<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1737480249889261&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Rekrytoi peloton myyjä!

Mikko Törni
Mikko Törni - syyskuuta 19, 2020

 

pexels-photo.jpg

Tuloksentekokyky myynnissä on monen tekijän summa. On helppo ymmärtää, että menestykseen vaaditaan sopivassa suhteessa tietoja, taitoja ja kokemusta, mutta menestyksen takana on muutakin.

Asia, joka meidän tulisi rekrytoidessa tunnistaa, on myyjän kyky tehdä tulosta paineen alla. Tätä tuloksentekokykyä heikentävät sisäiset pelkotilat ja vääränlaiset käyttäytymismallit, jotka estävät myyjää kohdentamasta energiaansa tavoitteelliseen toimintaan. Kutsumme näitä pelkotiloja ja myyntityön kannalta haitallisia käyttäytymispiirteitä Myyntiesteiksi. Mitä enemmän Myyntiesteitä on, sitä vaikeampaa on tuloksenteko ja sitä enemmän työn haasteet ja työhön liittyvät paineet vievät tehoa toiminnasta vaikka motivaatio olisi vahvakin.

 

 

Miten siis tunnistamme pelottoman myyjän? Päällepäin Myyntiesteet eivät haastattelutilanteessa ole, varsinkaan harjaantumattomalle, kovin helposti tunnistettavissa ja perinteiset henkilöarviointimenetelmät kertovat enemmän muista tärkeistä asioista kuten ajattelutavasta, oppimiskyvystä, kiinnostuksista ja motivaatiosta, mutta eivät paljasta sitä kuinka hyvin nämä tunnistetut ominaisuudet ovat valjastettavissa tulokselliseen myyntityöhön ja mitkä asiat voisivat aiheuttaa tunteenomaisia oikosulkuja energian suuntaamisessa tavoitteeseen.

 

Myyntieste-arviointi mittaa henkilön kontaktointiherkkyyttä

Adeptus on erikoistunut tunnistamaan parhaat myyjät ja käytämme rekrytointiprosessissamme Myyntiesteet –arviointia (SPQ Gold®), joka tuo näkyville arvioitavan myyjän henkilökohtaiset myyntiesteet. Arvioinnin perusteella saamme käsityksen siitä, miten nopeasti uusi myyjä saadaan tuottamaan tulosta, kuinka paljon tulosta häneltä voidaan odottaa sekä kuinka paljon kustannuksia (esim. valmennusta) tarvitaan ennen kuin myyjä kykenee parhaaseen suoritukseensa.

Yhdistettynä perinteisiin rekrytointimenetelmiin ja käytössämme olevaan ProfileXT henkilöarviointiin (ajattelutapa, käyttäytymispiirteet, kiinnostukset) voimme merkittävästi vähentää virherekrytoinnin riskiä.

Myyntiesteet -arviointia ja sen tulosten pohjalta räätälöityä Myyntiesteet -valmennusta voidaan käyttää menestyksellisesti myös olemassa olevan myyntiorganisaation Myyntiesteiden raivaukseen.

 

New Call-to-action

 

bg-uutiskirje.png

Tilaa uutiskirjeemme

Tilaa kuukausittainen annos myyntivinkkejä sähköpostiisi toimitettuna!

Viimeisimmät kirjoitukset

Suosituimmat