<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1737480249889261&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Roche Oy

Myyntiesteiden raivaus paransi koko joukkueen yhteishenkeä!

Tulokset > Case Roche

    

ROCHE OY

Roche on johtava  tutkimukseen keskittyvä terveysalan yritys. Sen vahvuus on lääkkeiden ja diagnostiikan yhdistäminen.

www.roche.fi

TOIMIALA

Lääkevalmistus ja diagnostiikka

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

50-100
quotations.png

    

arsi-itkonen-round.png

   

  

"Valmennus koettiin positiivisena asiana. Se auttoi valmennettavia havaitsemaan itsestään piirteitä, jotka he olivat jo aikaisemminkin tiedostamattaan tiedostaneet. Sen jälkeen kun omat henkilökohtaiset ongelmakohdat on rohjettu nostaa pöydälle, on myös niihin puuttuminen helpottunut."

Arsi Itkonen, Myyntijohtaja

      

Yhteisöllisyyden voimaa ei koskaan voi, eikä pitäisi aliarvioida!

Tiedät varmasti organisaatiosi johtajana, että yhdestäkään strategiasta ei ole hyötyä ellei se toteudu käytännön elämässä. Tunnistat myös, miten haasteellista strategian seuraaminen alati muuttuvassa toimintaympäristössä voi olla. Adeptus auttaa sinua johtamaan oikein, kohti kasvavaa myyntiä ja tuloksia.

Roche on maailman johtava tutkimukseen keskittyvä terveydenhuoltoalan konserni lääketeollisuuden ja diagnostiikan alalla. Sen lisäksi, että yritys kehittää ratkaisuja ihmisten hyvinvoinnin edistämiseen globaalilla tasolla, se haluaa panostaa myös oman henkilöstönsä hyvinvointiin. Rochen myyntijohtaja Arsi Itkonen kertoo miten.

 

Millainen oli yrityksenne lähtötilanne ennen valmennusta?

Olemme nimenneet henkilöstön kehittämisen yhdeksi tulevaisuuden pääpainoalueeksemme. Ihmisten henkilökohtaisen kehittymisen lisäksi haluamme panostaa myös työssäviihtymiseen. Olin itse miettinyt keinoja erityisesti myyjien työolosuhteiden parantamiseen, mutta en ollut vielä löytänyt viisasten kiveä tämän haasteen ratkaisemiseen. Adeptukselta sain ehdotuksen, joka tuntui olevan vastaus ongelmaani.

 

Miten haastettanne lähdettiin purkamaan?

Adeptus tarjosi myyntiorganisaatiollemme myyjien henkilökohtaisten myyntiesteiden purkamiseen tähtäävää valmennusta. Vakuutuin tästä kokonaisuudesta, sillä se tuntui niputtavan yhteen kaikki myyntiin yleisesti liitettävät ongelmat ja haasteet. Mikä parasta, valmennuksen luvattiin lisäksi tarjoavan konkretiaa ja oikeita työkaluja näiden haasteiden selättämiseen! Myyntiesteiden purkamisessa on kyse hyvin henkilökohtaisesta prosessista, jossa jokaisen myyjän omat akilleen kantapäät paljastetaan ja niiden parantamiseen annetaan reseptiikka.

 

Mistä tässä valmennuksessa on käytännössä kysymys?

Myyjämme kävivät läpi kolmivaiheisen valmennusohjelman. Ensimmäisessä vaiheessa he vastasivat ennakkokyselyyn, jonka perusteella Adeptus muodosti jokaiselle valmennettavalle henkilökohtaisen myyntiprofiilin. Tämän jälkeen myyntiesteitä käytiin läpi yleisellä tasolla ja valmennettavat oppivat tunnistamaan koko sen tekosyiden kirjon, joka yleensä johtaa henkilökohtaisiin epäonnistumisiin myyntiprosesseissa. Kolmannessa vaiheessa kukin myyjistä analysoi oman henkilökohtaisen myyntiprofiilinsa ja myyntiesteensä Adeptuksen valmentajan kanssa, sekä sai konkreettista evästystä näiden esteiden selättämiseen tulevaisuudessa.

 

Minkälaista palautetta sait valmennettavilta jälkeenpäin?

Valmennus koettiin positiivisena asiana. Se auttoi valmennettavia havaitsemaan itsestään piirteitä, jotka he olivat jo aikaisemminkin tiedostamattaan tiedostaneet. Sen jälkeen kun omat henkilökohtaiset ongelmakohdat on rohjettu nostaa pöydälle, on myös niihin puuttuminen helpottunut.

