<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1737480249889261&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Miksi sertifioitua

Tunneäly-valmentajaksi

Halutko olla organisaatiokehityksen etulinjassa?

Jos olet valmentaja, konsultti, kouluttaja, opettamisen tai kehittämisen ammatillinen, HR-konsultti, tai organisaatiopsykologi, Genoksen sertifioidun Tunneälyvalmentajan ohjelma parantaa dramaattisesti uskottavuuttasi, tekemällä sinusta Tunneälyn soveltamisen asiantuntijan työpaikalla. Tunneäly näkyy käytännössä tunnetaitoina ja taidot ovat asioita, joita voi kehittää. Tunneälyvalmennuksessa keskitytään juuri näihin keskeisiin tunnetaitoihin ja siihen miten niiden avulla kehitetään johtamista, yhteistyötä, resilienssiä ja organisaation yleistä tunneilmapiiriä. Jyväskylän yliopiston julkaisema tuore tutkimus tunneälyn vaikutuksista työelämään toteaa mm., että: "Tunnetoimijuudella voidaan tukea niin työn imua, tunnetason sitoutumista kuin muutoksen toteuttamista.

Christian haastattelu

 

 

AIHEET

Training_Industry_social
ryhmä1
genos_logo_badge_FEB2016_v2_black01

Mitä tunneälyvalmentaja tekee?

Tunneäly näkyy käytännössä tunnetaitoina ja taidot ovat asioita, joita voi kehittää. Tunneälyvalmennuksessa keskitytään juuri näihin keskeisiin tunnetaitoihin ja siihen miten niiden avulla kehitetään johtamista, yhteistyötä, resilienssiä ja organisaation yleistä tunneilmapiiriä. Tunneilmapiiri vaikuttaa suoraan työhyvinvointiin, sitoutumisen ja suoritustasoon. Valmennuksiin sisältyy aina myös tunneälyarvioinnit, jolloin valmennus pystytään räätälöimään juuri osallistujien tarpeita vastaavaksi. 

Tunneälyn kehittäminen tapahtuu käytännössä valmennusten kautta, jossa kehitetään tunnetaitoja, jotka ovat ”älykästä reagointia negatiivisiin tunteisiin ja tiettyjen kompetenssien hyödyntämistä, positiivisten tunteiden synnyttämiseksi itsessä ja muissa olemalla läsnä, empaattinen, aito, laajakatseinen, resilientti, ketterä ja valtuuttava käyttäytymisessään mahdollisimman usein”.

"Tunnetaitojen kehittäminen on muutos- ja oppimisprosessi, jossa valmentaja, tunnetoimijan roolissa, auttaa ja ohjaa organisaatiota soveltamaan tunneälyä käytännön tekemisessä kaikilla tasoilla."

Miksi tunneälyn kehittäminen on tärkeää liiketoiminnalle juuri nyt?

On tärkeää pitää mielessä, että kaikkea ei voi eikä pidä automatisoida. Tekoälyn voimakas lisääntyminen tekee tunneälyn yhä tärkeämmäksi. Jos voit olla erinomainen motivaattori, johtaja tai kuuntelija, sinulla on tärkeä rooli, kun automaatio muuttaa alaasi. Näistä inhimillisistä ominaisuuksista tulee entistä arvokkaampia seuraavan vuosikymmenen aikana. Taidoista, kuten suostuttelusta, sosiaalisesta ymmärryksestä ja empatiasta, tulee erottavia, kun tekoäly ja koneoppiminen vievät muut tehtävät.

World Economic Forum on ennustanut Tunneälyn olevan kymmenen kärjessä, kun puhutaan tulevaisuuden välttämättömistä työelämätaidoista.

TopSkills
 

Onko tunneälyn kehittäminen ratkaisevassa roolissa yrityksesi kasvun mahdollistajana?

Poikkeukselliset olosuhteet vaativat monelta yritykseltä uudenlaista kestävyyttä ja kykyä puhaltaa yhteen hiileen, vaikka se välillä pelottaisikin. Tutkimukset ovat osoittaneet, että peräti 36% johtamisen tehokkuudesta selittyy tunnetaidoilla.

Liiketoiminnan kannalta tunneäly ja tunnetaidot ovat yleensäkin erittäin oleellisia, koska tunneälykkäät ihmiset eivät pelkästään tule hyvin toimeen muiden kanssa, vaan heillä on kyky vaikuttaa muihin rakentavalla tavalla yhteisten päämäärien hyväksi. He osaavat kehittää, inspiroida, ymmärtää ja vaikuttaa muihin. Ristiriitatilanteissa tunneälykäs yksilö osaa sovitella ja ratkaista tilanteen sekä kykenee jatkamaan yhteistyötä erimielisyyksistä huolimatta. Heillä on myös ymmärrys erilaisista valtavavirtauksista ja ihmisten välisistä suhteista.

