<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1737480249889261&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Tunneälyn kehittäminen LIIKETOIMINNASSA

Menestyvät yritykset panostava tunnetaitojen kehittämiseen

Tutkimukset osoittavat selvästi, että ihmisten tunteiden ja heidän suoritustasonsa välillä on suora yhteys. Kun toiset lamaantuvat, toiset innostuvat! Useat yritykset ovatkin alkaneet sisällyttämään tunteet ja tunnetaidot johtamisperiaatteisiinsa. Hyviä esimerkkejä tällaisista organisaatioista ovat mm. Howden Finland, Cargotec, Roxtec Finland, Nooa Säästöpankki, Lyreco ja Dachser Finland. Nämä yritykset ovat oivaltaneet tunnekulttuurin voiman bisneksessä ja henkilöstön työhyvinvoinnissa.

Tuunneäly & liiketoiminnan kehittäminen

 

 

AIHEET

Valmennukset_2
TUTUSTU VALMENNUKSIIN

Mitä on tunneälyvalmennus?

Tunneäly näkyy käytännössä tunnetaitoina ja taidot ovat asioita, joita voi kehittää. Tunneälyvalmennuksessa keskitytään juuri näihin keskeisiin tunnetaitoihin ja siihen miten niiden avulla kehitetään johtamista, yhteistyötä, resilienssiä ja organisaation yleistä tunneilmapiiriä. Tunneilmapiiri vaikuttaa suoraan työhyvinvointiin, sitoutumisen ja suoritustasoon. Valmennuksiin sisältyy aina myös tunneälyarvioinnit, jolloin valmennus pystytään räätälöimään juuri osallistujien tarpeita vastaavaksi. 

Tunneälyn kehittäminen tapahtuu käytännössä valmennusten kautta, jossa kehitetään tunnetaitoja, jotka ovat ”älykästä reagointia negatiivisiin tunteisiin ja tiettyjen kompetenssien hyödyntämistä, positiivisten tunteiden synnyttämiseksi itsessä ja muissa olemalla läsnä, empaattinen, aito, laajakatseinen, resilientti, ketterä ja valtuuttava käyttäytymisessään mahdollisimman usein”.

Miksi tunneälyn kehittäminen on tärkeää liiketoiminnalle juuri nyt?

On tärkeää pitää mielessä, että kaikkea ei voi eikä pidä automatisoida. Tekoälyn voimakas lisääntyminen tekee tunneälyn yhä tärkeämmäksi. Jos voit olla erinomainen motivaattori, johtaja tai kuuntelija, sinulla on tärkeä rooli, kun automaatio muuttaa alaasi. Näistä inhimillisistä ominaisuuksista tulee entistä arvokkaampia seuraavan vuosikymmenen aikana. Taidoista, kuten suostuttelusta, sosiaalisesta ymmärryksestä ja empatiasta, tulee erottavia, kun tekoäly ja koneoppiminen vievät muut tehtävät.

World Economic Forum ennustaa Tunneälyn olevan kymmenen kärjessä, kun puhutaan tulevaisuuden välttämättömistä työelämätaidoista.

Tunneälyn kehittäminen liiketoiminnalle
 

Onko tunneälyn kehittäminen ratkaisevassa roolissa yrityksesi kasvun mahdollistajana?

Tutkimukset ovat osoittaneet, että peräti 36% johtamisen tehokkuudesta selittyy tunnetaidoilla. Tämä talvi tulee vaatimaan monelta yritykseltä uudenlaista kestävyyttä ja kykyä puhaltaa yhteen hiileen, vaikka se välillä pelottaisikin. 

Adeptus Partners tarjoaa Suomen vahvimmat tunneälyä kehittävät valmennusohjelmat niin johdolle kuin myynnille ja muillekin.

Varaa aika online-esitykselle asiantuntijamme Mikko Parikan kanssa.  Hän ohjaa sinua oikeaan suuntaan ja antaa mielellään kehitysideoita.

