<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1737480249889261&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
HR-palvelut / Tunneäly työelämässä -valmennukset

"I've learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel."

- Maya Angelou

Tunneälytaidot kuuluvat työelämän tärkeimpiin taitoihin

Kaikilla on tunteita. Se on yksinkertainen tosiasia - osa ihmisyyttämme. Ja ymmärrämme tai ei, nämä tunteet vaikuttavat meihin joka päivä.

Ne vaikuttavat myös ihmisiin ympärillämme, sekä työpaikalla että yksityiselämässämme. Tunneälyn merkitystä työelämässä ei voi yliarvioida, sillä se nousee esiin ennen kaikkea muutostilanteissa. Sosiaaliset taidot ja tunneäly vaikuttavat myös työssä viihtymiseen, joka puolestaan vaikuttaa suuresti tuottavuuteen.


Tunneäly (Emotional Intelligence) on joukko taitoja, jotka auttavat meitä paremmin havaitsemaan, ymmärtämään ja hallitsemaan tunteita itsessämme ja muissa. Yhdessä ne auttavat meitä tekemään älykkäitä ratkaisuja ja käyttämään tunteita.Nämä taidot ovat yhtä tärkeitä kuin älykkyys (IQ) menestyksen määrittämisessä työelämässä ja yleensä elämässä. Jokainen, työtehtävistä riippumatta, on vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa.

Kyky ymmärtää tunteita, olla tietoinen niistä ja siitä, miten ne vaikuttavat tapaan, jolla käyttäytyy ja toimii muiden kanssa, parantavat ihmissuhdetaitoja ja auttavat olemaan tyytyväisempi ja menestyksekkäämpi työssä.

 

Kehitä tärkeitä työelämän tunneäly-taitoja

Tunneäly työelämässä -valmennukset ovat päivän mittaisia ohjelmia tunneälytaitojen merkityksen ymmärtämiseen ja kehittämiseen.

Valmennuksiin sisältyy aina 180◦- tai 360◦- tunneälyarviointi jokaisesta osallistujasta ja valmennuksiin sisältyvät työkirjat on räätälöity henkilöstä tehdyn arvioinnin tulosten perusteella.

Valmennusten tavoitteena on kehittää henkilön tunneälytaitoja ja auttaa rakentamaan entistä positiivisempaa työympäristöä.

 

Avoimia valmennuksia toteutetaan kolmella eri painotuksella:

Rakenteeltaan valmennukset ovat suurin pirtein samanlaiset:

Step 1 - Ennen varsinaista valmennusta saat lyhyen johdannon tunneälyyn verkon yli (n. 30 min), jonka yhteydessä annamme ohjeet seuraaville vaiheille.

Step 2 - Netissä suoritettava itsearviointi ja 2-8 arvioijan nimeäminen, 30 min, nimetyt arvioijat antavat palautetta henkilöstä, 15 min / hlö.

Step 3 - Valmennuspäivä, jossa:

  • Tarkastellaan tunneälyä tieteen ja työelämän näkökulmasta
  • Tutustutaan työkaluihin ja tekniikoihin, joilla palautteen pyytäminen ja siihen vastaaminen tulee entistäkin tehokkaammaksi
  • Saat oman arviointiraporttisi ja kehittämisvinkkejä sisältävän työkirjan
  • Opit neurotieteisiin pohjautuvia, tehokkaita tekniikoita vaikeiden tunteiden ja tilanteiden hallitsemiseksi
  • Opit vaikuttamaan positiivisesti muiden tunteisiin ja ympäristösi tunneilmapiiriin

Lisätietoa löytyy valmennuskalenteristamme

 

Katso myös:

 

hr koulutus - työhyvinvointi koulutus hr koulutus - hr valmennus - tunneäly työelämässä

 

Lähetä yhteydenottopyyntö

 

Kysy lisää: 

Christian-Oller

Christian Öller

Valmentaja, partner
+358 50 381 8000
christian.oller@adeptus.fi

 

Mikko Parikka

CEO, valmentaja
+358 40 902 2556
mikko.parikka@adeptus.fi