<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1737480249889261&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Poikkeuksellisista olosuhteista johtuen tämän vuoden Summit toteutettiin suorana studiolähetyksenä, jossa studioisäntänä toimi Perttu Pölönen ja paikalla keskustelemassa olivat Asta Raami sekä Pekka Sinervo ja Mikko Parikka Adeptukselta. Videovieraana esiintyi Deiric McCann. Lähetyksessä kuultiin niin puheenvuoroja kuin keskusteluja kiinnostavista Tunneäly teemoista, kuten Intuitio ja Mielikuvitus sekä kuinka käsitellä huolia.

”Todella mielenkiintoiset puheenvuorot! Mietin ennen osallistumistani, että voiko tämä keskustelu antaa jotain konkreettista antia työhöni ja siinä eteenpäin pääsemiseen, niin todellakin voi! Astan puheenvuoro avasi intuitiota todella hyvin mielikuvin. Ja Pertun puheenvuoro antoi myös ajattelemisen aihetta.” 

Kuten tapana on ollut, aloitimme aamun yllätysvieraalla, joka tänä vuonna oli lukiolainen Mikael Parikka, joka Pertun haastattelemana toi esillä nuoren näkemyksen valitsevaan tilanteeseen ja ajatuksia tulevaisuudesta. Haastattelu nähtävissä verkkosivuillamme.

”Kyllä, olipa raikasta kuulla nuoremman sukupolven ajatuksia ajasta ja tunteista / tunneälystä!”

”Wau, mikä aloitus! Hienoa Mikael ja Perttu.” 

Tänä vuonna keskusteluissa korostui menneen vuoden havainnot ja kokemukset siitä, miten poikkeusolot vaikuttivat meihin ihmisiin ja liike-elämässä laaja-alaisemminkin. Teemoina esille nostettiin Intuitio sekä muutoksenteon esteet. Intuitio on merkittävä tunnetaito, jota voi oppia hyödyntämään. Intuitio ei ole vain sattumanvarainen oivallus: intuitiivisen tiedon vastaanottamiseen voi tietoisesti virittäytyä. Intuition luotettavuutta on mahdollista arvioida ja intuitiivisia taitoja voi jokainen kehittää - oleellista on erottelukyvyn ja havainnointikyvyn kehittäminen. Yhdessä ne muodostavat intuition tunnistamisen ja kehittämisen ytimen.

KATSO OTTEITA TUNNEÄLY SUMMIT 2021 ESITYKSISTÄ  TÄSTÄ

Kysyimme mikä osallistujien mielestä on tärkein työelämätaito

Summit poll1

Lähetyksen aikana osallistujilla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kommentteja. Koska kaikkiin kysymyksiin ei ehditty vastaamaan lähetyksen aikana olemme tehneet koosteen parhaista kysymyksistä ja vastuksista:


ASTAN VASTAUKSIA JA KOMMENTTEJA CHATKESKUSTELUUN:

Meni niin nopeasti: kuka olikaan Larissa, joka on kirjoittanut extra kognitiivisesta ajattelusta, ja mikä on hänen tutkimuksensa tai kirjansa?

Larissa Shavinina, joka on tutkinut nobelistien ajattelua ja löytänyt ns. ekstrakognitiivisenajattelun kategorian. Se ei ole mikään yksittäinen ominaisuus vaan kokoelma erilaisia vahvuuksia, mm. kyky sietää kritiikkiä, periksiantamattomuus, erinomaisuuden tavoittelu omalla alallaan, rohkeus, intuitio… Mm. hieman popularisoidussa kirjassaan Beyond Knowledge kirjassaan kertoo teemasta.

Onko ajattelu aina tietoista?

Suurin osa ajattelustamme on ei-tietoista ja tapahtuu järjestelmä 1:ssä (intuitio). Tietoinen ajattelu on niin rajallista, että sitä voi verrata taskulampun valoikiilaan katsoessamme pimeää huonetta.

Onko onnellisuus intuition sivutuote vai mahdollistaja... Tällaista pohdin. Huomaan itse että kun olen hyvässä vireessä (onnellinen?) , intuitio toimii paremmin.

