<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1737480249889261&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ulkoistettu myyntipalvelu

Henkilöresursointia niin ad hoc-tarpeisiin
kuin pitkäjänteiseen yhteistyöhön.

Uusasiakashankinta > Ulkoistettu myyntipalvelu

Kuulostaako tutulta?

  • Olet rakentanut tuotettasi kuin Iisakin kirkkoa huomaten, että myynti on alkanut laahata perässä
  • Asiantuntijana tunnet tuotteesi ja palvelusi läpikotaisin. Kuitenkin sen vieminen suuren yleisön tietoisuuteen tuntuu haastavalta, eikä se välttämättä ole edes oma luonneroolisi
  • Myymäsi tuote tai palvelu on hyvinkin järkeenkäypä - mutta nykyaikaisen myyntimallin rakentaminen tuottaa haasteita. Aika ja resurssit ovat rajalliset
  • Järjestät tapahtumaa, mutta et ole saanut riittäviä osallistujamääriä tai peruuntumisia on alkanut ilmetä

"Loistavassa myyntityössä ei riitä, että tunnet asiakkaasi järkiperäisen tarpeen ostokselle. Hänet on saatava myös haluamaan muutosta. Suurin syy myyntiaikojen pitkittymiselle on, että ostajalle ei ole herännyt tuota tunneperäistä kipinää muutokselle."

 

Adeptuksen konsepti on
rakennettu asenteen päälle


Voin ylpeänä tj:nä sanoa, että meillä on täällä upeat ihmiset töissä. Rekrytointifilosofiamme poikkeaa markkinoiden keskiverrosta hyvinkin paljon. Palkkaamme 60:stä meille esihaastatellusta kandidaatista vuositasolla 3-5, mutta panostamme näihin ihmisiin mm. ostopsykologia-koulutusohjelman ja vierivalmennuksen keinoin paljon.

Myyntieste-testin avulla pystymme taas ennustamaan käyttäytymistä jo ennen palkkauspäätöstä.  Adeptuslaisten kanssa voit katsoa rauhassa pitkälle tulevaisuuteen - emme ole lähdössä mihinkään. Sitä paitsi puhelintyöskentely on mukavaa!

Sales- ja Smartbound Specialistiemme myyntiresursoinnit perustuvat moderniin, tunneälykkääseen ja tieteelliseen tapaan lähestyä tarkkaan rajattua kohderyhmää. Se ottaa ennen kaikkea huomioon asiakkaidenne henkilökohtaiset ja liiketoiminnalliset ostomotiivit sekä mahdolliset oston esteet.


Näin teemme sen:

  • Step 1:  Rakennamme TarinaTupa työpajassa™ kanssasi erottuvan myyntitarinan, jonka ainutlaatuisuus perustuu tieteelliseen viitekehykseen ostopsykologiasta.
  • Step 2:  Rakennamme  yhdessä strategiaanne sopivan myyntimallin. Sparraamme tarvittaessa mallin rakentamisessa käyttäen hyväksi matkan varrelta opittuja parhaita käytäntöjä. 
  • Step 3:  Laadimme tarkkaan rajatun kohderyhmän, perehdytämme soittajamme projektiin ja tarkistutamme erottuvan tarinan kanssasi täydennyksiä varten. Tässä vaiheessa tulos -ja projektivastuun ottaa Team Leadimme Emilia.
  • Step 4: Sales- ja Smartbound Specialistimme tekevät myyntiä puhelimessa ja sovituissa kanavissa (Linkedin, digitaaliset kanavat) sopimukseen tai yhdessä sovittuun tavoitteeseen asti. 
  • Step 5:  Toimitamme raportit kuukausittain sovituista tapaamisista ja kehitämme yhteistyötä jatkoa varten. Myyntipalvelu toimii sujuvasti ympäri vuoden ja helpottaa arkeasi uusasiakashankinnassa!

 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

 

Yleisimmät kysymykset (klikkaa nähdäksesi vastaukset)

Miten varmistatte tapaamisten laadun?
Varmistamme tapaamisten laadun monellakin eri tavalla. Aloitamme kohderyhmämäärittelystä, joka tehdään erittäin huolella asiakkaan kanssa, jotta tavoiteltavat yritykset täyttävät varmasti halutun kohderyhmän kriteerit. Sovimme tapaamiset ainoastaan C-tason ihmisille - näin varmistamme, että pääset aina tapaamaan päättävää henkilöä.

