<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1737480249889261&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
lataa ilmainen e-kirja

YRITYSJOHDON HENKILÖARVIOINTIOPAS

 

Monessa organisaatiossa henkilöstökulut ovat suurimpia eriä budjetissa ja siten asioita, jotka aiheuttavat päänvaivaa ylimmälle johdolle. Organisaatiot tarvitsevat kuitenkin huippusuorituskykyistä työvoimaa menestyäkseen alati kovenevassa kilpailussa. Hyvät henkilöarvioinnit antavat organisaatioille ja niiden johdolle johdonmukaista, syvällistä ja objektiivista tietoa henkilöstöstä.

Arviointien avulla saatavaa tietoa:

  • Sopivuus organisaation kulttuuriin, työrooliin, esimieheen ja tiimiin
  • Osaaminen, käyttäytymispiirteet, työsuoritus ja kehitystarpeet
  • Oppimis- ja kommunikointityyli
  • Rehellisyys, luotettavuus, työmoraali ja asenne erilaisia asioita kohtaan
  • Paineensietokyky, reagointi konflikteihin, stressiin ja muutoksiin

 

Henkilöarviointiopas
Yritysjohdon henkilöarviointiopas

LATAA E-KIRJA

Voit ladata oppaan täyttämällä lomakkeen. Inspiroivia lukuhetkiä!