<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1737480249889261&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to the main content.

TAVOITEKIRKKAUS - AIVOT RAKASTAVAT SELKEYTTÄ

Viikoittain, kun valmennuksissa kysyn, että onko sinulle selvää ja kirkasta, mitä sinulta tässä roolissa odotetaan ja mitkä ovat tavoitteesi, niin tulee syvä hiljaisuus tai epävarmoja vastauksia. Tämä on yleinen ilmiö niin esihenkilövalmennuksissa kuin myyntivalmennuksissa. Varsin usein törmäämme liian kevyesti tai epäselvästi asetettuihin tavoitteisiin. Tässä me suomalaiset ja pohjoismaalaiset olemme tutkimusten mukaan muuta maailmaa lepsumpia.

Osaammeko suunnata oman energiamme oikeisiin tavoitteisiin? Millaisina ylipäätään näemme omat tavoitteemme?  Ei myöskään riitä, että tavoitteet käydään kerran vuodessa läpi. 

Jokaisella tulisi olla selkeä rooli ja kirkkaat tavoitteet. Näiden tavoitteiden tulisi näkyä jokapäiväisessä ja viikkoisessa työssämme. Jos tavoitteita ei ole johdettu kuukausi-, viikko- tai päivätasolle, meidän on vaikea johtaa itseämme tavoitteiden kautta. Tavoitteiden saavuttaminen kohottaa itsetuntoa ja auttaa saavuttamaan omia henkilökohtaisia unelmia ja intohimoja.

 

TAVOITEALLERGIA

On syytä huomioida, että eri ihmisillä on erilainen kyky johtaa itseään tavoitteiden kautta. Osa ihmisistä tarvitsee enemmän ohjausta tavoiteasetannassa ja seurannassa kuin toinen. Tässä esihenkilöillä on suuri vastuu. 

Tutkimukset osoittavat, että toisille selkeästi asetetut tavoitteet aiheuttavat epämukavuuden tunteita. Puhumme tavoiteallergiasta, tunteista, asenteista, jopa peloista käydä keskustelua tavoitteista. Fiksut henkilöt ymmärtävät kyllä tietenkin sovitut tavoitteet, mutta onko ne henkisesti allekirjoitettu ja onko henkilö henkisesti päättänyt, että minä haluan saavuttaa nämä tavoitteet eli olenko todellakin sitoutunut tavoitteisiin.

Tavoitteista ja tuloksista keskusteltaessa kannattaa tarkkailla henkilön tulostavoitteisiin liittyvää perfektionismia sekä kuuluuko ja näkyykö henkilön puheissa ja käyttäytymisessä epävarmuutta ja epämukavuutta silloin kun tulostavoitteiden määräaika lähestyy.

 

TAVOITEHAJONTA

Vaikka meillä olisi kuinka energiaa ja vaikka tavoitteet itsessään olisivat meillä tiedossa, voi tuloksiamme haitata tila, jota kutsumme tavoitehajonnaksi (Goal Diffusion).

Oletko joskus rakentanut omakotitalon tai onko sinulla jokin erityisen mieluisa harrastus - tai oletko joskus työskennellyt matriisiorganisaatiossa usean esihenkilön alaisuudessa? Nämä ovat hyviä esimerkkejä tilanteista, joissa ihmisillä nousee yleensä tavoitehajonta korkealle.

Tavoitehajonta tarkoittaa sitä, että ympärillämme on paljon tavoitteita ja niihin liittyviä tehtäviä, jotka vetävät meitä eri suuntiin. Meidän on vaikea nähdä mikä tehtävistä vie oikeasti meitä kohti tärkeintä tavoitettamme.

Saatamme helposti hyppiä tehtävästä toiseen tekemättä valmiiksi yhtään tehtävää. Saatamme kehua, että olemme hyviä tekemään monia tehtäviä samanaikaisesti, ”multitasking”, joka lääkäreiden mukaan on aivoille samankaltainen tila kuin ADHD-oireyhtymä. Jos meillä on taipumusta tavoitehajontaan, se saattaa myös näkyä siinä, että kyllästymme helposti ja esimerkiksi projektien loppuunsaattaminen voi olla vaikeaa. 

Tavoitekirkkaus ja tavoitehajonnan torjunta ovat parasta työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden kehittämistä.

Myyntiesteet-blogi-CTA

 

Jos sinulla heräsi kysymyksiä tai haluat sparrailla ajatuksiasi Myyntiesteisiin, tai niiden raivaamiseen liittyen, autan mielelläni.

Kysy minulta lisätietoja Myyntiesteet avoimista valmennuksista! Seuraava kaikille avoin valmennus pidetään 29.5. Helsingissä.

Ystävällisin Terveisin, Mikko

mikko.parikka@adeptus.fi | 040 9022 556| 

 

 

 

 

 

 

 

Tunneäly myyntityössä - Tavoitekirkkaus

Tunneäly myyntityössä - Tavoitekirkkaus

TAVOITEKIRKKAUS - AIVOT RAKASTAVAT SELKEYTTÄ Viikoittain, kun valmennuksissa kysyn, että onko sinulle selvää ja kirkasta, mitä sinulta tässä roolissa...

Tunneäly myyntityössä - Myyntiesteet

Tunneäly myyntityössä - Myyntiesteet

Mistä myyjän suorituskyky syntyy digitalisaation aikakaudella? Jos sinulla on kuumetta, niin voidaanko suoraan päätellä, että sinulla on flunssa? Ei...