<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1737480249889261&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to the main content.
lataa ilmainen e-kirja

TUNNISTA MYYNTIESTEET

 

Myyntiesteet ovat tiedostamattomia käyttäytymispiirteitä myyntityössä, jotka jarruttavat myyjän tuloksentekoa.

Nämä tunne- ja asennepuolen oikosulut ovat suurin yksittäinen syy alisuoriutumiseen myyntityössä.

Oppaan avulla:

  • Tunnistat miten 12 erilaista myyntiestettä ilmenevät myyjissä
  • Saat esimiehenä vastauksen siihen, miksi tieto-taidoiltaan kyvykkäät myyjät saattavat alisuoriutua
  • Ymmärrät miten torjutuksi tulemisen pelko vaikuttaa esimerkiksi asiakaskontaktoinnin tehokkuuteen eri myyjillä

 

Adeptus_oppaat (5)
kasvi

LATAA E-KIRJA

Voit ladata oppaan täyttämällä lomakkeen. Inspiroivia lukuhetkiä!