<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1737480249889261&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to the main content.

1 minuutin luku

Tunneäly projektijohtamisen maailmassa

Tunneäly projektijohtamisen maailmassa

Mikko-valmentaja

Mikä merkitys tunneälyllä on projektijohtamistyössä?

Kuinka suuri inhimillisistä tekijöistä johtuva riski on projektiorganisaatiolle?

Syrjäyttääkö tuottavuus- ja tehokkuuspaineet tunneälykkään projektijohtamisen tarpeen?

Näitä kysymyksiä olemme pohtineet yhdessä Kalle Koivulan, Howden Finlandin riskienhallintapalveluista vastaavan johtajan kanssa.

Olemme vaihtaneet paljon ajatuksia aiheesta ja nyt, kun Kalle isännöi Suomen suurimman projektijohtamistapahtuman Projektipäivät 2019 riskienhallintaseminaaria, nostamme tunneälyn seminaarin yhdeksi tärkeäksi teemaksi.

Tunneälykäs projektijohtaja

Projektijohtaminen on pohjimmiltaan suorituksen helpottamista ja muiden motivointia tekemään asioita tehokkaasti ja vaikuttavasti.

Tunneälytaidot ovat keskeisiä elementtejä projektijohtajien pyrkimyksissä saavuttaa nämä tavoitteet. On runsaasti kirjallisuutta siitä, minkälainen vaikutus tunteilla on yksilöiden suorituskykyyn.

Tutkimukset ovat osoittaneet esimerkiksi, että ihmiset suorittavat parhaiten tuntiessaan olevansa mielekkäässä työssä, joka kehittää heitä ihmisinä ja kun he tuntevat, että heitä arvostetaan, heistä huolehditaan, heitä kuunnellaan ja kunnioitetaan, heille kommunikoidaan ja heitä ymmärretään.

Ihmiset usein suorittavat kaikkein huonoiten, kun he kokevat tuottamattomia tunteita kuten huolta, turhautumista, stressiä, riittämättömyyttä ja pelkoa.

Sitouttava projektijohtaja on tunneälykäs johtaja

Useimmat projektijohtajat tunnistavat tärkeyden pitää ihmiset sitoutuneina, motivoituneina ja omistautuneina työlleen ja organisaatiolleen.

Itse asiassa, se on yleinen vaatimus useimmissa johtotehtävissä. Kuitenkin useimmat johtajat myös sanovat, että ihmisten pitäminen sitoutuneina, motivoituneina ja omistautuneina ei ole mikään helppo tehtävä!

Monet tekijät vaikuttavat yksilön motivaatioon alkaen päivittäisistä tehtävistä ulottuen työtovereiden kommunikointityyleihin asti. Mikä on motivoivaa yhdelle voi olla de-motivoiva toiselle.

New call-to-action


Kommunikaatiovalmiudet projektijohtajan tunnetaidoista tärkein?

“Se miten projektijohtamisessa esiinnyt, määrittää miten ihmiset tuntevat, ja se miten he tuntevat, kuinka paljon he haluavat sitoutua... joka lopulta määrittää tulokset!”

Usein työtyytyväisyyskyselyissä ja työtehotutkimuksissa motivaatiota ja projektitehokkuutta rapauttavana asiana esille nousee tiedon, viestinnän ja kommunikaation puute.

Todennäköisesti kaikissa projektijohtamisvalmennuksissa ja koulutuksissa asiasta puhutaan. Miksi asia kuitenkin aina uudelleen nousee esille vuodesta toiseen? Emmekö me osaa vai emmekö me halua yrittää olla hyviä kommunikoitsijoita?

Lähtökohtaisesti uskon, että ei kukaan projektijohtaja tahallaan alisuoriudu tai pimitä tietoa.

Tutkimusten mukaan tämä johtuu enemmän meidän henkilökohtaisista tunneperäisistä “oikosuluistamme” eli rajoittuneesta kommunikointityylistämme kuin osaamisesta.

Uudessa, projektiammattilaisten tunneälyvalmennuksessa, annan eväitä ymmärtää näitä omia ja vastapuolen tunneperäisiä kommunikaatioesteitä: miksi me kommunikoimme niin kuin kommunikoimme?

New call-to-action


Tutkimusviite/lähde:
Genos International ja Behavioral Sciences Research Press Inc.

Tunneäly myyntityössä - Tavoitekirkkaus

Tunneäly myyntityössä - Tavoitekirkkaus

TAVOITEKIRKKAUS - AIVOT RAKASTAVAT SELKEYTTÄ Viikoittain, kun valmennuksissa kysyn, että onko sinulle selvää ja kirkasta, mitä sinulta tässä roolissa...

Tunneäly myyntityössä - Myyntiesteet

Tunneäly myyntityössä - Myyntiesteet

Mistä myyjän suorituskyky syntyy digitalisaation aikakaudella? Jos sinulla on kuumetta, niin voidaanko suoraan päätellä, että sinulla on flunssa? Ei...