<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1737480249889261&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

1 minuutin luku

UNELMAT, TOIVEIKKUUS JA ASENNE

Featured Image

Tunneälykkyys guru Daniel Golemanin mukaan unelmat vapauttavat intohimon, energian ja innostuksen elämässä. Unelmia tulisi tutkia tietoisesti ja löytää yhteys omiin unelmiinsa jokapäiväisessä elämässä.

Mikäli päivittäiset valinnat on onnistuneesti linkitetty omiin unelmiin, ne tuntuvat arvokkaimmilta itselleen ja ne on huomattavasti helpompi toteuttaa ja suorittaa.

Pohdittavaksi! Kuinka tämän päivän valinnat tukevat minua matkallani kohti minun unelmiani?

 

Tahdonvoimalla ja keinovoimalla tavoitteita kohti

Snyderin mukaan toiveikkuusteoria pitää sisällään sekä tahdonvoiman että keinovoiman. Sanonta”If there is a will, there is a way” pitää siis vain puoliksi paikkaansa. Jos sinulla on tahdonvoima tapissa, mutta sinulta puuttuu keinovoima, tavoitteet jäävät saavuttamatta. Tavoitteisiin tulisi olla suunniteltuna monia eri reittejä. Lisäksi pohdintaa olisi hyvä käydä esimerkiksi siitä, kuinka kohtaan erilaisia esteitä kullakin reitillä ja mitä strategioita voin hyödyntää, jotta pystyn eri reittien esteet ylittämään.

Pohdittavaksi! Kuinka voin lisätä omaa tahdonvoimaani / keinovoimaani? Mitä resursseja voin hyödyntää tässä prosessissa? Miksi tavoite on minulle henkilökohtaisesti merkityksellinen ja tärkeä?

Tunneälyn kehittäminen liiketoiminnassa

Asenne ratkaisee

Carol Dweckin mukaan ihmisen itsestään omaksuma näkemys vaikuttaa merkittävästi siihen, kuinka hän elää elämäänsä. Yksinkertainen uskomus voi muuttaa ihmisen psykologian ja sen seurauksena koko elämän. Dweckin mukaan on olemassa kahta eri asennetta sekä Fixed (muuttumaton) että Growth Mindset (kasvu).

Fixed Mindsetin mukaan ihmisen ominaisuudet ovat pysyviä, kiveen hakattuja, eikä paljoa ole tehtävissä esimerkiksi älykkyyden suhteen. Kun taas Growth Mindsetin mukaan ihmisten perusominaisuuksia voidaan kehittää ponnistelemalla ja harjoittelemalla. Jokainen voi muuttua ja kasvaa ahkeruuden ja kokemuksien avulla.

Mitä väliä asenteella on?

Tällä on erittäin suuri merkitys esimerkiksi silloin, kun tulee lunta tupaan. Fixed Mindset tyyppisen asenteen omaava luovuttaa helposti. Tämän asenteen omaavat mieltävät ponnistelun heikkoudeksi. ”Minä en ole tarpeeksi älykäs, kun joudun ponnistelemaan”. Lisäksi heidän käyttämissään strategioissa on paljon parannettavaa. Toisin sanoen, Fixed Mindset ihmisillä jää paljon omia potentiaaleja käyttämättä ja hyödyntämättä.

Growth Mindset omaavat ihmiset kiinnittävät huomion siihen, mitä he voivat oppia vastoinkäymisestä. He kokeilevat uusia tapoja toimia ja tehdä asioita. He mieltävät ponnistelun tärkeäksi osaksi menestymistä. Lisäksi he kiinnittävät huomion niihin asioihin mihin he pystyvät itse vaikuttamaan ja panostavat niihin. The harder it gets, the harder I try.

Pohdittavaksi! Kuinka voin muuttaa omaa asennetta Fixed Mindset kohti Growth Mindset?

 

Kirjoittaja Toni Lehtimäki on Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) lehtori ja Vaasan yliopiston tutkija, joka katselee ja tutkailee työelämää laaja-alaisesti. Tällä hetkellä Toni on mukana Vaasan yliopiston LEADIS-tutkimusprojektissa tutkitaan etätyötä, hajallaan toimivia organisaatioita ja niiden johtamista. Keskiössä on pyrkimys tuloksellisen työtoiminnan edistämiseen hyvinvointia tukevan johtajuuden kautta. Lisätietoa tutkimuksesta tästä.


Tunneäly ja liiketoiminnan kehittäminen? 

Adeptus Partners on koostanut napakan yhteenvedon tunnetaitojen merkityksestä liiketoiminnalle sekä mitä valmentaminen sekä sisältää että vaatii organisaatiolta. Tutustu!

LUE AIHEESTA LISÄÄ TÄSTÄ

CRM on myyjän kirosana?

Miksi CRM:ssä eivät tiedot ole ajantasalla?

Useassa yrityksessä on haasteena asiakastietojen ajantasaisuus. Pystytäänkö niiden kautta näkemään...

Rajoittavatko myyntiesteet sinua?

Pysyvä tasonnosto Myyntiesteet raivaamalla

Myyntiesteet-analyysin tekeminen yllättää henkilön 99% aina. Näin aikanaan kävi minullekin. Itse analyysin...

Kuka kuolee rikkaimpana?

Suomessa on paljon ihmisiä, jotka eivät laske menestymistään myyntityössä tai elämässä euroissa, näkyvyydellä Instassa tai LinkedIn:ssa. He ovat...