Valmennuksen on myös koettu tiivistäneen työyhteisöä, sillä sen aikana on päästy tutustumaan normaalia työkanssakäymistä syvällisemmin kunkin osallistujan sisempään olemukseen.

 

Mitkä omasta mielestäsi olivat valmennuksen suurimmat hyödyt?

Valmennuksella on selkeästi kaksitahoinen positiivinen vaikutus. Ensinnäkin, se edesauttaa yksilön henkilökohtaista kehittymistä. Kun omat heikkoutensa tunnistaa, niihin osaa myös oikeassa hetkessä puuttua!

Toisekseen, valmennuksesta hyötyy yksilön lisäksi koko työyhteisö. Valmennus hitsaa sen käynyttä porukkaa tiiviimmin yhteen ja tämä näkyy ilmapiirissä jälkeenpäin. Itse olen havainnut yhteisössämme paljon positiivista kuhinaa valmennuksen jälkeen. Yhteisöllisyyden voimaa ei koskaan voi, eikä pitäisi aliarvioida!

Lisäksi haluan tuoda esiin esimiesnäkökulman. Valmennuksen jälkeen minulle toimitettiin lyhyt raportti jokaisesta testatusta henkilöstä, joten olen tästä prosessista saanut myös paljon hyvää lähtömateriaalia myyjien kehityskeskustelujen pohjaksi. Nyt myyjäkohtaisia myyntiesteitä voidaan paremmin purkaa ja avata yhdessä sekä samalla kehittää keinoja, joilla näitä esteitä voitaisiin kiertää.

 

Kenelle suosittelet Myyntiesteet-valmennusta?

Valitsin henkilökohtaisesti tämän valmennuksen osittain siitä syystä, että organisaatioomme oli juuri rekrytoitu uutta myyntivoimaa. Nämä uudet persoonat olivat minulle tietenkin ennestään tuntemattomia ihmisinä, eikä minulla ollut käsitystä siitä miten he myyntitilanteissa käyttäytyvät. Valmennuksen kautta sain esimiehenä paremman käsityksen näiden ihmisten luontaisista toimintamalleista.

Suosittelenkin Myyntiesteet-valmennusta erityisesti nuorille organisaatioille. Kun myyjä on vielä “tuore”, hän myös omaksuu uusia asioita helpommin. Kun jo alkuvaiheessa tunnistaa omat myyntiesteensä, on niistä vielä helppo oppia pois. Valmennuksella taataan se, että uusi kyky saa parhaat mahdolliset lähtökohdat oman, menestyksekkään uransa luomiseen.

Yleisellä tasolla koulutusta voisi mielestäni suositella ihan jokaiselle, sillä oikeastaan kaikki maailmassa on “myyntiä” ja henkilökohtaisten myyntiesteidensä tunnistamisesta saattaa olla hyötyä myös siviilielämässä. Esimerkiksi puhelinkammo saattaa estää joitakin ihmisiä hoitamasta asioitaan tehokkaasti puhelimen välityksellä. Valmennuksesta esimerkiksi tähän ongelmaan voi saada konkreettisen avun.

Etsitkö tämän tyyppistä valmennusta?

Kyllä - haluan kuulla lisää!

Tutustu samankaltaisiin asiakastarinoihin

mediatekologo2.png

Lue, kuinka Mediateko
sai 30 % kasvua myyntiesteet-
valmennuksella.


LUE ASIAKASTARINA
postnordlogo.png

Katso, kuinka Postnord sai 10x enemmän asiakaskohtaamisia myyntiesteet-valmennuksen jälkeen.


LUE ASIAKASTARINA
roxtec-logo.png

Katso kuinka Roxtec
teki pysyvän tasonnoston
myyntiesteitä raivaamalla.


LUE ASIAKASTARINA
katso kaikki asiakastarinat
cover-kuinka-tunnistat-myyntiesteet.png

Tunnistatko myyntiesteet organisaatiossasi?

Hyppää myynnin käyttäytymistieteeseen ja selvitä kuinka erilaiset tunnepuolen oikut ja asenteet vaikuttavat myyjän prospektointitehokkuuteen!

 

Katso sisältö

Aiheeseen liittyviä kirjoituksia

Näin tuplaat aktiviteettitasosi myynnissä

Lue lisää >>

Vinkkejä luurikammon taltuttamiseen

Lue lisää >>

Tunnejohtamisella uudenlaisia tuloksia

Lue lisää >>