<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1737480249889261&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to the main content.

1 minuutin luku

Menestyvän myyntiorganisaation 6 menestystekijää

Menestyvän myyntiorganisaation 6 menestystekijää

Menestyksekkään myyntiorganisaation 6 tärkeintä asiaa, menestystekijää:

1. Suunta / Strategia

 • Yrityksen suunta ja strategia on menestyvän organisaation kulmakivi, jonka varaan rakentuu organisaation koko johtaminen.
 • Suunta on tärkeää, että organisaation jäsenet tietävät, minne yritys on menossa ja miksi sekä miten nämä asiat linkkautuvat tavoitteisiin
 • Ilman selkeää suuntaa ja strategiaa organisaatio toimii päämäärättömästi ja usein tehottomasti.

2. Resurssit ja taidot

 • Organisaation tulee mitoittaa omat resurssit (henkilöstö, koneet, laitteet ja muut asiat) tavoitteiden mukaiseksi sekä varmistaa, että organisaation osaaminen vastaa tavoitteita.
 • On tärkeä ymmärtää, että erityisesti muuttuvissa tilanteissa saatamme tarvita uudenlaisia resursseja tai taitoja eikä näitä välttämättä ole nopeasti saatavissa (mm erikoisosaajat, ammattimaiset myyjät). Asioiden ennakointi on tärkeää, jotta varmistetaan tavoitteiden saavuttaminen.

3. Järjestelmällisyys

 • Myynnissä erityisesti johdon on toimittava järjestelmällisesti ja esimerkillisesti.
 • Toiminnan järjestelmällisyys edellyttää ohjeistusta ja ohjeiden noudattamista

4. Uhkat

 • Organisaation on kyettävä identifioimaan mahdolliset uhkat, jotka saattavat liittyä resursseihin, markkinoihin, työntekijöihin jne.
 • Osaan uhkista voi varautua helpostikin, esim ristiinkouluttamalla avainhenkilöitä asianatuntijatehtävissä.
 • Uhkien arviointi tulisi olla jatkuvaa, koska tilanteet muuttuvat nykyisessa markkinassa nopeasti.

5. Motivointi

 • Johdon on ymmärrettävä, että hyvä motivaatio on helppo romuttaa, mutta vaikea rakentaa.
 • Usein myös luullaan, että haastavat tavoitteet ja järjestelmällisyys tappavat motivaation. Tämä on kuvitelmaa. Todistetusti voidaan todeta, että kovatkaan tavoitteet eivät alenna motivaatiota. Motivaatiota alentaa se, ettei tiedetä miksi ne on asetettu eli emme hahmota suuntaa.

6. Kommunikointi

 • Kaikkein tärkeintä on pitää organisaatio ajantasalla kaikesta toimintaan liittyvistä asioista, eli kommunikoida asiat selkeästi
 • Kommunikoinnin toinen tärkeä muistisääntö on asioiden riittävä toistaminen
 • Varmista viestinnän ymmärrys. On tärkeää, että viestit ymmärretään oikein. Tämä on muutoksen perusta.

New Call-to-action

Tunneäly myyntityössä - Tavoitekirkkaus

Tunneäly myyntityössä - Tavoitekirkkaus

TAVOITEKIRKKAUS - AIVOT RAKASTAVAT SELKEYTTÄ Viikoittain, kun valmennuksissa kysyn, että onko sinulle selvää ja kirkasta, mitä sinulta tässä roolissa...

Tunneäly myyntityössä - Myyntiesteet

Tunneäly myyntityössä - Myyntiesteet

Mistä myyjän suorituskyky syntyy digitalisaation aikakaudella? Jos sinulla on kuumetta, niin voidaanko suoraan päätellä, että sinulla on flunssa? Ei...