Näissä kysymyksissä on aina hyvä palata omaan kokemukseen, sillä se on lopulta itselle hyödyllisintä. Esityksessa puhuin Nikola Teslan maininneen, että kun hän oli voimakkaassa flow-tilassa, niin silloin hän oli elämänsä onnellisimmassa mielentilassa. Hän kuvaa siis tällaista järjestystä.

"Jokainen pakon alla tehty
toimi vaatii uhrauksen elinvoimastamme.
En ole koskaan maksanut sellaista hintaa.
Päinvastoin, olen
kukoistanut ajatuksissani."
Nikola Tesla
 

Vielä jäi epäselväksi, mitä eroa on intuitiolla ja tunteella?

Kognitiotiede ja psykologia näkevät intuition ajatteluna (toinen ajattelun tapa on päättely). Tunteet eivät ole ajattelua (joskin ne tulevat tietoisiksi ajattelun kautta). Intuitio myös hyödyntää tunteita ja kehotietoa. Tieteellisen lähestymistavan sijaan kehotan yleensä havainnoimaan eroa itsellä. Miten minulla tunteet ja intuitio eroavat?

@Ulla hyvä pointti. Varmasti ovat linkityksissä keskenään. Minulla on niin, että kun kuuntelen intuitiotani ja luotan siihen, niin hyviä asioita tapahtuu, mieli on seesteinen ja olen onnellinen. :-)

Kiitollisuuden tunne, kuten myös ilo, on kaikkea ajattelua – myös intuitiota – tukeva olotila. Silloin pelko ei kuormita ajatteluamme.

Käytän intuitiota about päivittäin. Uskon, että se on supervoimani. Intuitio on mahdollistanut itselleni nopeita päätöksiä

Intuitio on päätöksenteon ja ideoinnin pika– tai kiihdytyskaista.

Ongelman kanssa vs itsen kanssa työskentely; sakset juurisyyn kohdalla. Tarkoitus meni ohi. Tarkoittaako että juurisyytä ei pohdita tai että siitä voi irrottaa?

Oikeastaan molempia. Emme usein näe juurisyytä emmekä siten keksiratkaisua vaan jäämme  pyörittämään ongelmaa. Kuvan tarkoitus oli esittää, että kun työskentelemme itsemme kanssa, näkökulmamme laajenee. Näemme juurisyyn ongelman takana ja saamme mahdollisuuden täysin uusiin ratkaisuihin. Parhaimmillaan voimme ikään kuin ”mitätöidä” koko ongelman nerokkaalla ratkaisulla. 

Kokemus ja oma henkilökohtainen kehitys johtaa uskallukseen kuunella sisäistä ääntä ja intuitiota

Onko intuitio verrattavissa etiäiseen?

Etiäinen on yhdenlaista intuitiota, mutta intuition muotojaon monia muitakin.

Mainitsitte, että nuoremmat uskovat dataan ja vanhemmat intuitioon. Itse olen kokenut tämän suurena ristiriitana työelämässä. Kaikki pitäisi aina olla todistettavissa tai perusteltavissa datalla. Jos intuitiivisesti uskoisi, että joku asia pitäisi tehdä juuri päinvastoin kuin "datauskovaiset" sanoo, niin sitä on vaikea perustella. Data valitettavasti yrityskulttuurissa voittaa intuition juuri siksi, että data on niin helppo "todistaa" excelillä, kun intuitiota ei pysty perustelemaan.

@Intuitioon uskova, olen kokenut samaa ristiriitaa. Ja tuo kulttuuri juuri hiljentää intuitiivista resurssia, pitää olla aika rohkea, jotta uskaltaa sanoa, koska 'musta tuntuu siltä'

