<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1737480249889261&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Myyntiesteet-valmennus

Nosta myynnin aktiviteettia

Myynnin valmennukset > Myyntiesteet

Kuulostaako tutulta?

  • Myyjäsi eivät tee riittävän aktiivisesti uusasiakashankintaa
  • Kuulet viikoittain mitä erikoisempia selityksiä alisuoriutumiselle
  • Asiakaskontaktointiin tarkoitettu aika kuluu useimmiten johonkin "mukavampaan"
  • Saat jatkuvasti, pienempiinkin asioihin "motivoida" tai potkia myyjiä persuksille
  • Myyjien asenne on enemmän "täytyy" kuin "haluan" -asennossa

 

Nosta myynnillinen aktiivisuus jopa 2-10 -kertaiseksi!

Edellä mainitut tilanteet johtuvat suurelta osin erilaisista peloista ja ennakkoasenteista, joita psykologit ovat löytäneet myyjien käyttäytymisestä yli 20 vuoden tutkimusten aikana.

Näiden Myyntiesteiden™ takia suurin osa ihmisistä jättää käyttämättä tilaisuuksia, joissa he voisivat markkinoida itseään tai omia tuotteitaan.

 

 

Näin autamme myyjänne uudelle suoritustasolle:

  • Step 1: Teetämme myyjillenne henkilöarvioinnin verkon yli, joka paljastaa jokaisen osallistujan piilevät Myyntiesteet™
  • Step 2: Pidämme 2-päiväisen valmennuksen, jossa opetamme sekä myyjiänne että esimiehiänne tunnistamaan eri Myyntiesteitä ja raivaamaan ne pois arjen rutiineista
  • Step 3: Valmennuksen jälkeisinä päivinä valmentajamme antaa henkilö- ja johtajasparrausta (1h/hlö) puhlimitse vielä jokaiselle osallistujalle erikseen
  • Step 4: Pidämme 2-3 raivauspajaa noin kahden kuukauden välein valmennuksen päätyttyä, jossa varmistamme, että myyjät pysyvät saamassaan kehitysohjelmassa ja muutos on pysyvää

Osallistujien kokemuksia valmennuksesta:

Henkka-round-mv.png

"Kasvut ovat ovat olleet kymmeniä, kymmeniä prosentteja. Ensimmäinen kerta 17 vuoteen, kun myyjissä tapahtuu niin paljon positiivisia muutoksia, ettei ole tosikaan!"

- Henrik Hermansson, CEO
 
Roxtec Finland Oy | Lue koko tarina

tapio-pankko-mv.png

"Myyjien aktiivisuustaso, keskikaupan koko sekä määrä ovat nousseet pysyvästi valmennuksen jälkeen. Tapaamisten määrä on noussut lähtötilanteeseen verrattuna noin 2-3x ja myynti noin 25-30 % riippuen myyjästä. Suurin syy muutokseen on ollut myyjien 'mindsetin' muutos ja asiakasymmärryksen parantuminen." 

- Tapio Pankko, Myyntijohtaja
   
Mediateko Oy | Lue koko asiakastarina

Yleisimmät kysymykset (klikkaa nähdäksesi vastaukset)

Kenelle valmennus sopii?
Valmennus sopii kaikille asiakas- ja myyntityössä toimiville henkilöille, ikään ja kokemustasoon katsomatta: juniori- ja seniorimyyjät, konsultit, asiakaspalvelijat, myynnin esimiehet, tuotepäälliköt, asiantuntijat, liiketoimintajohto jne.

Yleisesti ottaen valmennuksesta hyötyvät eniten henkilöt, jotka haluaisivat myyntityöltä enemmän, mutta eivät pääse pois mukavuusalueeltaan.
Miten tämä eroaa muista myynnin koulutuksista?
Valmennuksessa ei opeteta lainkaan perinteisiin myyntitekniikoihin tai taitoihin liittyviä asioita. Valmennus keskittyy puhtaasti henkilön omien tunteiden ja asenteiden kehittämiseen: myyjä joutuu ensisijaisesti kohtaamaan itsensä ja murtamaan erilaisia ennakkoasenteita, myyttejä ja tekosyitä, jotka ovat alitajuisesti jarruttaneet huippusuoritukseen pääsemistä.

Menetelmä perustuu käyttäytymistieteeseen ja sen hyödyt ovat vaikuttavia. Kyseessä ei ole motivointikurssi, vaan faktaan perustuva kehityspolku, jolla myyjä parantaa omaa suorituskykyään.
Mitä tuloksia on odotettavissa?
Suorin ja kaikista nopein vaikutus on usein välitön aktiviteettitason nousu. Ei ole lainkaan epätavallista, että viikko valmennuksen jälkeen myyjät saavat sovittua noin 2-5 kertaa enemmän asiakastapaamisia.

Suurin vaikutus syntyy kuitenkin pidemmän ajan kuluessa, mikäli myyjä vain hyväksyy myyntiesteensä ja noudattaa säännöllisesti niiden raivausmenetelmiä. On hyvä muistaa, että käyttäytymisen muuttaminen ei tapahdu yhdessä yössä ja siksi sille tulee aina antaa riittävästi aikaa.

Moni myyjä on kertonut jälkeenpäin, että valmennus on parhaimmillaan jopa pelastanut heidän myyntiuransa. Toiset myyjät kuvailevat pääseensä eroon tekosyistä ja saaneet lisää itsevarmuutta. Myös kaupankäynti on lisääntynyt merkittävästi, kun myyjät ovat oppineet tulkitsemaan asiakkaitaan uudella tavalla.
Vaikuttaako valmennus oikeasti?
Ehdottomasti! Myyntiesteet-valmennuksen vaikuttavuus on sen henkilökohtaisuudessa. Silloin kun ihminen itse todella haluaa kehittyä, tulee muutoksesta pysyvää. Tästä meillä on lukuisia esimerkkejä - mm. DNA:n myyntitiimistä moni myyjä kertoi, että "ensimmäinen valmennus, josta on aidosti hyötyä".

Lähetä yhteydenottopyyntö

 

Kysy lisää: 

Mikko Parikka

Toimitusjohtaja
+358 40 902 2556
mikko.parikka@adeptus.fi