Gendos
Training_Industry_social

Miten tunneälyn kehitystyö näkyy yrityksen tuloksessa ja voiko sitä mitata?

Tunneäly näkyy käytännössä tunnetaitoina ja tunnetaitoiset ihmiset tuntuvat tulevan paremmin toimeen muiden kanssa ja ovat empaattisempia ja myötätuntoisempia. He todennäköisesti myös menestyvät paremmin. Daniel Golemanin mukaan 90% menestyksestä ja 58% suorituskyvystä selittyy tunnetaidoilla. Tunneälykäs toiminta luo myös psykologista turvallisuutta.

Tunneälykkäät ihmiset eivät pelkästään tule hyvin toimeen muiden kanssa, vaan heillä on kyky vaikuttaa muihin rakentavalla tavalla yhteisten päämäärien hyväksi. He osaavat kehittää, inspiroida, ymmärtää ja vaikuttaa muihin.

 • Tunnetaitoisten johtajien alaiset ovat 24% tyytyväisempiä ja osoittavat vahvempaa sitoutumista työhönsä. Sitoutuneiden ihmisten suorituskyky on parempi ja heidän halukkuutensa ylimääräisiin ponnisteluihin on huomattavasti suurempi. 
 • Tunnetaitoisten johtajien alaiset voivat paremmin ja heidän poissaolonsa työstä on peräti 29% alhaisempaa ja heidän vaihtuvuutensa on pienempi. 
 • Tunnetaitoiset myyjät myyvät enemmän ja myynnin suorituskyvystä 23% selittyy tunnetaidoilla. 

 

Mitattavia muutoksia

"Pystyn näkemään sen numeerisesti. Meillä on tiettyjä segmenttejä, joissa kasvut ovat olleet kymmeniä prosentteja. Se mikä oli tärkeää, niin opin ymmärtämään millaisia nämä meidän ihmiset ovat. Kaikki ovat erilaisia ja kaikkien kanssa pitää kommunikoida eri tavalla."

hermansson-henrik-roxtec Henrik Hermansson, Toimitusjohtaja | Roxtec Finland Oy

Kasvua tunneälyä kehittämällä!

"Näen, että valmennukset ovat tuoneet lisää työkaluja sekä jämäkkyyttä etenkin myyjien johtamiseen esimerkiksi siten, että johtamistilanteissa keskustelua ei päästetä ajautumaan epäolennaisiin asioihin, vaan keskitytään oleelliseen. "

Pasi Mönkäre Pasi Mönkäre, Toimitusjohtaja | Lining Oy

Tunneäly vaikuttaa kaikkeen

"Tunneäly minun mielestäni vaikuttaa ihan kaikkeen. Se vaikuttaa myyjien ja asiakkaiden väliseen yhteistyöhön sekä myynnin esimiesten ja myyjien väliseen yhteistyöhön. Erityisesti se vaikuttaa koko yrityksen dynamiikkaan." 

Harri Helenius Harri Helenius, Toimitusjohtaja | Lyreco Finland Oy
Mikko Parikka tunneälyvalmennus

Mitä ammattimainen tunneälyvalmennus sisältää?

Valmennus alkaa aina johdanto-osiolla, jolla varmistetaan että osallistujat tietävät mistä puhutaan ja mitä heiltä odotetaan. Kun perusta on varmistettu suoritetaan tunneäly-arvioinnit kaikista osallistujista. Näin saadaan tietoa jokaisen lähtötasosta ja mahdollistetaan henkilökohtaisen kehityssuunnitelman rakentaminen. Varsinainen valmennus koostuu sitten, joko lähivalmennuksesta tai valmentajan vetämistä virtuaalisista oppimisistunnoista sekä välitehtävistä. 

Tunnetaitojen kehittäminen on muutos- ja oppimisprosessi. 

 • Oppimismoduuleja johtaa aina valmentaja, joka varmistaa osallistujien jatkuvan sitoutumisen.

