<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1737480249889261&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to the main content.

2 minuutin luku

Selkeä ajattelu kriittisessä tilanteessa

Selkeä ajattelu kriittisessä tilanteessa

Olemme kaikki hyvin tietoisia “taistele tai pakene” -ideasta; vastaus akuuttiin stressitilanteeseen, joka määrää kuinka käsittelemme koettua uhkaa. Usein puhutaan ikään kuin se ei olisi muuta kuin puhdas vaisto - valitset yksinkertaisesti toisen tavan automaattisesti, kun kohtaat tällaisen tilanteen. Näin ei asian kuitenkaan tarvitse olla. Selkeys elämään vaikuttavissa hetkissä voi muuttaa valtavasti omaa reagointia ja lopputulosta. 

Tuloksenteko paineen alla vaatii harjoittamista

Onneksi elämän mullistuksia on vähän ja ne ovat kaukana useimmille, mutta niille, jotka kohtaavat elämän ja kuoleman tilanteita, oikean päätöksen tekeminen äärimmäisen paineen alla on usein heidän edessään. Tavallisesti ajatellaan, että mitä useammin kohtaat tällaisia ​​tilanteita, sitä paremmin pystyt selviytymään tilanteesta, mutta usein opitulla ja harjoitellulla käyttäytymisellä on enemmän vaikutusta kuin haluaisimme uskoa.

"Kovassa paineessa uudet asiat unohtuvat ja ihminen palaa usein omalle mukavuusalueelle. Harjoittelu auttaa ja vaikuttaa enemmän kuin haluaisimme uskoa."

Palomiesten koulutus


Palkittu Cardiff Universityn Honor -tutkimus paljasti "intuitiiviset" palopäälliköt.  Tutkimus kertoo kuinka tärkeää on saada selkeys tilanteesta ennen kriittisten päätösten tekemistä. Kypärään kiinnitetyillä kameroilla psykologinen tiimi tutki, kuinka palopäälliköt käsittelivät nopeasti liikkuvia hätätilanteita. He havaitsivat, että päälliköiden päätökset olivat tapahtuman tyypistä riippumatta todennäköisesti intuitiivisia tai refleksin omaisia - he eivät välttämättä käyttäneet hetkeä kaikkien vaihtoehtojen tutkimiseen.

Professori Rob Honey, Cardiffin yliopiston psykologian yksikkö, sanoi:

"Tämä uraauurtava tutkimus on johtanut suuriin muutoksiin päälliköiden tavassa puuttua suuriin hätätilanteisiin. Tulokset osoittivat, että suhteellisen lyhyellä tavoitekeskeisellä koulutuksella oli merkittävä vaikutus päätöksenteon luonteeseen …”

Koulutus on järjestetty myöhemmin kansallisesti myös palomiehille ja se on osa yhteisiä hätäpalvelujen yhteentoimivuusperiaatteita, jotka ohjaavat kaikkien hätäpalveluiden päätöksentekoa suurissa onnettomuuksissa.

"Kovassa paineessa pitää nähdä samanaikaisesti kokonaiskuva ja siihen  liittyvät yksityiskohdat. Se auttaa tekemään oikeita päätöksiä"

 

Gazing Red Blue Head Map II 

Tuloksenteko paineen alla vaatii keskittymistä olennaiseen. Selkeä kuva yleistilanteesta ja ymmärrys miten ja mitkä yksityiskohdat vaikuttavat lopputulokseen ovat avaimia tuloksentekoon paineessa. Ihmisten keskusteluaiheet ovat indikaatio siitä, millaisiin asioihin kiinnitetään huomio sisäisesti - ovat asiat sellaisia mihin voin vaikuttaa ja kontrolloida vai asioita, joihin yksilöllä ei ole kontrollia.

