<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1737480249889261&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Strategisten asiakkuuksien johtaminen

Kehitä ja ylläpidä tärkeimpiä asiakkuuksianne

Myynnin valmennukset > Strategisten asiakkuuksien johtaminen

Kuulostaako tutulta?

Monet myyjät - jotka hoitavat isoja asiakkuksia - elävät kovassa tulospaineessa: myyjät yhtä aikaa hukkuvat tietoon ja heiltä puuttuu tärkeää tietoa, joka on jäänyt mahdollisesti edelliseltä myyjältä tallentamatta. He taistelevät samaan aikaan pitkän aikavälin strategisisten myyntitavoitteiden ja vaatimuksista lyhyen aikavälin kaupankäynnin välimaastossa.

Tavanomaiset  KAM-valmennusten lähestysmistapa usein pahentaa ongelmaa. Valmennukset painottuvat myyntijohdon paksuihin manuaaleihin asiakashoitomalleista ja nämä edellyttävät aikaavievää paperityötä.  Tämä turhauttaa myyntiä ja vie keskustelun ja energian pois olennaisista asioista, itse myymisestä ja tuloksenteosta.

 

Selkeydellä ja yksinkertaisuudella tuloksia - asiakkuuksien johtaminen

Gazing Systemsin Strategisten asiakkuuksien johtaminen™ -valmennus tarjoaa erittäin käytännönläheisen lähestymistavan asiaan. Se poistaa monimutkaiset ja hankalat järjestelmät, lomakkeiden täytöt ja korvaa ne selkeydellä ja yksinkertaisuudella.

Yhdellä sivulla, Mindset SAM™ -kartta näyttää tarkasti asiakashallinnan tilanteen. Se kertoo miten aikaa ja energiaa eri asioihin asiakassuhteiden kehittämisessä investoidaan - usein monilla tasoilla organisaation sisällä. Nämä asiat johtavat keskittymiseen ja tehokkaaseen myynnin strategiaan, perustuen syvälliseen ymmärrykseen yksittäisen asiakkaan tarpeista. Asiakastilanteiden sysälliseen ymmärtämiseen käytetään käytännöläheisiä työkaluja, jotka on mahdollista integroida omiin CRM-järjestelmiin. Parasta kaikessa on, että innovatiivinen "tosiasioihin pohjautuva" lähestymistapa tuottaa välittömiä tuloksia: valmennuksen jälkeen myyntitiimit ovat analysoineet avainasiakassuhteensa ja listanneet yksittäiset myyntimahdollisuudet.

 

Valmennuksen hyödyt:

  • Opit hallitsemaan laajoja asiakkuuksia tehokkaasti
  • Osaat kohdistaa oman energian asiakkuuksien johtamisessa oikeisiin asioihin
  • Kasvat asiakkuuksissa asiakkaan strategiseksi kumppaniksi
  • Parannat tuloksentekokykyäsi osaamisesi karttuessa

Lähetä yhteydenottopyyntö

 

Kysy lisää: 

Mikko Parikka

Toimitusjohtaja
+358 40 902 2556
mikko.parikka@adeptus.fi