 • Osallistujat eivät ole passiivisia, moduulit ovat kokemuksellisia ja käyttävät videokonferenssialustan kaikkia toimintoja varmistaakseen osallistujien vuorovaikutuksen. Tähän sisältyy ryhmätyö-huoneita, chatteja, kyselyjä, tauluja, osoittamista, korostamista, osallistujien keskustelua ja sanapilviä.

 • Pienryhmätyöskentely ryhmätyö-huoneissa vahvistaa osallistumista ja omaksumista.

 • Ennakkotehtävät, työkirja ja lisämateriaalit on integroitu moduuleihin.


Valmennus sisältää aina henkilökohtaisen osuuden. Varaa aika niin kerron lisää!

Tunneäly ja HRD - haluatko sinä olla Tunneäly-valmentaja?

Jos olet yrityksesi sisäinen valmentaja, konsultti, kouluttaja, opetuksen ja organisaatiokehityksen ammattilainen, HR asiantuntija tai työpsykologi, voit itse sertifioitua Genos Tunneäly -valmentajaksi. Valmennus parantaa dramaattisesti osaamistasi ja uskottavuuttasi tekemällä sinusta asiantuntijan tunneälyn soveltamisessa työpaikalla.

Sertifioituna  valmentajana saat käyttöösi kaikki työkalut, valmennusohjelmat ja tukimateriaalit, joiden avulla voit itse suunnitella ja toteuttaa tunneälyn ja tunnetaitojen kehitysohjelmat. Saat toki aina tukea ja apua Adeptuksen valmentjilta kun sitä haluat. 

Genos International - lue lisää.

Sertifiointimainos
A paper with charts and graphs

Mitattavaa kasvua ja kilpailukykyä Adeptuksen kanssa

Liiketoiminnan kannalta tunneäly ja tunnetaidot ovat erittäin oleellisia, koska tunneälykkäät ihmiset eivät pelkästään tule hyvin toimeen muiden kanssa, vaan heillä on kyky vaikuttaa muihin rakentavalla tavalla yhteisten päämäärien hyväksi. He osaavat kehittää, inspiroida, ymmärtää ja vaikuttaa muihin. Ristiriitatilanteissa tunneälykäs yksilö osaa sovitella ja ratkaista tilanteen sekä kykenee jatkamaan yhteistyötä erimielisyyksistä huolimatta. Heillä on myös ymmärrys erilaisista valtavavirtauksista ja ihmisten välisistä suhteista.

 • Johtajilla pitää olla hyvät tunnetaidot, koska 36% johtamisen tehokkuudesta selittyy tunnetaidoilla.
 • Tunnetaitoisten johtajien alaiset ovat 24% tyytyväisempiä ja osoittavat vahvempaa sitoutumista työhönsä.
 • Tunnetaidot parantavat resilienssiä ja vähentävät työstressiä. Tunnetaitoiset ihmiset ovat myös avoimempia muutoksille ja uusille kokemuksille

Tunneälyn kehittäminen organisaatioissa

Syksyllä 2019 julkaistussa Capgemini Research Instituten tekemässä tunneäly tutkimuksessa tunnistettiin neljä pääasiallista tapaa, jolla organisaatioiden kannattaa lähteä kehittämään tunnetaitoja:

 1. 1. Hyödyntämällä teknologiaa ja dataa tunnekulttuurin  luomiseksi
 2. 2. Ottamalla tunnetaidot mukaan koko henkilöstön oppimisohjelmiin
 3. 3. Huomioimalla tunnetaidot aina palkitessa lahjakkuutta
 4. 4. Muokkaamalla rekrytointiprosessit huomioimaan tunnetaidot

Kun sinua kiinnostaa keskustelu, siitä mitä teidän organisaatiossa kannattaisi tehdä, voit täyttää oheisen lomakkeen niin me otamme sinun yhteyttä.

Adeptus_Genos