<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1737480249889261&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
HR-palvelut / Tunneilmapiirin kartoitus
"Positiiviset tunteet johtavat aina parempaan suorituskykyyn, laatuun ja asiakaspalveluun - negatiiviset tunteet johtavat yleensä negatiivisiin tuloksiin, mukaan lukien huono suorituskyky ja suuri vaihtuvuus”


-Harvard Business Review

Hyvä tunneilmapiiri on suorituskykyisen organisaation perusta.

Kaikilla on tunteita. Se on yksinkertainen tosiasia - osa ihmisyyttämme. Ja ymmärrämme tai ei, nämä tunteet vaikuttavat meihin joka päivä. Ne vaikuttavat myös ihmisiin ympärillämme, sekä työpaikalla että yksityiselämässämme. Organisaatiotasolla nämä tunteet vaikuttavat suorituskykyyn ja tuloksiin.

 

Tunteiden ja suorituskyvyn välillä on suora yhteys

Tutkimusten mukaan ihmiset suorituskykyisissä organisaatioissa kokevat enemmän miellyttäviä tunteita ja vähemmän epämiellyttäviä tunteita kuin heikosti toimivissa organisaatioissa.

ECI_1

HPWs = High Performing Workplaces
LPWs = Low Performing Workplaces

Boedker, C. et al. (2011). Leadership, culture and management practices of high performing workplaces in Australia: The high performance workplace index

 

Tunnekulttuuria ei usein hallita ollenkaan

Harvard Business Review on julkaissut tutkimuksen tunnekulttuurista, jossa todettiin, että

  • ”Tunneilmapiiri vaikuttaa työntekijöiden tyytyväisyyteen, loppuun palamiseen, tiimityöhön, taloudelliseen tulokseen ja poissaoloihin.”
  • "Positiiviset tunteet johtavat aina parempaan suorituskykyyn, laatuun ja asiakaspalveluun - negatiiviset tunteet johtavat yleensä negatiivisiin tuloksiin, mukaan lukien huonoon suorituskykyyn ja suureen vaihtuvuuteen.”

Tutkimuksessa todettiin myös, että "tunnekulttuuria hallitaan harvoin yhtä tarkoituksenmukaisesti kuin toimintakulttuuria - ja usein sitä ei hallita ollenkaan." Tämä johtuu yleensä siitä, että tunneilmapiiristä ei ole sellaista kuvaa, jonka pohjalta voitaisiin toimia ja myös siitä, että ei ole välineitä ja osaamista havaita, ymmärtää, ilmaista, hyödyntää ja hallita omia ja muiden tunteita, eli tunnetaitoja pitäisi kehittää.

 

Genos Tunneilmapiirin kartoitus on suunniteltu antamaan tietoa organisaation tunneilmapiirin nykytilasta ja kehittämistarpeista.

Tunneilmapiiri

Ota yhteyttä niin niin katsotaan miten voimme kartoittaa tunneilmapiirin teidänkin organisaatiossanne.

 

Genos International tarjoaa markkinoiden laajinta valikoimaa työelämän tunneälyn arviointeja ja niitä tukevia valmennusohjelmia. Genos arvioinnit ovat ​yksi harvoista, joita suosittelee sekä Daniel Goleman EI Consortium, että International Coach Federation.

Genos auttaa ammattilaisia soveltamaan keskeisiä tunneälytaitoja, jotka edistävät itsetietoisuutta, empatiaa, johtajuutta ja joustavuutta. Maailmassa, jossa vallitsee "tehdä vähemmällä enemmän" -henki, tunneälyn soveltaminen on perusta menestykselle.

Genos perustettiin 2002 Swinburne University:n yhteydessä tuomaan markkinoille ensimmäinen aidosti työelämän tunneälymalli, jonka Dr. Ben Palmer ja professori Con Stough kehittivät. Genos on nyt kasvanut integroiduksi tuote- ja palveluyritykseksi, joka toimii kaikilla mantereilla, ja sen alati kasvava kumppaniverkosto tarjoaa Genos-arviointeja ja valmennusohjelmia ympäri maailmaa.

Adeptus toimii Genoksen jakelija-kumppanina Suomessa.

genosbadge_inv

Lue lisää: www.genosinternational.com

 

Katso myös:

 

genos-arvioinnit

 

CTA-tunnealy-valmennus

 

 

Lähetä yhteydenottopyyntö

 

Kysy lisää: 

Christian-Oller

Christian Öller

Valmentaja, partner
+358 50 381 8000
christian.oller@adeptus.fi

 

Mikko Parikka

CEO, valmentaja
+358 40 902 2556
mikko.parikka@adeptus.fi