<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1737480249889261&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to the main content.

tIEDE IHMISTEN MOTIVAATIOSTA - MOTIVAATION LISÄÄMINEN

Tässä jatkoa edelliselle Myyntiesteet blogille.

Motivaatiomme ja sitä kautta energiamme tekemäämme työtä kohtaan on riippuvainen fyysisestä ja henkisestä kunnostamme. Perusohjeena voidaan sanoa, että näiden kahden asian tasapainottaminen ja niistä huolehtiminen omassa elämässämme varmistaa sen, että meillä on energiaa riittävästi. Sosiaalisilla suhteilla ja ympäristöllä on myös erittäin tärkeä rooli hyvinvoinnillemme.

Kehon fysiologinen tila vaikuttaa merkittävästi ihmisten tunne-energiaan. Elämää ylläpitävien resurssien puute kehosta alentaa ihmisten energiatasoja ja saa heidät tuntemaan negatiivisia tunteita (esim. Mlodinow, 2022). Kun ihmiset ovat nälkäisiä, kärsivät unenpuutteesta tai ovat raskaan kognitiivisen työn uuvuttamia, he todennäköisesti tuntevat enemmän negatiivisia tunteita ja vähemmän emotionaalista energiaa kuin muulloin (*).

Väsynyt myyjä repsahtaa helpommin kapea-alaiseen ei tuottavaan ajatteluun ja tilaan, kuin hyvinvoiva myyjä. 

Yrityksen tunneilmapiiri, johtaminen ja yrityskulttuuri luovat pohjaa viihtyvyydelle työssä ja kasvattavat motivaatiota, joka on pohja sitoumiselle omaan myyntirooliin, työhön ja tiimiin. 

Tiedetään, että sitoutumista myyntityöhön ohjaavat motivaattorit ovat sisäisiä (henkilökohtaisia) ja ulkoisia, kuten halu ansaita tietty määrä rahaa. Vaikka meitä yleisesti motivoivat useat asiat, se, missä määrin nämä tekijät vaikuttavat meihin, ja se, missä määrin pidämme niitä tärkeinä asioina työkokemuksissamme, vaihtelee huomattavasti persoonallisuutemme, arvojemme ja uskomusten perusteella.

 

 pROAKTIIVISET RESILIENSSISTRATEGIAT MOTIVAATION LISÄÄMISEEN

Resilienssillä myyntityössä ja työelämässä laajemminkin tarkoitamme psyykkistä palautumiskykyä, selviytymistä, vaikeuksista takaisin ponnistamisen kykyä, sinnikkyyttä, joustavuutta, lannistumattomuutta sekä selviytymis- ja stressinsitokykyä (Piia Tulisalo, psykologi).

Tässä monikanavaisessa myyntimaailmassa on ensiarvoisen tärkeää, että myyjät osaavat johtaa itseään myös työstä palautumisen osalta.

"Hyvinvointi on tuloksen tekemisen peruskivijalka."

Tehokkaimmat strategiat ovat ne, joista tulee elämäntapa ja joita sovelletaan ennakoivasti jokapäiväiseen elämään sen sijaan, että jotakin tehtäisiin reaktiivisesti.

