<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1737480249889261&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

EROON MYYNTIESTEISTÄ

Lisää joukkueesi myynnillisyyttä ja
proaktiivisuutta tutkituin menetelmin

Myynnin valmennukset > Myyntiesteet

Kuulostaako tutulta?

 • Olet jo kokeillut erilaisia myynnin temppukouluja ja motivointiluentoja - minimaalisin tuloksin
 • Myyjäsi ovat huipputyyppejä, mutta heidän suhtautuminen
  prospektointiin on enemmän 'täytyy' kuin 'haluan'
 • Haluaisit lisätä asiantuntijoidesi rohkeutta ja myynnillisyyttä,
  mutta et oikein tiedä miten

Tunnista Myyntiesteet™ ajoissa

Useat tutkimukset osoittavat, että puutteellinen prospektointi on suurin yksittäinen syy alisuoriutumiseen myyntityössä. Mikään muu ei tule edes lähelle. Siksi on tärkeää, että myyntiorganisaatiossa vallitsee proaktiivinen ja rohkea henki asiakashankintaa kohtaan.

Myyntiesteet™ ovat joukko psykologien tunnistamia tunteita, asenteita ja pelkoja, jotka estävät jopa 90 % myyjistä käyttämästä koko potentiaaliaan asiakashankinnassa.

Näiden tunneperäisten oikosulkujen tehokas tunnistaminen ja pois-raivaaminen arjen rutiineista on kriittistä hyvinvoivan ja terveen myyntikulttuurin kannalta.

LUE MYYNTIESTEIDEN KUSTANNUKSISTA B2B-ORGANISAATIOILLE >>

 

SPQ-FSA-henkilöarviointi

 

Näin autamme myyjänne uudelle suoritustasolle:

 • Step 1: Myyjät tekevät verkon yli henkilöarvioinnin, joka paljastaa jokaisen henkilön Motivaation, Tavoitetason ja piilevät Myyntiesteet™
 • Step 2: Valmennuksessa opetamme sekä myyjiä että esimiehiä tunnistamaan näitä tunnepuolen muureja ja raivaamaan ne pois arjen rutiineista
 • Step 3: Valmennuksen jälkeen annamme henkilö- ja johtajasparrausta jokaiselle henkilölle erikseen
 • Step 4: Pidämme 2-3 työpajaa noin kahden kuukauden välein valmennuksen jälkeen, jotta varmistamme, että myyjät pysyvät saamassaan kehitysohjelmassa ja muutos on pysyvää

Osallistujien kokemuksia valmennuksesta:

Henkka-round-mv.png

"Kasvu on ollut kymmeniä, kymmeniä prosentteja. Ensimmäinen kerta 17 vuoteen, kun myyjissä tapahtuu niin paljon positiivisia muutoksia, ettei ole tosikaan!"

- Henrik Hermansson, CEO
 
Roxtec Finland Oy | Lue koko tarina

tapio-pankko-mv.png

"Myyjien aktiivisuustaso, keskikaupan koko sekä määrä ovat nousseet pysyvästi valmennuksen jälkeen. Tapaamisten määrä on noussut lähtötilanteeseen verrattuna noin 2-3x ja myynti noin 25-30 % riippuen myyjästä. Suurin syy muutokseen on ollut myyjien 'mindsetin' muutos ja asiakasymmärryksen parantuminen." 

- Tapio Pankko, Myyntijohtaja
   
Mediateko Oy | Lue koko asiakastarina

Yleisimmät kysymykset (klikkaa nähdäksesi vastaukset)

Kenelle valmennus sopii?
Valmennus sopii kaikille asiakas- ja myyntityössä toimiville henkilöille ikään ja kokemustasoon katsomatta: juniori- ja seniorimyyjät, konsultit, asiakaspalvelijat, myynnin esimiehet, tuotepäälliköt, asiantuntijat, liiketoimintajohto jne.

Yleisesti ottaen valmennuksesta hyötyvät eniten henkilöt, jotka haluaisivat myyntityöltä enemmän, mutta eivät pääse pois mukavuusalueeltaan.
Miten tämä eroaa muista myynnin koulutuksista?
Valmennuksessa ei opeteta lainkaan perinteisiin myyntitekniikoihin tai taitoihin liittyviä asioita. Valmennus keskittyy puhtaasti henkilön omien tunneperäisten oikosulkujen tunnistamiseen ja pois-raivaamiseen. Myyjä pääsee kohtaamaan itsensä ja murtamaan erilaisia ennakkoasenteita, myyttejä ja pelkoja, jotka ovat alitajuisesti jarruttaneet huippusuoritukseen pääsemistä.

Menetelmä perustuu käyttäytymistieteeseen ja sen vaikutukset ovat erittäin tehokkaita. Kyseessä ei ole motivointiluento, vaan puhtaasti faktaan perustuva kehityspolku, jolla myyjä voi ryhtyä parantamaan omaa ansaintaansa.
Mitä tuloksia on odotettavissa?
Suorin ja kaikista nopein vaikutus on usein välitön aktiviteettitason nousu. Ei ole lainkaan epätavallista, että viikko valmennuksen jälkeen myyjät saavat sovittua noin 2-5 kertaa enemmän asiakastapaamisia.

Suurin vaikutus syntyy kuitenkin pidemmän ajan kuluessa, mikäli myyjä vain hyväksyy myyntiesteensä ja noudattaa säännöllisesti niiden raivausmenetelmiä. On hyvä muistaa, että käyttäytymisen muuttaminen ei tapahdu yhdessä yössä ja siksi sille tulee aina antaa riittävästi aikaa.

Moni myyjä on kertonut jälkeenpäin, että valmennus on parhaimmillaan jopa pelastanut heidän myyntiuransa. Toiset myyjät kuvailevat pääseensä eroon tekosyistä ja saaneet lisää itsevarmuutta. Myös kaupankäynti on lisääntynyt merkittävästi, kun myyjät ovat oppineet tulkitsemaan asiakkaitaan uudella tavalla.
Vaikuttaako valmennus oikeasti?
Ehdottomasti! Myyntiesteet-valmennuksen vaikuttavuus on sen henkilökohtaisuudessa. Silloin kun ihminen itse todella haluaa kehittyä, tulee muutoksesta pysyvää. Tästä meillä on lukuisia esimerkkejä - mm. DNA:n myyntitiimistä moni myyjä kertoi, että "ensimmäinen valmennus, josta on aidosti hyötyä".

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä!

 

Kysy lisää: 

Mikko Parikka

Toimitusjohtaja
+358 40 902 2556
mikko.parikka@adeptus.fi