 

Gazing -periaatteen soveltaminen jokapäiväiseen työhön

Vaikka emme ehkä kohtaa uhkaavia tai elämää mullistavia tapahtumia usein, koemme kaikki monimutkaisia ​​tilanteita, joissa todennäköisesti teemme intuitiivisia ja/tai refleksin omaisia päätöksiä. Gazing-periaate keskittyy sellaisten henkisten taitojen kehittämiseen, joita tarvitaan, kun otetaan askel taaksepäin ja tarkastellaan tilannetta laajemmasta näkökulmasta.

"Pandemia pakottaa meitä (lähes) kaikkia miettimään uusiksi tulevaisuuden. Paineet kasvavat yksilöiden pään sisällä ja organisaatioissa. On tärkeää ymmärtää mitä ollaan tekemässä ja miten se vaikuttaa liiketoimintaan."

Askel taaksepäin ja huomion siirtäminen kokonaiskuvan ja yksityiskohtien välillä tarkoittaa pitkän aikavälin tavoitteen pitämistä selvänä samalla kun priorisoidaan välittömät tehtävät ja tavoitteet.

Kyky hallita ja siirtää huomiota tietoisesti tällä tavalla kriittisinä hetkinä tarjoaa laajemman viitekehyksen hyvien päätösten perustaksi. Tämä puolestaan ​​tarkoittaa, että kun olemme painetilanteessa, voit ottaa askeleen taaksepäin ja tehdä selkeät, tietoon perustuvat päätökset kaiken käytettävän tiedon perusteella - sen sijaan, että tekisit valinnat pelkästään aikaisemman kokemuksen perusteella.

Nämä taidot ovat elintärkeitä jokapäiväisessä elämässä. Vaikka kohtaamasi tilanteet eivät välttämättä ole verrattavissa palomiehiin, kirurgeihin tai lentäjiin, ne ovat sinulle silti kriittisiä - olipa kyse tärkeästä myyntitilanteesta, työhaastattelusta tai vanhemmuudesta - sinun tekemällä päätöksellä voi silti olla elämää muuttuvat seuraukset.

"Selkeä ajattelu auttaa ymmärtämään tilanteen ja tekemään parempia strategisia päätöksiä. Huippusuorittajilla on kyky arvioida omien toimien seuraukset ja vaikutus tuloksiin."

"Huiput harjoittelevat jatkuvasti!"

Kolme tärkeää oppia    

  1. Harkittu taka-askel/pysähtyminen henkisesti lisää todennäköisyyttä kykyyn ajatella selkeästi kovassa painetilanteessa.

  2. Selkeä ajattelu auttaa ihmistä hakemaan kaiken tarvittavan tiedon ja ymmärtämään paremmin tilannetta, jolloin hän voi tehdä parempia, strategisempia päätöksiä.
  3. Huippu tuloksentekijöillä ja huippusuorittajilla on kriittinen kyky selkeästi arvioida omien toimien seuraukset ja mahdolliset riskit paineen alla.  Tämä kyky auttaa näitä henkilöitä tekemään harkitumpia päätöksiä ja toimimaan keskittymällä tiettyyn tehtävään pitäen samalla kokonaiskuvan mielessä. Huippusuorittajat harjoittelevat jatkuvasti ja haastavat itseään sekä toisia.

Miten kehität taitojasi? Lue lisää


 

Tunnetko itsesi?

Tunnetko itsesi?

Itsetietoisuus on kriittistä työsuorituksen, tiimiyhteistyön ja johtamisen tehokkuuden kannalta, mutta siitä on selkeästi puutetta nykypäivän...

Psykologinen turvallisuus luodaan tunneälyn avulla

Psykologinen turvallisuus luodaan tunneälyn avulla

Psykologinen turvallisuus on tila, jossa tunnet yhteenkuuluvuutta, turvallisuutta oppia, turvallisuutta osallistua ja turvallisuutta haastaa...

Tunneälykkään johtamisen malli

Tunneälykkään johtamisen malli

Miten toimii tunneälykäs johtaja? Millaisia johtamisen tapoja ja menetelmiä hän osaa käyttää viedäkseen ihmisiä kohti tavoitteita suorituksiin...