Adeptus Partners tarjoaa Suomen vahvimmat tunneälyä kehittävät valmennusohjelmat niin johdolle kuin myynnille.

Varaa aika online-tapaamiselle asiantuntijamme Christian Öllerin kanssa.  Hän ohjaa sinua oikeaan suuntaan ja antaa mielellään kehitysideoita.

Gendos
Korrelaatio2

Miten tunneälyn kehitystyö näkyy yrityksen tuloksessa ja voiko sitä mitata?

Tunneäly näkyy käytännössä tunnetaitoina ja tunnetaitoiset ihmiset tuntuvat tulevan paremmin toimeen muiden kanssa ja ovat empaattisempia ja myötätuntoisempia. He todennäköisesti myös menestyvät paremmin. Daniel Golemanin mukaan 90% menestyksestä ja 58% suorituskyvystä selittyy tunnetaidoilla.

Tunneälykkäät ihmiset eivät pelkästään tule hyvin toimeen muiden kanssa, vaan heillä on kyky vaikuttaa muihin rakentavalla tavalla yhteisten päämäärien hyväksi. He osaavat kehittää, inspiroida, ymmärtää ja vaikuttaa muihin.

 • Tunnetaitoisten johtajien alaiset ovat 24% tyytyväisempiä ja osoittavat vahvempaa sitoutumista työhönsä. Sitoutuneiden ihmisten suorituskyky on parempi ja heidän halukkuutensa ylimääräisiin ponnisteluihin on huomattavasti suurempi. 
 • Tunnetaitoisten johtajien alaiset voivat paremmin ja heidän poissaolonsa työstä on peräti 29% alhaisempaa ja heidän vaihtuvuutensa on pienempi. 
 • Tunnetaitoiset myyjät myyvät enemmän ja myynnin suorituskyvystä 23% selittyy tunnetaidoilla. 
 • Johtajilla pitää olla hyvät tunnetaidot, koska 36% johtamisen tehokkuudesta selittyy tunnetaidoilla.
 • Tunnetaidot parantavat resilienssiä ja vähentävät työstressiä. Tunnetaitoiset ihmiset ovat myös avoimempia muutoksille ja uusille kokemuksille.

Mitattavia muutoksia

"Pystyn näkemään sen numeerisesti. Meillä on tiettyjä segmenttejä, joissa kasvut ovat olleet kymmeniä prosentteja. Se mikä oli tärkeää, niin opin ymmärtämään millaisia nämä meidän ihmiset ovat. Kaikki ovat erilaisia ja kaikkien kanssa pitää kommunikoida eri tavalla."

hermansson-henrik-roxtec Henrik Hermansson, Toimitusjohtaja | Roxtec Finland Oy

Kasvua tunneälyä kehittämällä!

"Näen, että valmennukset ovat tuoneet lisää työkaluja sekä jämäkkyyttä etenkin myyjien johtamiseen esimerkiksi siten, että johtamistilanteissa keskustelua ei päästetä ajautumaan epäolennaisiin asioihin, vaan keskitytään oleelliseen. "

Pasi Mönkäre Pasi Mönkäre, Toimitusjohtaja | Lining Oy

Tunneäly vaikuttaa kaikkeen

"Tunneäly minun mielestäni vaikuttaa ihan kaikkeen. Se vaikuttaa myyjien ja asiakkaiden väliseen yhteistyöhön sekä myynnin esimiesten ja myyjien väliseen yhteistyöhön. Erityisesti se vaikuttaa koko yrityksen dynamiikkaan." 

Harri Helenius Harri Helenius, Toimitusjohtaja | Lyreco Finland Oy
pexels-photo-398532

Menestyvät yritykset panostava tunnetaitojen kehittämiseen

Tutkimukset osoittavat selvästi, että ihmisten tunteiden ja heidän suoritustasonsa välillä on suora yhteys. Kun toiset lamaantuvat, toiset innostuvat! Useat yritykset ovatkin alkaneet sisällyttämään tunteet ja tunnetaidot johtamisperiaatteisiinsa. Hyviä esimerkkejä tällaisista organisaatioista ovat mm. Howden Finland, Cargotec, Roxtec Finland, Nooa Säästöpankki, Lyreco ja Dachser Finland. Nämä yritykset ovat oivaltaneet tunnekulttuurin voiman bisneksessä ja henkilöstön työhyvinvoinnissa.

