolla on alhainen itsetuntemus, ja lähes puolet ilmoitti työskentelevänsä vähintään neljän kanssa.

Miksi sillä on merkitystä?

Alhainen itsetuntemus ei ole vain turhauttavaa - se maksaa organisaatioille aikaa ja rahaa. Tutkimustulokset ovat selkeät: Työntekijät, joilla on alhainen itsetuntemus, voivat puolittaa tiimin menestymismahdollisuudet. Muita tuloksia työskentelystä kollegoiden kanssa, jotka eivät ole itsetietoisia, ovat lisääntynyt stressi, heikentynyt motivaatio ja suurempi todennäköisyys jättää työnsä. Useimmat meistä voivat samaistua tähän kokemukseen.

Mitä pitäisi tehdä?

Eli miten käsittelemme näitä tilanteita? Onko mahdollista auttaa tietämättömiä näkemään itsensä selkeämmin? Ja jos emme voi, mitä voimme tehdä minimoidaksemme niiden vahingot menestyksellemme ja onnellisuudellemme?

Kaikki huonosti käyttäytyvät kollegat eivät kärsi itsetuntemuksen puutteesta, eikä kaikkia, jotka tekevät, voida auttaa. Siksi sinun on ensin määritettävä, onko ongelman lähde todella jonkun itsetietoisuuden puute. Kysy itseltäsi:

  • Mikä on jännityksen takana? Kun meillä on vaikeuksia työskennellä jonkun kanssa, ongelma ei aina ole hänen itsetietoisuutensa puute. Ihmisten väliset konfliktit voivat johtua erilaisista prioriteeteista, yhteensopimattomista viestintätyyleistä tai luottamuksen puutteesta.
  • Mitä tämä henkilö haluaa? Toisin kuin tietämättömät, tietyt vaikeat kollegat - kuten toimiston ääliöt - tietävät tarkalleen, mitä he tekevät, mutta eivät ole halukkaita muuttumaan.

Mistä voit tietää, miten asia on? Genos Tunneälyarviointi on tehokas työkalu objektiivisten tietojen saamiseen sekä itseltä, että myös muilta.

Itsetietoisuus-1


Itsetuntemuksen parantaminen tekee meistä parempia työntekijöitä ja johtajia - ja lisää mahdollisuuksia edetä uralla. Muista kuitenkin myös se, että me olemme kaikki ihmisiä. Niin helppoa kuin se voi olla unohtaa, jopa kaikkein tietämättömimmät meistä ovat edelleen ihmisiä. Jos muistamme tämän, sen sijaan, että suuttuisimme, kun he käyttäytyvät huonosti, voimme tunnistaa, että pohjimmiltaan heidän tietämätön käyttäytymisensä on merkki siitä, että he kamppailevat. Voimme omaksua myötätunnon ajattelutavan tuomitsematta ja yrittää auttaa heitä.


Psykologi Tasha Eurich kirjoittaa Harvard Business Review -lehdessä tutkimuksesta, jossa tutkittiin ihmisiä, jotka ovat tehneet dramaattisia, mullistavia parannuksia itsetietoisuuteensa. ”Vaikka se vaatii rohkeutta, sitoutumista ja nöyryyttä, se on todellakin mahdollista – ja riippumatta siitä, päättävätkö ympärillämme olevat ihmiset parantaa itsetuntemustaan vai eivät, meillä on täysi määräysvalta valintaan parantaa omaamme.” Loppujen lopuksi itseään on huomattavasti helpompi kehittää kuin muita, joten lähdetään siitä.


Tässä on 3 asiaa, jotka voit tehdä jo tänään aloittaaksesi.

  1. Tutustu Genoksen tunneälyn malliin. Itsetietoisuus on mallin ensimmäinen osa. Paranna emotionaalista lukutaitoa. Kykyä tunnistaa ja ymmärtää tunteita sekä kykyä tunnistaa usein toistuvat reaktiot ja käyttäytyminen.
  2. Tilaa itsellesi Genos tunneälyarviointi. Arviointi tarjoaa selkeän kuvan tunneälystäsi ja siitä, miten voit kehittää näitä taitoja - mukaan lukien itsetietoisuus. Arviointiin kuuluva henkilökohtainen palautekeskustelu sertifioidun tunneälyvalmentajan kanssa antaa sinulle syvällisiä oivalluksia itsetietoisuudestasi, yleisesti tunnetaidoistasi ja siitä, mitä pitäisi kehittää.
  3. Pyydä palautetta myös muilta. Yksi itsetuntemuksen ensisijaisista haasteista on saada selkeää, objektiivista ja rehellistä palautetta muilta - ja juuri siihen Genos 360 tunneälyarviointi on suunniteltu. 

    Ota meihin yhteyttä, niin pääset alkuun tämän työkalun käytössä organisaatiossasi.

 

Tunnetko itsesi?

Itsetietoisuus on kriittistä työsuorituksen, tiimiyhteistyön ja johtamisen tehokkuuden kannalta, mutta siitä on selkeästi puutetta nykypäivän...

Psykologinen turvallisuus luodaan tunneälyn avulla

Psykologinen turvallisuus on tila, jossa tunnet yhteenkuuluvuutta, turvallisuutta oppia, turvallisuutta osallistua ja turvallisuutta haastaa...

Tunneälykkään johtamisen malli

Miten toimii tunneälykäs johtaja? Millaisia johtamisen tapoja ja menetelmiä hän osaa käyttää viedäkseen ihmisiä kohti tavoitteita suorituksiin...