<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1737480249889261&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

1 minuutin luku

Ota huomioon Tunneäly jo rekrytointivaiheessa

Featured Image
Ei ole mikään salaisuus, että ihmisten väliset taidot ovat seuraava iso asia HR:ssä. Vuonna 2018 tehdyssä LinkedInin maailmanlaajuisessa yli neljäntuhannen ammattilaisen tutkimuksessa tulokset ovat paljastaneet, että nämä "pehmeät taidot on ykkösprioriteetti" 2020-luvulle tultaessa.

Mitä pehmeät taidot ovat?
 
Pehmeät taidot (soft skills) liittyvät osittain persoonallisuuteen sekä henkilön erilaisiin asenteisiin ja intuitiitoihin, siihen miten kommunikoimme ja olemme vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Tästä syystä pehmeät taidot ovat työelämässä ratkaisevassa asemassa siinä, miten henkilö suoriutuu työtehtävistään. Koska pehmeät taidot liittyvät persoonallisuuteen, joka muodostuu aikaisessa vaiheessa kasvatuksen ja elinympäristön mukaan niin käyttäytyminen, asenteet ja arvot ovat usein hyvin syvällä meissä ja uuden oppiminen ja vanhasta ”poisoppiminen” on melko vaikeaa.
 
Nykyään työnantajat itse asiassa ovatkin enemmän huolissaan pehmeistä taidoista kuin teknisistä kyvyistä, kuten lukemisen ymmärtämisestä ja matematiikasta.

Pehmeiden taitojen joukossa yksi tärkeimmistä on tunneäly (EQ). Vuoden 2015 LinkedIn-tutkimuksen perusteella on havaittu, että ihmiset, joilla on korkea EQ, ansaitsevat keskimäärin 29 000 dollaria enemmän ja World Economic Forum ennustaa Tunneälyn Top 10 osaamisalueen joukkoon 2020-luvulla.

Miksi pehmeillä taidoilla on merkitystä?
 
Esimerkki pehmeistä taidoista tai niiden puuttesta ovat lääkärit. Lääkärillä on  laaja joukko kovia taitoja. Mutta lääkäri, jolla ei ole tunneälyä, luotettavuutta ja lähestyttävyyttä (eli pehmeitä taitoja), ei todennäköisesti ole kovin hyvä heidän potilaidensa mielestä.
Työnantajat arvostavat pehmeitä taitoja, koska niiden avulla ihmiset voivat toimia ja menestyä erilaisissa tiimeissä, monissa eri organisaatioissa ja monessa eri roolissa. Organisaation menestys riippuu harvoin siitä, tekeekö yksi ihminen jotain aivan itse. Menestys on tulosta siitä, että monet ihmiset työskentelevät yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Kun työntekijät voivat yhdistää ja käyttää monipuolisia kykyjään, kaikki voittavat. Kun työskentelet ystävien kanssa, tuottavuus yksinkertaisesti kasvaa räjähdysmäisesti. Työnantajat haluavat tiimipelaajien rakentavan positiivista tunnekulttuuria, joka auttaa säilyttämään työntekijät ja ennen kaikkea tärkeä huippuosaaminen. Lisäksi hyvä yhteistyö työtovereiden kanssa parantaa kaikkien työn laatua.
 
Miten ottaa huomioon Tunneäly työelämässä?
 

Capgemini Research Institute tutkimuksen mukaan yritykset voivat johtaa tunnekultturia ja huomioda Tunneäly ja Tunnetaidot neljällä tavalla toiminnassaan:

Capgemini_1

Genos International tarjoaa mm. ainutlaatuisen tavan huomioida ihmisten Tunneäly jo rekrytointivaiheessa ja Adeptuksella on myös osaaminen, välineet ja kokemus arvioida ja kehittää tunneälyä sekä muita pehmeitä taitoja organisaatioissa.

Tunneälykkään johtamisen malli

Miten toimii tunneälykäs johtaja? Millaisia johtamisen tapoja ja menetelmiä hän osaa käyttää viedäkseen ihmisiä kohti tavoitteita suorituksiin...

Tunneäly edesauttaa hyvinvointia

Hyvinvointi määritellään parhaiten  kokonaisuutena, joka sisältää henkisen, fyysisen, sosiaalisen ja ympäristöön liittyvän hyvinvoinnin. Tutkimukset...

Miten rakennetaan psykologisesti turvallisempi työympäristö?

Kokemus on osoittanut ja tutkimukset ovat parinkymmenen vuoden ajan vahvistaneet, että psykologisesti turvallisessa ilmapiirissä tiimit ovat...