<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1737480249889261&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to the main content.

1 minuutin luku

Tunnistatko oikean myyjän?

Tunnistatko oikean myyjän?

Miksi ostaisit sian säkissä kun voit saada kultamunia munivan hanhen?

Ihmiset ovat hyvin erilaisia, toisten vahvuudet ovat luovassa työskentelyssä, kun taas toiset rakastavat teknologiaa tai omaavat kadehdittavia kykyjä matemaattisessa päättelyssä. Yrityksen kannattaa siis tunnistaa ja hyödyntää mahdollisimman hyvin sekä uusien, että vanhojen työntekijöidensä kyvyt. Menestyksen kannalta on äärimmäisen tärkeää, että yrityksellä ja työntekijällä itsellään on mahdollisimman hyvä ymmärrys koko henkilöstä (ajattelutapa, käyttäytymispiirteet ja kiinnostukset ). Kun henkilö tunnistaa piilevät kykynsä sekä heikkoutensa, häntä voidaan auttaa hyödyntämään vahvuuksiaan, sekä kehittymään niillä osa-alueilla, jotka sitä vaativat. Rekrytointia ja henkilöstön kehittämistä helpottavat huomattavasti oikea kumppani ja oikeat työkalut.

Adeptus tarjoaa uuden modernin tavan rekrytoida myyjiä sekä kehittää myyntiä. Adeptuksen tarjoama rekrytointiprosessi on ainutlaatuinen, sillä sen ydin on asiakkaan tarpeen ymmärtäminen ja erityisosaaminen myyjien arvioimisessa. Uuden työntekijän palkkaaminen on aina riskialtista sekä kallista. Yrityksellä pitäisi olla kuva siitä miten todennäköisesti työtä hakevat henkilöt menestyvät työtehtävässä ja miten hyvin nämä soveltuvat siihen ominaisuuksiltaan. Adeptuksen käyttämien henkilöarviointien avulla pyritään varmistamaan myyjän myyntipotentiaali ja antamaan yritykselle vastaukset ainakin seuraaviin kysymyksiin jo rekrytointivaiheessa:

• Kuinka paljon myyjä tulee myymään?

• Kuinka nopeasti myyjä alkaa tuottamaan?

• Mitä maksaa tehdä yksilöistä huippuja?

 

Olemme löytäneet keinot, joilla saat myyjän henkilöstöinvestoinnin ROI:n tuplattua perinteisiin menetelmiin verrattuna

Keväällä 2013 toteutetun rekrytointitutkimuksen (Skyhood) mukaan, suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että rekrytointiyrityksen ymmärrys asiakkaan tarpeesta ja ehdokkaitten laatu sekä monipuolisuus olivat tärkeimmät kriteerit kun valitaan kumppania rekrytointien avuksi. Adeptus vastaa näihin kriteereihin ja löytää potentiaaliset hakijaehdokkaat hyödyntämällä omia ja kumppaneidensa verkostoja, erilaisia hakijatietokantoja ja sosiaalisenmedian tarjoamia kanavia. Kaikki hakijat arvioidaan huolellisesti, jotta huippusuorittajat löydetään. Profile XT- henkilöarvioinnin avulla arvioidaan yksilön sopivuutta tehtävään ja työrooliin organisaatiossa (job-matching). Kaikki adeptuksen käyttämät arvioinnit ovat normatiivisia tutkimuksia ja niiden luotettavuus ja validiteetti ovat hyvin korkealla tasolla

 

Adeptuksen tarjoamat rekrytointipalvelut ovat hyvin ainutlaatuisia, sillä ne on ensisijaisesti kehitetty lisäämään myyntiä. Varmistamme myyjän myyntipotentiaalin olemassaolon ja sen kehittämisen myös rekrytoinnin päätyttyä, keinomme tähän ovat:

• Job-matching

• Myyjän myyntipotentiaalin varmistaminen

• Myyjän valmennus ja sparraus

Menestyvän myyjän on jatkuvasti pystyttävä luomaan kontakteja potentiaalisiin asiakkaisiin, jos yhteydenottoja ei tapahdu on kyseessä vakava ongelma. Myynnin psykologiaan erikoistunut Behaviour Sciences Research Press Inc (BSRP) on tutkinut, että tämän tyyppisen ongelman aiheuttavat 12 tunneperäistä syytä, joita kutsumme MyyntiEsteiksi. BSRP:n tutkimukset osoittavat, että noin 90 % myyjistä kärsii näistä emotionaalisista muureista, jotka estävät myyjää tekemään taitojaan vastaavaa tulosta. Adeptuksen menetelmät tunnistavat nämä ja tarjoavat keinot niiden murtamiseen. Voit lukea lisää MyyntiEsteistä aiemmista blogijulkaisuistamme.

Tunneäly myyntityössä - Tavoitekirkkaus

Tunneäly myyntityössä - Tavoitekirkkaus

TAVOITEKIRKKAUS - AIVOT RAKASTAVAT SELKEYTTÄ Viikoittain, kun valmennuksissa kysyn, että onko sinulle selvää ja kirkasta, mitä sinulta tässä roolissa...

Tunneäly myyntityössä - Myyntiesteet

Tunneäly myyntityössä - Myyntiesteet

Mistä myyjän suorituskyky syntyy digitalisaation aikakaudella? Jos sinulla on kuumetta, niin voidaanko suoraan päätellä, että sinulla on flunssa? Ei...