Arjessa teemme usein päätöksiä ”musta tuntuu” perusteluin ja jos omaa intuitiotaan on harjaantunut lukemaan, intuition tuoma tieto on usein luotettavaakin. Mutta tehtäessä päätöksiä, jotka koskevat myös muita, perustelu ”koska minusta tuntuu siltä” ei valitettavasti ole riittävä. Tilanne voi johtaa esimerkiksi valtataisteluihin – tai intuition vinoumaan jota ei itse huomaa (alitajuinen toive tai pelko). Oma intuitio on tärkeää oppia perustelemaan. Miten sitten? Hyviä ratkaisuja on esim. tuon oman intuition kuulemisen jälkeen teroittaa tuoreisiin havaintoihin tilanteesta, kysyä hyviä kysymyksiä (esim. jokin ristiriita, epäsopivuus, lupaavuus, ohi mennyt asia) – ja näihin voi käyttää omaa intuitiota myös! Intuitiolta voi pyytää: hei, nyt tarvitsen hyvän kysymyksen! Myös JAETTUJEN intuitioiden voima on hyvä: mitä muiden intuitio sanoo asiasta?


PERTUN VASTAUKSIA JA KOMMENTTEJA CHATKESKUSTELUUN:
 
Tunneäly Summit oli kaikin puolin huikean hienoa ja onnistunut tapahtuma – kiitos kun sain olla mukana! Kommenteissa oli paljon hienoja kiteytyksiä ja ajatuksia. Muun muassa:
 
Tuo virheiden välttely korostuu entisestään kriisiaikoina. Varmistellaan ja tehdään "tasapaksuja" päätöksiä. Juuri silloin, kun pitäisi pystyä tekemään rohkeitakin, intuitiivisia päätöksiä. Rohkeus on myös sisäsyntyinen ominaisuus ihmisessä ja se liittyy kasvatuksenkin luomiin valmiuksiin. Hegemonian alla olevissa valtioissa voi "epärohkeus" tulla historian kokemuksesta, alistumisen kokemuksista.
 
Tuo "Saavutettujen etujen museo” -vertaus on loistava. Kellutaan aiempien saavutusten ja tulosten varassa ja toivotaan, että se riittää.
 
Ei ne saavutetut edut ole pelkästään yrityksen ongelma vaan koko yhteiskunnan ongelma. Yrityksissä niitä voisi olla jopa ratkoa mutta yhteiskunnassa se on mahdottomuus.
 
Mentorini sanoi minulle; Kun voit valita voitko olla oikeassa vai ystävällinen, valitse AINA ystävällisyys
 
Kiitos kertaalleen ja aurinkoista lopputalvea kaikille. Ystävällisyyden ja lempeyden kautta, muutosjarruja uhmaten!

Päälähetyksen jälkeisillä jatkoilla ”Business Roundtable” keskustelua johti Perttu Pölönen ja hänen kanssaan aiheita jalostamassa olivat Asta Raami, Pekka Sinervo ja Mikko Parikka. Mikko alusti ensin keskustelun siitä, minkälaisia tulevaisuuden tunnetaitoja liike-elämässä vaaditaan, mitä ne ovat ja miten ne ilmentyvät johtamisessa ja asiantuntijatyössä. Pekka alusti sitten yleisölle, miten paineet vaikuttavat suorituskykyymme ja käyttäytymiseemme. Miten paineet vaikuttavat meihin ihmisenä, miten voimme hallita paineita ja miten palaudumme mahdollisimman tehokkaasti stressaavista tilanteista.

Näistä kerromme mielellämme lisää!

Tunneäly Summit 2021 – On Air on saanut paljon kiitosta ja kannustavia kommentteja, joten tulemme varmasti taas ensi vuonna. Missä muodossa tapahtuma toteutetaan on vielä auki, mutta jotakin keksimme aivan varmasti.

Tunnetko itsesi?

Itsetietoisuus on kriittistä työsuorituksen, tiimiyhteistyön ja johtamisen tehokkuuden kannalta, mutta siitä on selkeästi puutetta nykypäivän...

Psykologinen turvallisuus luodaan tunneälyn avulla

Psykologinen turvallisuus on tila, jossa tunnet yhteenkuuluvuutta, turvallisuutta oppia, turvallisuutta osallistua ja turvallisuutta haastaa...

Tunneälykkään johtamisen malli

Miten toimii tunneälykäs johtaja? Millaisia johtamisen tapoja ja menetelmiä hän osaa käyttää viedäkseen ihmisiä kohti tavoitteita suorituksiin...