<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1737480249889261&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Adeptus Case

Lining sovelsi konkreettisia työkaluja päivittäiseen johtamiseen.

Tulokset > Lining

Menestystekijänä: Yhtenäinen ja selkeä tapa johtaa organisaatiota haluttuun suuntaan.

Adeptus Partners Oy on valmentanut Oy Lining Ab:n johtoryhmää vuoden 2016 aikana. Toimitusjohtaja Pasi Mönkäre kertoo Liningin kokemuksista ja valmennusten vaikutuksista.

"Mitkä olivat lähtötilanne ja tavoitteet ennen yhteistyön aloittamista?"

Aloittaessamme keskustelun mahdollisesta yhteistyöstä Adeptuksen kanssa tilanteemme oli sellainen, että olimme muodostaneet hiljattain uuden johtoryhmän ja halusin kaikille yhteisen tavan ajatella johtamisesta ja mielestäni Adeptuksen tarjoama sopi tähän erinomaisesti, Mönkäre kertoo.  

Kaikilla johtoryhmän jäsenillä oli hyvä tapa johtaa omaa organisaatiotaan, mutta halusimme saada aikaan yhtenäisen tavan johtaa koko organisaatiota haluttuun suuntaan. Toinen keskeinen tavoite oli kasvattaa johdon tietomäärää siihen liittyen, kuinka ihminen käyttäytyy erilaisissa johtamistilanteissa ja kuinka tätä kautta saadaan erilaisia ihmisiä ohjattua haluttuun suuntaan.

Hiukan sen jälkeen kun sovimme yhteistyöstä Adeptuksen kanssa, teimme päätöksen siitä, että tulemme tekemään ISO 9001 –laatusertifioinnin. Vuoden 2015 versio ISO 9001 – laatusertifioinnissa painotetaan paljon aiempaa enemmän johtamista, täten koulutus tuli juuri oikeaan aikaan.

"Millainen ratkaisu vastasi näihin tavoitteisiin?"

Päätimme toteuttaa vuoden 2016 aikana koko johtoryhmälle valmennusohjelman, joka koostuu Adeptuksen yritysjohdolle suunnatuista Kommunikaatiovalmiudet, Inside Management ja Inside Leadership valmennusohjelmista.

Halusimme Kommunikaatiovalmiudet –valmennuksen osaksi kokonaisuutta siksi, että kaikki johtaminen on viime kädessä kommunikaatiota ja halusimme, että jokainen johtoryhmän jäsen osaa hakea ”hiljaisenkin viestin” eri kommunikointitilanteissa henkilöstön kanssa ja tätä kautta johtaa oikeaan lopputulokseen.

Inside Management –valmennuksessa on keskitytty taas enemmän siihen, että ”iso kuva” olisi selkeä kaikilla johtajilla, eli että kaikki ymmärtävät yrityksemme kriittiset menestystekijät sekä omat keskeiset tehtävät ja pystyvät tätä kautta johtamaan operaatiota tuloksellisesti myös paineen alla.

Lisäksi toteutimme johdolle ja koko henkilöstöllemme kyselyn siitä, kuinka eri ihmiset näkevät yrityksemme menestystekijät, nykytilanteet, kehitystarpeet ja niin edelleen.

"Mitä vaikutuksia valmennuksilla on ollut?"

Vaikutusta olisi tietysti helpompaa kysyä suoraan johdettavilta, mutta näen että valmennukset ovat tuoneet lisää työkaluja sekä jämäkkyyttä etenkin myyjien johtamiseen esimerkiksi siten, että johtamistilanteissa keskustelua ei päästetä ajautumaan epäolennaisiin asioihin, vaan keskitytään oleelliseen.

Tämän lisäksi mielestäni johdon päivittäinen kommunikaatio on tietoisempaa ja tähtää aiempaa enemmän positiivisen hengen ylläpitämiseen.

Menestystekijäkyselyn tuloskortti osoitti, että koko organisaatiomme näkee yrityksemme menestystekijät, nykytilanteen ja kehitystarpeet suunnilleen samanlaisina, joten tässä mielessä olemme mielestäni oikealla kurssilla.

Lisäksi, kun olemme olleet viemässä laatujärjestelmää läpi, niin on ollut tärkeää, että henkilökuntakin näkee että johtoa koulutetaan.

Pasi Mönkäre

Toimitusjohtaja, Oy Lining Ab

Aloita tänään: OTA YHTEYTTÄ
lining.png

 

Oy Lining Ab

Lining on yli 50-vuotias, puhdas- ja jätevesilinjojen sekä laitosten teknisiin ratkaisuihin erikoistunut yritys, joka kuuluu Indutrade-konserniin. Vuonna 2015 yrityksen liikevaihto oli yli 22 m€, jolla Lining on saavuttanut vahvan, yli 50 %:n markkinaosuuden Suomessa.

www.lining.fi

Muut referenssimme:

 

kommunikaatiovalmiudet.pngPalvelut

Kommunikaatio-
valmiudet

Lisää vaikuttavuuttasi esiintymis- ja esimiestilanteissa.

Johtajuus.pngPalvelut

Inside Leadership

Paranna kilpailukykyäsi tunnistamalla kriittiset menestystekijät.

tuloksenteko.pngPalvelut

Inside Management

Johda yritystäsi haluttuun suuntaan kovankin paineen alla.

Tunnistatko myyntiesteet organisaatiossasi?

Hyppää myynnin käyttäytymistieteeseen ja selvitä kuinka erilaiset tunnepuolen oikut ja asenteet jarruttavat myyjän prospektointitehokkuutta!

 

LUE OPAS