<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1737480249889261&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to the main content.

Johda tunneälyllä

Keskeiset työelämätaidot 2020 luvulta tulevaisuuteen

Tunneäly johtamisetyössä esimieskoulutus

Valmennuksen esittely

 

Johtaminen on pohjimmiltaan suorituksen helpottamista ja muiden motivointia tekemään asioita tehokkaasti ja vaikuttavasti. Tunneälytaidot ovat keskeisiä elementtejä johtajien pyrkimyksissä saavuttaa nämä tavoitteet.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että ihmiset suorittavat parhaiten, kun he tuntevat olevansa mukana mielekkäässä työssä, joka kehittää heitä ihmisinä ja kun he tuntevat, että heitä arvostetaan, heistä huolehditaan, heitä kuunnellaan ja kunnioitetaan, heille tiedotetaan ja heitä ymmärretään.

Tutkimukset ovat myös osoittaneet, että ihmiset usein suorittavat kaikkein huonointen, kun he kokevat tuottamattomia tunteita, kuten huolta, turhautumista, stressiä, riittämättömyyttä ja pelkoa.

Tunneälyyn ja sosiaaliseen neurotieteeseen perustuva Johda Tunneälyllä on interaktiivinen johtamisen valmennusohjelma, jossa kehitetään tärkeitä johtamistaitoja 2020-luvulta pitkälle tulevaisuuteen.

Genos Tunneäly keskittyy taitoihin, jotka auttavat toimimaan älykkäästi tunteilla, parantaen päätöksiämme, käyttäytymistämme ja suorituskykyämme.

 

 

Valmennuksen hinta on 1090 € + alv

Ajankohdat ja ilmoittautumiset verkkokauppamme kautta

VERKKOKAUPPAAN

Christian-cutout-final-1
VALMENNUKSEN KULKU VALMENNUKSEN SISÄLTÖ

Step 1: Johdanto (Online 1 h) Valmennuskokonaisuus alkaa johdantosessiolla, jossa tutustutaan aiheeseen ja annetaan ohjeet arviointia varten.

Step 2: Henkilöarviointi Ennen varsinaista valmennusta tehdään Genos Tunneäly johtamisessa arviointi, jossa sen lisäksi, että osallistuja vastaa kyselyyn, hän nimeää muita antamaan hänestä palautetta.

Step 3: Valmennus (Online 6 x 2 h tai 2 lähivalmennuspäivää) Valmennuksen aikana osallistujat oppivat parantamaan tapaa, jolla he kommunikoivat ja vaikuttavat muihin, mikä puolestaan parantaa johtamiskykyä, henkilökohtaisia suhteita ja hyvinvointia.

Step 4: Henkilökohtainen palautekeskustelu (Online 1 h) Henkilökohtaisen tunnin aikana saat valmentajaltasi konkreettista neuvontaa oman kehitysohjelmasi räätälöintiin. Tämä voidaan toteuttaa joko verkon yli tai puhelimitse.

 

 

TUNNEÄLYTAIDOT KUULUVAT JOKAISEN MODERNIN JOHTAJAN TYÖKALUPAKKIIN

 

Tunneäly johtamisessa arviointi, josta digitaalinen ja/tai pdf muotoinen raportti.

Kuusi valmennusmoduulia

  1. Tunneälykäs johtaminen. Tutustutaan Genos Internationalin tunneälykkään johtamisen malliin ja tunteiden sosiaaliseen neurotieteseen sekä tunteiden ja käyttäytymisen, surituskyvyn ja päätöksenteon väliseen yhteyteen.
  2. Tietoinen johtaja. Opitaan miten voi parantaa itsetietoisuutta ja tietoisuutta muista ollakseen tarkoituksellisempi vuorovaikutuksessaan muiden kanssa.
  3. Aito johtaja. Katsotaan kuinka hoitaa vaikeita keskusteluita avoimesti ja hienostuneesti sekä miten ilmaista tunteita johtamisessa.
  4. Laajakatseinen johtaja. Tutustutaan päätöksentekoon, joka sisältää tunneperäistä ja moraalista päättelyä.
  5. Resilientti johtaja. Kehitetään henkilökohtaista resilienssiä ja henkisesti tervellinen ja psykologisesti turvallinen työympäristö muille.
  6. Valtuuttava johtaja. Opitaan inspiroimaan muiden suoritusta suostuttelun, valmentamisen ja vaikuttamisen avulla.

Digitaalinen työkirja, joka tukee muistiinpanojen tekemistä, oivallusten tallentamista ja kehityssuunnittelua.

Kehitysvinkkien työkirja, joka sisältää ideoita itsensä kehittämiseen tunneälyn kaikilla osaamisalueilla.

LWEI_FIN

Keitä me olemme


Adeptus Partners
on työelämän tunneälyn yksi edelläkävijöistä Suomessa ja tunnettu erityisesti vaikuttavista ja mieleenpainuvista valmennuksistaan.

Adeptus on Genos Internationalin edustaja Suomessa. Genoksen perusti Ben Palmer 2002 yhteistyössä Swinburnen yliopiston kanssa, tuomaan markkinoille ensimmäisen aidosti työelämään soveltuvan tunneälymallin. Nykyään Genos tarjoaa markkinoiden laajinta valikoimaa tunneälyn arviointeja ja valmennusohjelmia. Adeptus ja Genos auttavat ammattilaisia soveltamaan näitä työelämän keskeisiä tunneälytaitoja.

 

genos_distributor

 

Pekka-cutout

 

Kysy lisää:

 

Henkilökuvat adeptus 300x300

Pekka Sinervo

Päävalmentaja
+358 40 830 1756
pekka.sinervo@adeptus.fi

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!