Miksi juuri Genos Tunneälyvalmentajaksi?

Genos International on yksi Tunneälyn edelläkävijöitä, joka tarjoaa markkinoiden laajinta valkoimaa Tunneälyn arviointeja ja valmennusohjelmia. Genos on saanut runsaasti tunnustuksia viime vuosina ja tekee aktiivista yhteistyötä mm. International Coachin Federationin ja Daniel Goldmanin Consortium of Research on Emotional Intelligence kanssa kehittääkseen uusia ratkaisuja sertfioitujen valmentajien käyttöön. Uusimpana täysin digitaalinen Tunneäly arviointi.

Katso tästä, miten Genos Tunneäly -valmentajan valmennusohjelma käytännössä toteutetaan.

Sertifioituna  valmentajana saat käyttöösi kaikki työkalut, valmennusohjelmat ja tukimateriaalit, joiden avulla voit itse suunnitella ja toteuttaa tunneälyn ja tunnetaitojen kehitysohjelmat. Saat toki aina tukea ja apua Adeptuksen valmentjilta kun sitä haluat. 

Genos International - lue lisää.

Sertifiointimainos
KYLLÄ! HALUAN MUKAAN ➜
Sample_report

Tunneälyarvioinnit nyt myös täysin digitaalisesti!

Preview - Genos Digital small

 

Tätä kaikkea saat sertfioituna Genos tunneälyvalmentajana

 • Käyttää ja myydä koko valikoimaa Genos Tunneälyarviointeja ja valmennusohjelmia virallisena Sertifioituna Tunneälyvalmentajana.
 • Tuoda asiantuntijan näkökulman liiketoimintaan työelämän tunneälyn suhteen.
 • Liittää Genos Tunneälymalli asiakkaille tarjottaviin ratkaisuihin työntekijöiden sitoutumisen ja joustavuuden parantamiseksi, ryhmätyötaitojen kehittämiseksi, johtamisen tuottavuuden kehittämiseksi ja myönteisen työilmapiirin luomiseksi.
 • Antaa ammattitaitoista ja kehittävää palautetta Genos Tunneälyarvioinneista yksilöille ja tiimeille.
 • Käyttää Genos University ja jäsenportaalia ilmaiseksi lopun elämääsi.
 • Hyödyntää Genoksen ROI laskuria, auttaaksesi asiakkaitasi näkemään Tunneälyohjelmiin sijoitetun pääoman tuoton.
 • Hallita omaa Genos arviointialustaa, jonka avulla voit hallita omia Tunneälyarviointeja ja -ohjelmia.
 • Hyödyntää ainutlaatuisia ominaisuuksia Genoksen lähestymistavassa arvioida ja kehittää työelämän tunneälyä.
 • Tukea asiakkaita tunnistamaan, rekrytoimaan ja kehittämään tunneälykkäitä ihmisiä käyttämällä ainutlaatuista Tunneäly henkilövalinnoissa arviointia.
 • Pitää vakuuttavia esityksiä Tunneälyn kaikilla osa-alueilla.
 • Rakentaa vahvan maineen Tunneälyn asiantuntijana, käyttäen Genos sisältöä ja markkinoinnin parhaita käytäntöjä.
KATSO MIKSI SERTIFIOITUA TUNNEÄLYVALMENTAJAKSI - WEBINAARITALLENNE

Kun Tunneälyn kehittäminen organisaatioissa kiinnostaa

Syksyllä 2019 julkaistussa Capgemini Research Instituten tekemässä tunneäly tutkimuksessa tunnistettiin neljä pääasiallista tapaa, jolla organisaatioiden kannattaa lähteä kehittämään tunnetaitoja:

 1. 1. Hyödyntämällä teknologiaa ja dataa tunnekulttuurin  luomiseksi
 2. 2. Ottamalla tunnetaidot mukaan koko henkilöstön oppimisohjelmiin
 3. 3. Huomioimalla tunnetaidot aina palkitessa lahjakkuutta
 4. 4. Muokkaamalla rekrytointiprosessit huomioimaan tunnetaidot

Kun sinua kiinnostaa keskustelu, siitä mitä teidän organisaatiossa kannattaisi tehdä, voit täyttää oheisen lomakkeen niin me otamme sinun yhteyttä.

Adeptus_Genos