Lisäksi panostamme myyntiviestin laatuun ja erottuvuuteen. Käyttämämme menetelmä myyntiviestin rakentamiseen perustuu tieteelliseen malliin siitä, kuinka asiakas muodostaa ostopäätöksen. Innostutamme asiakkaan konkreettisella asialla, emme ylilupaa mitään. Näin asiakkaan odotukset tapaamiseen ovat aina oikeat.

Buukkaaminen ei ole kuitenkaan pelkkää tarinankerrontaa, vaan kokeneet soittajamme on koulutettu selvittämään jokaisen potentiaalisen asiakkaan ostomotiivit ja mahdolliset oston esteet. Pyrimme hahmottamaan isoa kuvaa ja selvittämään minkälaisia asioita päättäjillä on työpöydällä aihealueeseen liittyen. Myyjä saa puhelusta aina kattavan yhteenvedon tapaamiseen mennessään.
Pystyykö ulkopuolinen todella ymmärtämään bisnestämme?
Jos ulkopuolinen ei pysty ymmärtämään bisnestänne, kuinka asiakkaanne ymmärtävät sitä? Adeptuksen vahvuus on se, että soittajillamme on minimissään kolmen vuoden myyntikokemus entuudestaan ja ymmärrys asiantuntijamyynnin haastavuudesta. Tämä yhdistettynä ainutlaatuiseen menetelmäämme myyntiviestin rakentamisessa takaa sen, että tarinan kirkastaminen ole koskaan tullut ongelmaksi.

Ymmärrämme toki, että moni saa vilunväristyksiä buukkaustaloista nimenomaan tämän osa-alueen puuttumisesta. Lähes kaikki asiakkaamme koostuvat kuitenkin haastavista asiantuntijayrityksistä, ja olemme hyvin usein kuulleet kiitosta siitä, että olemme kiteyttäneet kompleksisenkin konseptin hyödyt paremmin kuin itse asiakasyritys.
Miten Adeptus eroaa muista buukkaustaloista?
Emme ole pelkkä "kylmäsoittokone", vaan ennen kaikkea tunneälykkään sekä monikanavaisen myynnin ja markkinoinnin asiantuntijatalo, jonka juuret kietoutuvat syvälle käyttäytymistieteeseen ja ymmärrykseen asiakkaiden ostokäyttäytymisestä.

Tämän takia ymmärrämme, että myynnin haasteita tulee aina katsoa kokonaisuutena oikean diagnoosin tekemiseksi. Asiakkaamme saavat lisäarvoa siitä, että emme vain "buukkaa tapaamisia", vaan haastamme heitä näkemään liiketoimintansa hyödyt uudessa tulokulmassa, autamme heitä erottumaan kilpailijoista ja muuttamaan myynnin toimintatapoja aidosti asiakkaita palvelevaksi - hyväksi havaitun Smartbound-mallimme avulla.
Millaisia tuloksia olette sitten saaneet?
Projekteista riippuen olemme päässeet 3-13x ROI:hin. Useat asiakkaamme ovat ottaneet meidät strategiseksi kumppanikseen uusasiakashankinnassa. Muun muassa ICT-resursointiin erikoistuneen Nice-Business Consulting Oy:n mukaan heidän uusasiakashankintansa on kasvanut 50 % vuotuisesti kun aloitimme yhteistyön heidän kanssaan. Videomarkkinointiin keskittynyt V2B Oy luopui talon sisäisistä buukkareista kokonaan, koska yhteistyömme mahdollisti huomattavasti nopeamman ja kustannustehokkaamman kasvun heille.

Eniten olemme saaneet kiitosta sopimiemme tapaamisten laadusta. Yli puolet sopimistamme tapaamisista on johtanut asiakkaillamme joko suoraan kauppaan tai jatkokeskusteluihin. Esimerkiksi projekti- ja tiedonhallintaratkaisuihin erikoistuneen Tocomanin tarjouskanta nousi kolminkertaiseksi sen jälkeen, kun he vaihtoivat buukkauskumppanuuden eräästä toisesta toimijasta meihin.

Yhtenä laadun mittarina on toiminut myös peruuntuneiden tapaamisten määrä, joka on meillä ollut keskimäärin 2-5 % riippuen projektista (mikä on erittäin matala). Peruuntuneet tapaamiset hyvitämme toki aina asiakkaalle.

Lähetä yhteydenottopyyntö

 

Kysy lisää:

henri-bg

Henri Tikkanen

CEO, Adeptus Myyntivoima Oy
+358 50 432 5010
henri.tikkanen@adeptus.fi