 • Henkiset - ajattelu on yksi tehokkaimmista tavoista hallita ja kehittää omaa myynnillistä ajattelua. Halu ja uskallus ajatella omia myyntitunteita erilaisista näkökulmista.
  • Oman ajattelun uudelleen ajattelu
  • Kalenteroi aikaa ajattelulle
  • Rajojen asettaminen
  • Ota laajempi perspektiivi ja tasapainoita sitä, mitä luet ja seuraat esimerkiksi somessa.
 • Fyysiset - fysiologiamme vaikuttaa siihen, miten tunnemme ja hallitsemme stressiä. Liikuntaan, hyvään ruokavalioon ja uneen panostaminen ovat tärkeitä peruskeinoja, jotka auttavat meitä hallitsemaan tunteitamme paineen alla sekä kehittämään resilienssiämme.
  • Nuku enemmän ja paremmin
  • Juo vähemmän alkoholia ja kofeiinia
  • Syö paremmin ja terveellisesti
  • Harrasta liikuntaa
 • Sosiaaliset suhteet - yhteyden pitäminen ja asioiden jakaminen muiden kanssa, niin vapaa-ajalla kuin työssä auttaa meitä hallitsemaan ja kehittämään tunne-energiaamme. Ympäröi itsesi inspiroivilla ihmisillä.
  • Vaali suhteitasi
  • Muista säännöllinen yhteydenpito ihmisiin
  • Osallistu verkostoihin, konferensseihin ja alan tapahtumiin
  • Osallistu vaativiin ja kehittäviin keskusteluihin
 • Ympäristö - huolehdi omalta osaltasi, että luot tiimiisi ja ympärillesi tuottavuutta tukevaa tunneilmapiiriä. Varmista, että olosuhteet tukevat onnistumistasi. Tutkitusti tuottavan tunneilmapiirin organisaatioissa ihmiset voi hyvin ja suoriutuvat tuloksekkaasti.
  • Varmista, että toimistolla on riittävästi rauhallisia työtiloja
  • Pidä työympäristö siistinä
  • Pidä etä- ja lähityö tasapainossa
  • Tee tietoisesti asioita, jotka vaikuttavat sinuun positiivisesti tunnetasolla

Näyttökuva 2024-03-14 155027

Tunnetaidoista yksi työelämän tärkeimpiä taitoja on itsensä johtamisen kyky. Kyky luoda ja ylläpitää sellaista hyvinvointistrategiaa mistä tulee elämäntapa ja mitä voit sovelletaan ennakoivasti jokapäiväiseen elämään sen sijaan, että jotakin tehtäisiin reaktiivisesti.

"Tunnetaidoista yksi työelämän tärkeimpiä taitoja on itsensä johtamisen kyky."

Pystyvyysusko vahva minäpystyvyys kasvattaa resilienssiä eli kykyä sopeutua ennakoimattomiin muutoksiin ja kykyä toipua vaikeuksien tai epäonnistumisten jälkeen. Tämä on tärkeää silloin, kun asiat eivät suju jouhevasti (Ria Parppei)

Myös World Economic Forum on nostanut työelämän TOP10 taitojen 2025 listauksessa resilienssin, stressin sietokyvyn ja joustavuuden tärkeimpien taitojen listalle.

 

Lähteet; Behavioral Sciences Research Press Inc., Genos International, Gazing Performance, (*) Boardman blogi; professori Timo O. Vuori, Vahvista strategiaa tunteilla näiden viiden tekniikan avulla.

 

Myyntiesteet-blogi-CTA

 

Jos sinulla heräsi kysymyksiä tai haluat sparrailla ajatuksiasi myyntimotivaatioon ja Myyntiesteisiin, tai niiden raivaamiseen, liittyen, autan mielelläni.

Seuraava avoin Myyntiesteet-valmennus pidetään Helsingissä 20.3.2024.

Kysy minulta lisätietoja tai ilmoittaudu verkkokaupan kautta!

Ystävällisin Terveisin, Mikko

mikko.parikka@adeptus.fi | 040 9022 556| 
Tunneäly myyntityössä - Myyntiesteet

Tunneäly myyntityössä - Myyntiesteet

Mistä myyjän suorituskyky syntyy digitalisaation aikakaudella? Jos sinulla on kuumetta, niin voidaanko suoraan päätellä, että sinulla on flunssa? Ei...

CRM on myyjän kirosana?

CRM on myyjän kirosana?

Miksi CRM:ssä eivät tiedot ole ajantasalla? Useassa yrityksessä on haasteena asiakastietojen ajantasaisuus. Pystytäänkö niiden kautta näkemään...