<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1737480249889261&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

PostNord Oy

PostNord kymmenkertaisti myynnin aktiviteetti-
tasonsa.

Tulokset > PostNord Oy

    

POSTNORD OY

PostNord tuottaa asiakkailleen kokonaisvaltaisia logistiikkaratkaisuja Pohjoismaissa ja Baltiassa.

www.postnord.fi

TOIMIALA

Logistiikkapalvelut

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

150-200
quotations.png

    

kimmo-hyttinen-mv.png

   

  

"Tulimme Suomen markkinoille tuntemattomana tekijänä, mutta myyjien aktiivisuuden ansiosta tunnettuutemme on parantunut huomattavasti. Pelkästään tämän vuoden aikana olemme tähän mennessä saaneet jo lähes 700 uutta asiakasta!"

Kimmo Hyttinen, COO

      

Vaikka osaisit myyntitekniikat kuinka hyvin, ei siitä ole mitään hyötyä jos pysyt konttorilla etkä uskalla kohdata asiakasta!


Kasvustrategiaamme oli kirjattu kovat tavoitteet. Ymmärsimme, että näihin tavoitteisiin olisi mahdotonta päästä ellei jokainen myyntiorganisaatiomme jäsen pelaisi joukkueessamme oikeassa roolissa, teknisesti ja asenteeltaan huippuunsaviritettynä. Halusimme lähteä tekemään vanhasta istuvasta, reaktiivisesta myynnistä säännönmukaisesti etenevää ja huipputehokasta. Tähän tarvitsimme Adeptukselta apua.

 

Miten muutos käytännössä toteutettiin?

Halusimme optimoida myyntiorganisaatiomme voimavarat. Tästä syystä oli selvitettävä minkälaisia piileviä mahdollisuuksia myyjissämme olisi olemassa.

Myyntiestevalmennuksen avulla perehdyimme ensin siihen, mistä myyntiesteissä ylipäänsä on kysymys. Sen jälkeen jokainen valmennukseen osallistuja testattiin ja heille rakennettiin henkilökohtainen myyntiesteprofiili. Lopuksi kaikki osallistujat kävivät läpi henkilökohtaisen konsultaation valmentajan kanssa. Tämän konsultaation aikana analysoitiin jokaisen henkilökohtaiset kehityskohteet ja vahvuudet sekä tutustuttiin työkaluihin, joista olisi hyötyä juuri omien myyntiesteiden raivauksessa.

 

Miksi tämän koulutuksen läpikäyminen oli mielestäsi tärkeää?

Jokaisella myyjällä on pelkoja. Nämä pelot voivat liittyä erilaisiin asioihin, kuten vaikkapa puhelintyöskentelyyn tai esiintymiseen. Ihminen on rakennettu luonnostaan sellaiseksi, että hän pyrkii pysymään omalla mukavuusalueellaan ja välttämään vaikeita asioita, ja tämä on tietenkin este kehittymiselle. Koulutuksen läpikäytyään myyjämme ovat kertoneet alkaneensa viihtyä työssään paremmin. Kun aikaisemmin ongelmia tuottaneet myyntiesteet on raivattu pois, on työnteosta tullut mielekkäämpää.

Meidän tapauksessamme koulutuksen läpikäyminen oli ensiarvoisen tärkeä prosessi, sillä sen avulla myyjien muutosvastarinta murrettiin, eivätkä uudet tavoitteet tunnu heistä enää pelottavilta. Nyt kun myyjien mindset on oikea, voidaan osaamista seuraavassa vaiheessa ryhtyä syventämään tekniikkatasolla.

 

Millaista palautetta olet saanut koulutuksen läpikäyneiltä myyjiltä?

Aivan kaikki eivät aluksi hyväksyneet myyntiestekoulutuksen metodeita, etenkin pitkän linjan tekijät pitivät koulutusta turhana. Koulutuksen jälkeen palaute on kuitenkin ollut laidastaan positiivista. Jopa yli 15 vuotta alalla toimineet konkarit kertovat nyt vihdoin tuntevansa paitsi itsensä, myös työkaverinsa paremmin ja sitä kautta ymmärtävät tiimiensä dynamiikasta enemmän. Omaan toimintaan osataan nyt kiinnitää enemmän huomiota ja tarttua henkilökohtaisiin pelkoa aiheuttaviin myyntiesteisiin heti kun ne käytännön työssä aktivoituvat.

 

Entä tulokset? Onko niitä jo havaittavissa?

Myyjien asennemaailmassa on tapahtunut selkeä muutos. Uusi toimintamalli ja kasvulle asetetut tavoitteet on hyväksytty, omaavathan myyjät nyt keinovalikoiman tavoitteisiinsa pääsemiseen. Nyt tiimit keskustelevat avoimemmin keskenään, yhteisömme on tiiviimpi ja omalla osaamisella tuetaan tarvittaessa myös toisten työskentelyä. Tämä muutos näkyy myös numeroina: myyjien aktiviteettitaso toteutuneiden puhelinsoittojen ja asiakaskäyntien määrässä mitattuna on tähän mennessä jopa kymmenkertaistunut edellisvuoteen verrattuna!

Myös euroissa mittaroituna myyntiluvut ovat kehittyneet positiivisesti. Tulimme Suomen markkinoille tuntemattomana tekijänä, mutta myyjien aktiivisuuden ansiosta tunnettuutemme on parantunut huomattavasti. Pelkästään tämän vuoden aikana olemme tähän mennessä saaneet jo lähes 700 uutta asiakasta!

 

Kuka hyötyy mielestäsi tästä valmennuksesta eniten?

Suosittelen valmennusta kaikille, joilla on haastetta myynnin aktivoimisessa tai uusasiakashankinnassa. Ehdottoman hyödyllinen valmennus on niille, jotka haluavat lähteä kasvun tielle tai uudistaa myyntiorganisaationsa toimintamalleja. Koska valmennus perustuu kansainvälisesti tunnettuun Myyntiesteet -metodiin, voidaan sitä käyttää myös maantieteellisesti riippumattomasti. Siksi koulutus palvelee erinomaisesti myös kansainvälisiä yrityksiä.

Etsitkö tämän tyyppistä valmennusta?

Kyllä - haluan kuulla lisää!

Tutustu samankaltaisiin asiakastarinoihin

mediatekologo2.png

Lue, kuinka Mediateko
sai 30 % kasvua myyntiesteet-
valmennuksella.


LUE ASIAKASTARINA
logo_roche-174x84.png

Lue, kuinka Rochen koko myyntitiimi lähti positiiviseen kierteeseen myyntiesteitä raivaamalla. 


LUE ASIAKASTARINA
roxtec-logo.png

Katso kuinka Roxtec
teki pysyvän tasonnoston
myyntiesteitä raivaamalla.


LUE ASIAKASTARINA
katso kaikki asiakastarinat
cover-kuinka-tunnistat-myyntiesteet.png

Tunnistatko myyntiesteet organisaatiossasi?

Hyppää myynnin käyttäytymistieteeseen ja selvitä kuinka erilaiset tunnepuolen oikut ja asenteet vaikuttavat myyjän prospektointitehokkuuteen!

 

Katso sisältö

Aiheeseen liittyviä kirjoituksia

Näin tuplaat aktiviteettitasosi myynnissä

Lue lisää >>

Vinkkejä luurikammon taltuttamiseen

Lue lisää >>

Tunnejohtamisella uudenlaisia tuloksia

Lue lisää >>